• commerce /'kɒmɜ:s/
  sự buôn bán; thương mại; thương nghiệp
  danh từ
 • combination /,kɒmbi'nei∫n/
  sự kết hợp, sự phối hợp
  danh từ
 • collective /kə'lektiv/
  (ngôn ngữ học) tập họp
  tính từ
 • environment /in'vaiərənmənt/
  môi trường, hoàn cảnh, những vật xung quanh
  danh từ
 • foliage /'fəʊliidʒ/
  (thực vật học) tán lá, bộ lá
  danh từ
 • depict /di'pikt/
  vẽ
  ngoại động từ ((cũng
 • imagination /i,mædʒi'nei∫n/
  sức tưởng tượng, trí tưởng tượng; sự tưởng tượng
  danh từ
 • contrasted /kən'trɑ:st/
  sự tương phản, sự trái ngược (giữa)
  danh từ (+ between)
 • colors /'kʌlə[r]/
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) colour
  danh từ & động t
 • the /ðə/
  cái, con, người...
  mạo từ
 • of /əv/ /nhấn mạnh ɒv/
  của
  giới từ
 • beauty /'bju:ti/
  vẻ đẹp, sắc đẹp, nhan sắc
  danh từ
 • image /'imidʒ/
  hình, hình ảnh, ảnh (trong gương...)
  danh từ
 • crassness /'kræsnis/
  sự thô
  danh từ
 • that /ðət/
  ấy, đó, kia
  tính từ chỉ định, s
 • come /kʌm/
  đến, tới, đi đến, đi tới, đi lại
  nội động từ came; co
 • our /ɑ:ʊ[r]/
  của chúng ta, của chúng tôi, của chúng mình
  tính từ sở hữu
 • two /tu:/
  hai, đôi
  tính từ
 • christmas /'krisməs/
  lễ Nô-en
  danh từ
 • and /ænd/
  và, cùng, với
  liên từ
 • this /ðis/
  này
  tính từ chỉ định, s
 • big /big/
  to, lớn
  tính từ
 • combination /,kɒmbi'nei∫n/
  (hoá học) hợp chất
  danh từ
 • the /ðə/
  cái, con, người...
  mạo từ
 • coca-cola /,kəʊkə'kəʊlə/
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) côca-côla (chất uống không có rượu đóng chai)
  danh từ
 • colors /'kʌlə[r]/
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) colour
  danh từ & động t
 • green /gri:n/
  màu xanh lá cây, màu xanh lục
  tính từ
 • red /red/
  đỏ
  tính từ
 • coke /kəʊk/
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) (như) coca-cola
  danh từ
 • the /ðə/
  cái, con, người...
  mạo từ
 • in /in/
  ở, tại, trong (nơi chốn, không gian...)
  giới từ

Why Are Christmas Colors Red And Green?

Tại sao sắc màu Giáng sinh lại là đỏ và Xanh lục?

Ever Wonder why Red and Green are the colors of Christmas?

Bạn từng hỏi tại sao Đỏ và Xanh lục lại trở thành màu sắc cho giáng sinh?

The colors are a combination of the beauty of nature

Các màu sắc này là sự kết hợp của vẻ đẹp thiên nhiên

and the crassness of commerce that come together

cùng sự trần trụi của thương mại

to solidify the image of these two colors in our collective mind.

để in sâu hình ảnh hai màu sắc này vào trí nhớ có tính chất chọn lọc của chúng ta.

When we think about Christmas and colder climates,

Khi chúng ta nghĩ về Giáng sinh và tiết trời lạnh lẽo hơn,

we think about holly trees and those beautiful bright-red berries against the green foliage of the tree.

chúng ta sẽ nghĩ về những Cây Nhựa ruồi (holly trees) và những trái berry có sắc đỏ tươi trông thật đẹp giữa màu xanh của tán lá cây.

Holly is the one bright thing in the environment around the holidays

Cây Nhựa ruồi là thứ mang màu sắc tươi sáng trong dịp lễ này

contrasted against the green leaves and needles of pine trees,

đối lập hẳn với những chiếc lá và lá kim của loài thông,

the only types of leaves around in winter.

vốn là hai loại lá duy nhất trong mùa đông.

In the 1930s, Coca-Cola hires an artist to depict Santa Claus.

Vào những năm 1930, Coca-Cola đã thuê một nghệ sĩ truyền tải bức tranh ông già tuyết

That ad campaign created the incredibly fat, jolly, red-cheeked fellow

Chiến dịch quảng cáo đó đã tạo ra một ông già tuyết tròn trịa, vui vẻ và có hai má đỏ

with these big red-and-white robes we know today.

cùng với bộ áo choàng lớn xen 2 màu đỏ trắng ta thấy ngày nay.

Coke wasn’t the first to depict Santa this way,

Coca-Cola không phải là người đầu tiên diễn tả Già Noel theo cách này,

but this ad was its big Christmas campaign seen all around the United States and became iconic.

nhưng quảng cáo ấy đã trở thành chiến dịch mùa Giáng sinh lớn nhất từng thấy ở Mỹ và nó đã trở thành biểu tượng.

So it's a combination of nature, with those red berries and green foliage, and commerce,

Do vậy chính sự kết hợp của tự nhiên, nơi có những trái berry đỏ cùng tán lá xanh, với thương mại,

Coca-Cola with the bright red robes and the green foliage in the background of the ads,

Coca-Cola cùng những bộ áo choàng đỏ tươi với màu xanh của tán lá ở nền của hình ảnh quảng cáo,

that solidifies in our imagination these colors.

đã làm in đậm trong tâm trí ta những màu sắc này.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp