• canal /kəˈnæl/
  kênh, sông đào
  danh từ
 • attract /əˈtrækt/
  thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn
  ngoại động từ
 • rainfall /ˈreɪn.fɔːl/
  trận mưa rào
  danh từ
 • particularly /pəˈtɪk.jə.lə.li/
  đặc biệt, cá biệt, riêng biệt
  phó từ
 • inclement /ɪnˈklem.ənt/
  khắc nghiệt (khí hậu, thời tiết)
  tính từ
 • phenomenon /fəˈnɒm.ɪ.nən/
  hiện tượng
  danh từ, số nhiều p
 • coincide /ˌkəʊ.ɪnˈsaɪd/
  trùng khớp với nhau (hai vật cùng đường diện tích, cùng đường chu vi như nhau)
  nội động từ
 • gravitational /ˌɡræv.ɪˈteɪ.ʃən.əl/
  hút, hấp dẫn
  tính từ
 • mediterranean /meditə'reiniən/
  (Mediterranean) (thuộc) Địa trung hải
  tính từ
 • lagoon /ləˈɡuːn/
  (địa lý,ddịa chất) phá
  danh từ

Water levels rise in Venice after heavy rainfall

Mực nước dâng cao tại Venice sau mưa lớn

Venice’s miles of canals are what attracts tourists to the City of Water in their hordes.

Những dặm kênh dài ở Venice là điều thu hút lượng lớn khách du lịch đến với Thành phố Nước này.

However, a particularly long and heavy rainfall that has drenched Italy over recent days

Tuy nhiên, một trận mưa lớn kéo dài đã đổ xuống Italy trong những ngày gần đây

water level has been left at their highest in four years.

và mực nước thì dâng lên mức cao nhất trong vòng 4 năm qua.

The inclement weather caused Venice’s acqua alta, or high water, to reach a depth of 127cm,

Thời tiết khắc nghiệt đã khiến triều cường ở Venice đạt ngưỡng sâu 127cm,

while some parts of Italy woke up to the first snow of the season on Monday.

trong khi đó ở một số vùng của nước Ý, người dân thức dậy trong cảnh tuyết đầu mùa hôm thứ hai.

Acqua alta is a natural phenomenon that occurs when especially high tides

Triều cường là một hiện tượng tự nhiên xảy ra khi sóng cao đặc biệt

caused by the moon’s gravitational pull coincide with warm winds from the Mediterranean

được gây ra bởi lực hút của mặt trăng kết hợp với đó là những ngọn gió nóng thổi từ biển Địa Trung Hải

that forces water from the Adriatic into the Venetian lagoon.

khiến nước từ biển Adriatic đi vào phá Venezia.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp