• muslim /'mʊzlim/
  thuộc, liên quan tới, hay ủng hộ Đạo Hồi (Hồi giáo)
  Adjective
 • implement /ˈɪm.plɪ.ment/
  thi hành, thực hiện đầy đủ (giao kèo, khế ước...)
  ngoại động từ
 • contentious /kənˈten.ʃəs/
  hay cãi nhau, hay gây gỗ, hay cà khịa, hay sinh sự
  tính từ
 • provoke /prəˈvəʊk/
  khích, xúi giục, kích động
  ngoại động từ
 • discriminatory /di'skriminətəri/
  phân biệt, biết phân biệt, có óc phán đoán, biết suy xét, sáng suốt
  tính từ
 • constitution /ˌkɒn.stɪˈtʃuː.ʃən/
  hiến pháp
  danh từ

Victory for Trump as top court allows travel ban to take full effect

Chiến thắng cho Trump khi toà án tối cao tuyên bố lệnh cấm du hành có hiệu lực toàn phần

US President Donald Trump's latest travel ban targeting people from six mainly Muslim countries

Lệnh cấm nhập cảnh mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào những người đến từ 6 quốc gia quốc gia Hồi giáo

is to be allowed to go into full effect while legal challenges will continue.

sẽ bắt đầu có hiệu lực toàn phần trong khi những thách thức về pháp lí vẫn tiếp diễn.

The current ban is the third version of a contentious policy

Lệnh cấm hiện tại là bản thứ 3 của chính sách gây tranh cãi

that Trump first sought to implement a week after taking office.

mà Trump muốn thực thi chỉ 1 tuần sau khi nhậm chức.

The president says its needed to protect the US from terrorism by Islamic militants.

Vị tổng thống nói rằng điều đó là cần thiết để bảo vệ Mỹ trước nguy cơ khủng bố từ những chiến binh Hồi giáo.

The Supreme Court's decision will effect people from Chad, Iran, Libya, Somalia, Syria and Yemen

Phán quyết của Toà án Tối cao sẽ có hiệu lực với người dân từ các nước Chad, Iran, Libya, Somalia, Syria và Yemen

who wish to enter the United States.

những người muốn nhập cảnh vào Mỹ.

Previously the scope of the ban had been limited to people without either family connections or study visas.

Trước đây lệnh cấm chỉ được giới hạn với những người không có quan hệ gia đình hay visa du học.

The ban has provoked many protests with critics saying it is discriminatory

Lệnh cấm đã làm dấy lên những phản đối với những chỉ trích cho rằng đây là một sự phân biệt đối xử

and violates the US constitution when not being permissible under immigration laws.

và nó vi phạm Hiến pháp nước Mỹ, trái với luật nhập cư.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp