• recognisable /'rekəgnaizəbl/
  có thể nhận ra
 • blockbuster /ˈblɒkˌbʌs.tər/
  phim bom tấn
 • moustache /məˈstɑːʃ/
  râu mép, ria
  danh từ
 • industry /ˈɪn.də.stri/
  công nghiệp
  danh từ
 • century /ˈsen.tʃər.i/
  trăm năm, thế kỷ
  danh từ
 • mainstay /'meinstei/
  (nghĩa bóng) chỗ dựa chính, rường cột, trụ cột
  danh từ
 • international /ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl/
  quốc tế
  tính từ
 • flamboyant /flæmˈbɔɪ.ənt/
  chói lọi, sặc sỡ, rực rỡ, loè loẹt
  tính từ
 • achievement /əˈtʃiːv.mənt/
  thành tích, thành tựu
  danh từ

Veteran French film star Jean Rochefort has died

Ngôi sao điện ảnh Pháp kỳ cựu Jean Rochefort qua đời

Veteran French film star Jean Rochefort one of the country’s best-loved actors has died in Paris aged 87.

Ngôi sao điện ảnh kỳ cựu Jean Rochefort - một trong những diễn viên được khác giả cả nước yêu thích nhất đã qua đời tại Paris ở tuổi 87.

He starred in nearly one hundred and fifty films including the Yves Robert’'s film

Ông đã xuất hiện trong gần 150 bộ phim trong đó có cả bộ phim của the Yves Robert

which Gene Wilder remade as The Woman In Red in 1984.

bộ phim đã được Gene Wilder làm lại dưới tên The Woman In Red vào năm 1984.

Instantly recognisable with his trademark moustache and flamboyant style,

Luôn dễ dàng được nhận ra với bộ ria đặc trưng và phong cách rực rỡ,

Rochefort was a mainstay of the French film industry for more than half a century,

Rochefort đã từng là một cột trụ của công nghiệp phim ảnh Pháp trong hơn nưuả thế kỷ,

appearing both in comedies, popular blockbusters as well as art films.

xuất hiện trong cả hài kịch, những bộ phim bom tấn nổi tiếng cũng như các phim nghệ thuật.

He is best known to international audiences as Don Quixote

Ông nổi tiếng nhất với khán giả quốc tế với vai Don Quixote

in Terry Gilliam’s cursed movie – ‘The Man who killed Don Quixote’.

trong bộ phim bị nguyền rủa của Terry Gilliam – ‘The Man who killed Don Quixote’.

He was given A lifetime’s Achievement Award in 1999.

Ông đã được trao Giải Cống hiến Trọn đời vào năm 1999.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp