• airforce /'eəfɔ:s/
  không quân
 • powerful /ˈpaʊə.fəl/
  hùng mạnh, hùng cường, mạnh mẽ
  tính từ
 • advanced /ədˈvɑːnst/
  tiên tiến, tiến bộ, cấp tiến
  tính từ
 • missile /ˈmɪs.aɪl/
  tên lửa
  tính từ
 • conduct /kənˈdʌkt/
  chỉ huy, chỉ đạo, điều khiển, hướng dẫn; quản, quản lý, trông nom
  động từ
 • peninsula /pəˈnɪn.sjə.lə/
  bán đảo
  danh từ
 • regime /reɪˈʒiːm/
  chế độ, chính thể
  danh từ
 • provoke /prəˈvəʊk/
  khích, xúi giục, kích động
  ngoại động từ
 • likelihood /ˈlaɪ.kli.hʊd/
  sự có thể đúng, sự có thể thật
  danh từ

US and South Korea hold airforce drills amid mounting tensions with Pyongyang

Mỹ và Hàn Quốc diễn tập không quân giữa bối cạnh căng thẳng với Bình Nhưỡng dâng cao

US fighter planes roared in the sky of South Korea

Các máy bay chiến đấu của Mỹ đã ầm ầm chuyển động phía trên bầu trời Hàn Quốc

as part of the largest ever joint airforce drills between the 2 countries.

tỏng cuộc diễn tệp không quân chung lớn nhất giữa 2 quốc gia.

Around 230 aircraft, including the Pentagon's most powerful planes, were expected to take part.

Khoảng 230 phi cơ, bao gồm cả những máy bay mạnh nhất của Lầu Năm Góc đã được cho là sẽ tham gia.

The aerial drills, called Vigilant Ace, came less than a week after North Korea said it had tested its most advanced ballistic missile.

Cuộc diễn tập khôgn quân, được gọi là Vigilant Ace, diễn ra chưa đầy 1 tuần sau khi Triều Tiên tuyên bố đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo tối tân nhất của mình.

"South Korea's Air Force Operations Command and the US Seventh Air Force will conduct Vigilant Ace drills

"Bộ Tư lệnh Không quân Hàn Quốc và Lực lượng Không quân thứ bảy của Mỹ sẽ tiến hành tập trận Vigilant Ace

from today until December 8 to improve the airforces wartime operations capabilities," the spokeperson said.

từ hôm nay tới ngày 8/12 để cải thiện khả năng thao tác của các lực lượng không quân khi có chiến tranh," người phát ngôn cho biết.

Over the weekend both US and North Korean officials warned that the likelihood of war in the region is increasing,

Cuối tuần vừa qua, các quan chức của cả Mỹ và Hàn Quốc đã cảnh báo nguy cơ chiến tranh ở khu vực đang tăng lên,

with Kim Jong Un's regime insisting the US and South Korean military manoeuvres

khi với chế độ của Kim Jong Un buộc Mỹ và Hàn phải tập trận,

would push the Korean peninsula to "the brink of nuclear war".

sẽ đẩy bán đảo Triều Tiên vào tính thế "bên bờ vực của chiến tranh hạt nhân".

Russia and China have also urged the US and South Korea to call off the drills

Nga và Trung Quốc cũng đã thúc giục Mỹ và Hàn Quốc ngừng tập trận

amid fears they could provoke a backlash from Pyongyang.

do e ngại những cuộc diễn tập sẽ kích động những phản ứng dữ dội từ phía Bình Nhưỡng.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp