• international /ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl/
  quốc tế
  tính từ
 • anniversary /ˌæn.ɪˈvɜː.sər.i/
  ngày kỷ niệm; lễ kỷ niệm
  danh từ
 • found /faʊnd/
  thành lập, sáng lập, xây dựng, đặt nền móng
  ngoại động từ
 • agency /ˈeɪ.dʒən.si/
  cơ quan, sở, hãng, hãng thông tấn
  danh từ
 • territory /ˈter.ɪ.tər.i/
  đất đai, địa hạt, lãnh thổ
  danh từ
 • reaction /riˈæk.ʃən/
  phản ứng
  danh từ
 • sanction /ˈsæŋk.ʃən/
  hình phạt
  danh từ
 • blast /blɑːst/
  sự nổ (mìn)
  danh từ
 • repercussion /ˌriː.pəˈkʌʃ.ən/
  (nghĩa bóng) tác động trở lại; hậu quả
  danh từ
 • connect /kəˈnekt/
  nối, nối lại, chấp nối
  ngoại động từ
 • radiation /ˌreɪ.diˈeɪ.ʃən/
  phóng xạ
  danh từ
 • vigilant /ˈvɪdʒ.əl.ənt/
  cảnh giác, thận trọng, cẩn mật
  tính từ
 • comfort /ˈkʌm.fət/
  sự an ủi, sự khuyên giải; người an ủi, người khuyên giải; nguồn an ủi, lời an ủi
  danh từ
 • pervasive /pəˈveɪ.sɪv/
  toả khắp
  tính từ

Upcoming anniversary in Korea causing concern

International government officials are keeping a close eye on North Korea.

Các quan chức chính phủ trên thế giới đang đặc biệt chú ý tới Triều Tiên.

October is the month when its communist party was founded back in 1945,

Tháng mười là tháng mà đảng cộng sản của nước này được thành lập vào năm 1945,

and South Korea believes the North may be planning some provocative actions around the upcoming anniversary.

và Hàn Quốc tin rằng Triều Tiên có thể đang lên kế hoạch cho một vài hành động gây khó chịu khi lễ kỷ niệm đang đến.

That`s according to the "Reuters" news agency.

Đó là theo thông tấn "Reuters".

Another country that could factor in here is China.

Một quốc gia khác có thể gây ảnh hưởng ở đây là Trung Quốc.

It`s North Korea`s closest ally.

Đó là đồng minh thân cận nhất của Triều Tiên.

It also shares a border with the country.

Đó cũng là quốc gia có đường biên giới giáp Triều Tiên.

And when it comesto North Korea`s nuclear test, the ripple effects don`t always stay inside North Korean territory.

Nói tới các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên thì hiệu ứng lan truyền không chỉ ở trong lãnh thổ Triều Tiên.

The nuclear test on September 3rd was North Korea`s largest to date that triggered an earthquake,

Cuộc thử hạt nhân vào 3/9 là vụ thử lớn nhất tính đến hiện tại đã gây ra động đất,

and international reaction was swift.

và quốc tế đã phản ứng rất nhanh.

The U.N. Security Council passed new sanctions, Donald Trump threatened to completely destroy North Korea,

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua lệnh trừng phạt mới, Donald Trump đã đe doạ sẽ hoàn toàn phá huỷ Triều Tiên,

and Kim Jong-un warned his next test would be over the Pacific Ocean.

còn Kim Jong-un đã cảnh báo rằng cuộc thử hạt nhân tiếp theo sẽ là qua Thái Bình Dương.

But at the exact moment of this latest test,

Nhưng vào đúng thời điểm diễn ra vụ thử hạt nhân mới nhất,

the people in the Chinese city of Yangzi, just 120 miles from the test site,

những người dân thành phố Trường Giang, Trung Quốc, chỉ cách bãi thử 120 dặm,

didn`t know about the nuclear blast or the international outcry that would follow.

không hề biết về vụ nổ hạt nhân hay phản đối của thế giới ngay sau đó.

All they knew was that the earth was shaking.

Tất cả những gì họ biết là mặt đất rung chuyển.

Is this an earthquake in my apartment?

Đây có phải một cơn động đất trong căn hộ của tôi không vậy?

Hundreds of thousands of people felt the physical repercussions of a nuclear test

Hàng trăm ngàn người đã cảm thấy ảnh hưởng vật lí của vụ thử hạt nhân

without knowing at first what it was. Many rushed outside to safety.

mà lúc đầu không hề hay biết rằng nó là gì. Rất nhiều người vội chạy ra ngoài để được an toàn.

This is where you were when the earthquake happened.

Đây là nơi anh đã ở khi động đất xảy ra.

This man, a butcher, was asleep in his bed.

Người đàn ông này, một người bán thịt, đang ngủ trên giường.

So, were you scared?

Vậy, anh có sợ không?

All of a sudden, everything began shaking back and forth.

Tự nhiên mọi thứ rung lắc qua lại.

So, I ran outside and everyone was saying it was an earthquake.

Nên tôi chạy ra ngoài và mọi người nói rằng có động đất.

I had no idea what was going on.

Tôi chẳng biết cái gì đang xảy ra nữa.

An entire city thinking the same thing, though collectively about to connect the nuclear dots.

Cả thành phố đều nghĩ như nhau, mặc dù dần dần họ cũng nhận ra mối liên hệ với vụ thử hạt nhân.

Everybody came in and said it was an earthquake.

Tất cả mọi người đi vào và bảo đó là cơn động đất.

A bit later, we realized it was from the North Koreans.

Sau đó thì chúng tôi nhận ra nó là do Triều Tiên.

Wang Zhou Zhion runs a restaurant in town, where conversations have lately focused on Kim Jong-un`s nuclear program

Wang Zhou Zhion mở một nhà hàng trong thành phố, nơi những cuộc nói chuyện gần đây đang tập trung vào chương trình hạt nhân của Kim Jong-un

and what it could mean for them.

và ý nghĩa của nó với mọi người.

I`m worried about the radiation. It could really hurt us.

Tôi lo về vụ phóng xạ. Nó thực sự có thể làm hại chúng tôi.

Concerns over radiation escaping from the test site have increased with each explosion.

Những lo ngại về việc phóng xạ rò rỉ từ bãi thử đã tăng lên cùng với mỗi vụ nổ.

Some experts have suggested that the mountain at the site had even collapsed,

Một vài chuyên gia cho rằng thậm chí có ngọn núi nơi bãi thử đã bị sụp đổ,

spewing deadly radiation into the air and quickly across the Chinese border.

phát tán chất phóng xạ chết người vào không khí và nhanh chóng đi qua biến giới Trung Quốc.

China says it has not detected anything of the sort, and that its military keeps a vigilant watch over air quality levels.

Trung Quốc cho biết chưa phát hiện ra thứ gì như vậy, và nói rằng quân đội đang theo dói sát sao chất lượng không khí.

But in Yangzi, for some parents, it`s of little comfort.

Nhưng ở Trường Giang, với một vài vị phụ huynh, nỗi bất an chưa được xoa dịu nhiều.

I have a 4-year-old daughter. These tests could make buildings collapse.

Tôi có đứa con gái bốn tuổi. Những vụ thử này có thể làm các toà nhà đổ sập.

There could be radiation. I`d like to move to Beijing or Shanghai, but I don`t have the money.

Có thể có chất phóng xạ. Tôi muốn chuyển tới Bắc Kinh hay Thượng Hải, nhưng tôi không có tiền.

So, it`s fair to say that people are more nervous about the constant nuclear activity going on not that far away from here.

Vì vậy, có thể nói rằng mọi người lo lắng về các hoạt động hạt nhân đang diễn ra không xa nơi đây là bao.

But there is also this kind of pervasive sense that, well, there is not much that we can do about it

Nhưng tâm trnạg chung là, ừ thì, chúng ta có thể làm được gì nhiều đâu chứ

and we still got to pay the bills and we still got to take the kids to school, so life goes on, right?

rồi chúng ta vẫn phải trả các hoá đơn, vẫn phải đưa con tới trường, vậy là cuộc sống tiếp diễn, phải không nào?

So, the restaurants are still open.

Vậy nên, các nhà hàng vẫn cứ mở cửa.

There is still outdoor recess and new buildings are going up,

Vẫn có những giờ giải lao ngoài trời và những toà nhà mới vẫn mọc lên,

even if they might be shaken by another nuclear test soon --

ngay cả khi chúng có thể sớm bị chấn động bởi một vụ thử nghiệm khác --

a concerted effort to look past a problem that`s becoming increasingly hard to ignore.

một nỗ lực đầy quyết tâm để nhìn một vấn đề đang ngày càng trở nên khó để lờ đi.

Matt Rivers, CNN, Yangzi (ph), China.

Matt Rivers, CNN, Trường Giang, Trung Quốc.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp