• televise /ˈtel.ɪ.vaɪz/
  truyền hình
  ngoại động từ
 • address /əˈdres/
  bài nói chuyện, diễn văn
  danh từ
 • evoke /ɪˈvəʊk/
  gọi lên (hồn...), gợi lên (ký ức, tình cảm...)
  ngoại động từ
 • senator /ˈsen.ə.tər/
  thượng nghị sĩ
  danh từ
 • remorseless /rɪˈmɔːs.ləs/
  không thương xót, tàn nhẫn
  tính từ
 • presidential /ˌprez.ɪˈden.ʃəl/
  (thuộc) chủ tịch; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thuộc) tổng thống
  tính từ
 • campaign /kæmˈpeɪn/
  chiến dịch
  danh từ
 • choke /tʃəʊk/
  sự làm nghẹt, sự làm kẹt, sự tắc lại
  danh từ
 • motion /ˈməʊ.ʃən/
  sự vận động, sự chuyển đông, sự di động
  danh từ
 • haunt /hɔːnt/
  ám ảnh (ai) (ý nghĩ)
  ngoại động từ
 • incessant /ɪnˈses.ənt/
  không ngừng, không ngớt, không dứt, liên miên
  tính từ
 • social /ˈsəʊ.ʃəl/
  có tính chất xã hội, có tính chất thành viên của một tập thể, sống thành xã hội
  tính từ
 • awkward /ˈɔː.kwəd/
  lúng túng, ngượng ngịu
  tính từ

Trump's "water bottle" moment

Khoảnh khắc "chai nước lọc" của Trump

President Donald Trump having his own “bottle moment” during a televised address recapping his completed trip to Asia.

Tổng thống Donald Trump vừa tạo nên “khoảnh khắc chai nước” của chính mình trong một bài phát biểu trên sóng truyền hình tổng kết lại chuyến thăm châu Á ông vừa hoàn thành.

His searching for some water to relieve a dry mouth has evoked memories of an address given by Florida Senator Marco Rubio

Hành động tìm nước uống để bớt khô miệng của ông đã gợi lại ký ức về bài diễn thuyết của Thượng nghị sĩ bang Florida Marco Rubio

when once he grabbed awkwardly for a drink.

khi có một lần ông cũng đã gượng gạo cầm chai nước uống.

Trump mocked him remorselessly during the 2016 presidential campaign calling him “total choke artist”.

Trump đã không ngần ngại chế nhạo vị Thượng nghị sĩ trong chiến dịch tranh cử tổng thống 2016 bằng cách gọi ông là “một nghệ sĩ toàn nghẹn”.

Rubio has already responded on social media to say that the president needed to work on his form.

Rubio đã có phản hồi trên mạng xã hội, nói rằng ngài tổng thống nên luyện tập nhiều hơn về động tác.

"It has to be done in one single motion", he said.

"Cần phải thực hiện trong một chuyển động duy nhất", ông nói.

"...eyes should never leave the camera. But not bad for his 1st time."

"...mắt luôn cần nhìn vào máy quay. Nhưng lần đầu tiên của ông ấy như thế là cũng được rồi"

Trump’s incessant mocking of Rubio last year has now come back to haunt him

Điều mà Trump không ngớt lời nhạo báng về Rubio năm ngoái giờ đã quay trở lại tìm ông

lighting up social media for all the wrong reasons.

điều này khiến truyền thông xã hội nóng lên vì nhiều những lý lẽ sai trái.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp