• temerity /təˈmer.ə.ti/
  sự táo bạo, sự cả gan, sự liều lĩnh
  danh từ
 • trigger /ˈtrɪɡ.ər/
  ((thường) + off) gây ra, gây nên
  ngoại động từ
 • previously /ˈpriː.vi.əs.li/
  trước, trước đây
  phó từ
 • particular /pəˈtɪk.jə.lər/
  đặc biệt, đặc thù; cá biệt, riêng biệt
  tính từ
 • credibility /ˌkred.əˈbɪl.ə.ti/
  sự tín nhiệm; sự đáng tin
  danh từ
 • convict /kənˈvɪkt/
  kết án, tuyên bố có tội
  ngoại động từ
 • religiously /rɪˈlɪdʒ.əs.li/
  (thuộc) tôn giáo
 • aggravate /ˈæɡ.rə.veɪt/
  làm trầm trọng thêm, làm nặng thêm, làm nguy ngập thêm, làm xấu thêm
  ngoại động từ
 • harassment /ˈhær.əs.mənt/
  sự quấy rối (quân địch)
  danh từ
 • material /məˈtɪə.ri.əl/
  vật chất
  tính từ
 • radical /ˈræd.ɪ.kəl/
  (chính trị) cực đoan
  tính từ
 • islamic /iz'læmik/
  (thuộc) đạo Hồi
  tính từ

Trump's Twitter attack strains the UK-US relationship

Khiêu khích của Trump trên Twitter làm căng thẳng mối quan hệ Anh - Mỹ

The British prime minister's temerity in saying the US president was "wrong" has triggered another tweet from Donald Trump.

Thủ tướng Anh đã táo bạo phát biểu rằng tổng thống Mỹ đã "sai", khhiến Donald Trump đăng tải một tweet khác.

"Don't focus on me" he says, telling Theresa May to concentrate on the UK's radical Islamic threat.

"Đừng có tập trung chú ý đến tôi" ông nói, và cũng bảo Theresa May hãy tập trung vào mối hiểm hoạ từ Hồi giáo cực đoan đối với nước Anh.

Theresa May criticised Trump for retweeting material,

Theresa May đã chỉ trích Trump vì retweet những nội dung

some of it previously identified as "fake news", from the far-right British organisation Britain First.

từ một tổ chức với tư tưởng cực hữu ở Anh có tên gọi British First, một số nội dung trong số đó đã được xác định là "tin tức giả".

One clip in particular lost all credibility

Một đoạn clip hoàn toàn mất đi tính phản ánh chính xác sự việc

when Dutch authorities identified an alleged "migrant" pushing a boy on crutches as born in the Netherlands.

Nó ghi lại hình ảnh chính quyền Hà Lan - được cho là "dân di cư", đẩy một cậu bé chống nạng sinh ra ở Hà Lan.

Trump was retweeting material originally published by Jayda Fransen,

Trump đã retweet nội dung này - nội dung được đăng tải bởi Jayda Fransen

Deputy Leader of Britain First, now facing criminal charges for alleged hate speech in Belfast this summer

Lãnh đạo của British First, hiện đang phải đối mặt với các hình phạt cho tội danh đưa ra những bài phát biểu gây thù hằn ở Belfast hè vừa rồi

after previously being convicted of religiously aggravated harassment.

Trước đó, nhân vật này cũng đã từng bị tuyên án vì liên tục gây rối về mặt tôn giáo.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp