• destruction /dɪˈstrʌk.ʃən/
  sự phá hoại, sự phá huỷ, sự tiêu diệt; tình trạng bị tàn phá
  danh từ
 • military /ˈmɪl.ɪ.tər.i/
  (thuộc) quân đội, (thuộc) quân sự
  tính từ
 • federal /ˈfed.ər.əl/
  (thuộc) liên bang
  tính từ
 • storm /stɔːm/
  dông tố, cơn bão
  danh từ
 • isolated /ˈaɪ.sə.leɪ.tɪd/
  cô lập
  tính từ
 • response /rɪˈspɒns/
  sự phản ứng lại
  danh từ
 • leadership /ˈliː.də.ʃɪp/
  sự lânh đạo
  danh từ
 • critic /ˈkrɪt.ɪk/
  người chỉ trích
  danh từ
 • mention /ˈmen.ʃən/
  kể ra, nói đến, đề cập
  danh từ
 • occasion /əˈkeɪ.ʒən/
  dịp, cơ hội
  danh từ
 • witness /ˈwɪt.nəs/
  chứng kiến
  ngoại động từ

Trump praises response to Puerto Rico

U.S. President Donald Trump witnessed firsthand

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tận mắt chứng kiến

the destruction in hurricane-ravaged Puerto Rico on Tuesday.

cảnh thành phố Puerto Rico bị tàn phán bởi bão lốc vào thứ ba.

He used the occasion to heap praise on federal and military recovery efforts

Ông đã nhân đó nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực khắc phục của liên bang và quân đội

that have come under harsh criticism for being too little and too late to save lives

những nỗ lực đã đã bị chỉ trích nặng nề vì quá ít ỏi và muộn màng trong việc cứu lấy mạng sống

of storm victims in isolated areas

của những nạn nhân do bão ở những vùng bị cô lập

left without water and other necessities for more than a week.

bị bỏ lại mà không có nước uống hay những nhu yếu phẩm khác trong vòng hơn một tuần.

Trump shook hands with Mayor Carmen Yulin Cruz,

Trump đã bắt tay thị trưởng Carmen Yulin Cruz,

a vocal critic of the federal response,

một người công khai chỉ trích phản ứng từ liên bang,

but did not mention her as he complimented Puerto Rico's Governor Ricardo Rossello and others for their leadership.

nhưng không nhắc đến bà khi ông có lời khen ngợi sự lãnh đạo thành viên chính phủ Puerto Rico Ricardo Rossello và những người khác.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp