• resource /rɪˈzɔːs/
  (số nhiều) tài nguyên
  danh từ
 • quarter /ˈkwɔː.tər/
  một phần tư
  danh từ
 • heighten /ˈhaɪ.tən/
  tăng lên
  nội động từ
 • amid /əˈmɪd/
  giữa, ở giữa ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  giới từ
 • tension /ˈten.ʃən/
  sự căng hẳng
  danh từ
 • nuclear /ˈnjuː.klɪər/
  (vật lý) (thuộc) hạt nhân
  tính từ
 • regime /reɪˈʒiːm/
  chế độ, chính thể
  danh từ
 • underestimate /ˌʌn.dəˈres.tɪ.meɪt/
  đánh giá thấp
  ngoại động từ

Trump arrives in Japan for Asian tour

Trump tới Nhật Bản, bắt đầu chuyến thăm châu Á

US President Donald Trump has arrived in Japan at the start of a five-nation Asian tour.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Nhật Bản, bắt đầu chuyến công du năm nước châu Á.

Arriving at Yokota air base near Tokyo, he met with troops and officials

Đến căn cứ không quân Yokota gần Tokyo, ông đã gặp gỡ binh lính cùng các viên chức chính phủ

and promised enough resources to protect peace in the region.

và đã hứa sẽ có có nguồn lực đủ để bảo vệ hoà bình trong khu vực.

This is the longest tour of Asia by any US president in a quarter of a century

Đây là chuyến thăm châu Á dài nhất của một vị tổng thống Mỹ trong một phần tư thế kỷ qua

and comes amid heightened tensions over North Korea’s nuclear programme.

và nó diễn ra giữa tình hình căng thẳng leo thang do chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Trump gave a warning to nations which might doubt America’s strength.

Trump đã đưa ra lời cảnh bảo cho các quốc gia còn đang nghi ngờ sức mạnh của nước Mỹ.

“No one, no dictator, no regime and no nation,

“Không ai, không một kẻ độc tài nào, không chế độ và không quốc gia nào,

should underestimate ever American resolve.”

nên coi thường quyết tâm của Mỹ".”

“Every once in a while in the past they underestimated us.

“Có những thời điểm trong quá khứ, họ đã dánh giá thấp chúng tôi.

It was not pleasant for them was it? It was not pleasant.”

Rồi họ cũng chẳng thấy dễ chịu gì phải không? Không dễ chịu chút nào.”

Before arriving in Japan Mr Trump also said that he hoped to meet with President Putin of Russia while in Asia,

Trước khi đến Nhật Bản, ông Trump cũng đã nói rằng mình mong được gặp Tổng thống Nga Putin trong thời gian thăm châu Á,

insisting that his help may be needed when it comes to North Korea.

cho rằng giúp đỡ từ phía ông có thể sẽ cần thiết trước vấn đề Triều Tiên.

He later met with Japanese Prime Minister Shinzo Abe for lunch.

Sau đó, ông đã gặp và cùng ăn trưa với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

The two leaders then played a round of golf.

Hai nhà lãnh đạo sau đó đã chơi một vòng đấu golf.

The itinerary of his Asian tour will include South Korea, China, Vietnam and the Philippines.

Hành trình của ông tại châu Á sẽ bao gồm các điểm dừng tại hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines.

He flies to Seoul on Tuesday where he will also address the country’s national assembly.

Ông sẽ bay tới Seoul vào thứ ba nơi ông sẽ có bài diễn thuyết trước quốc hội nước này.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp