• fantastic /fænˈtæs.tɪk/
  không tưởng
  tính từ
 • comet /ˈkɒm.ɪt/
  sao chổi
  danh từ
 • meteor /ˈmiː.ti.ɔːr/
  sao sa, sao băng
  danh từ
 • spectacular /spekˈtæk.jə.lər/
  đẹp mắt, ngoạn mục
  tính từ
 • constellation /ˌkɒn.stəˈleɪ.ʃən/
  chòm sao
  danh từ
 • atmosphere /ˈæt.mə.sfɪər/
  khí quyển
  danh từ
 • dust /dʌst/
  bụi
  danh từ
 • foundation /faʊnˈdeɪ.ʃən/
  nền móng
  danh từ
 • asteroid /ˈæs.tər.ɔɪd/
  (thiên văn học) hành tinh nhỏ
  danh từ
 • shower /ʃaʊər/
  người chỉ, người cho xem, người dẫn; người trưng bày
  danh từ
 • showers /'∫aʊə[r]/
  người chỉ, người cho xem, người dẫn; người trưng bày
  danh từ
 • shower /ʃaʊər/
  người chỉ, người cho xem, người dẫn; người trưng bày
  danh từ
 • showers /'∫aʊə[r]/
  người chỉ, người cho xem, người dẫn; người trưng bày
  danh từ
 • show /ʃəʊ/
  sự bày tỏ
  danh từ
 • you /juː/
  anh, chị, ông, bà, ngài, ngươi, mày; các anh, các chị, các ông, các bà, các ngài, các người, chúng mày
  đại từ
 • the /ðiː/
  ấy, này (người, cái, con...)
  mạo từ
 • need /niːd/
  sự cần
  danh từ
 • year /jɪər/
  năm
  danh từ
 • earth /ɜːθ/
  đất, đất liền, mặt đất (đối lại với trời); quả đất
  danh từ
 • because /bɪˈkəz/
  vì, do bởi
  liên từ
 • look /lʊk/
  cái nhìn, cái ngó, cái dòm
  danh từ
 • year /jɪər/
  năm
  danh từ

This Year's Geminid Meteor Shower Might Be One Of The Best Ever

Mưa sao băng Geminid năm nay có thể là trận mưa sao băng tuyệt nhất trong lịch sử

If you're looking for a fantastic light show December 13-14,

Nếu bạn đang tìm kiếm một màn trình diễn ánh sáng kỳ diệu khác thường vào 13 - 14 tháng 12,

all you need to do is look up.

tất cả những gì bạn cần làm là ngẩng đầu lên.

The annual Geminid meteor shower is one of the most spectacular meteor showers of the year.

Mư sao băng thường niên Geminid là một trong những mưa sao băng ngoạn mục nhất trong năm.

This year is expected to be the best meteor shower ever.

Năm nay, nó được mong đợi sẽ trở thành mưa sao băng tuyệt nhất trong lịch sử.

Most meteor showers are caused by comets.

Hầu hết mưa sao băng được tạo ra bởi các sao chổi.

The Geminids are associated with an asteroid called the 3200 Phaethon.

Những trận mưa sao băng Geminid có liên quan tới một tiểu hành tinh được gọi là 3200 Phaethon.

Having an asteroid as the foundation of a meteor shower provides an excellent source of dust grains

Tiểu hành tinh là nền tảng của một cơn mưa sao băng, cung cấp một nguồn bụi lớn

that will burn up as they dive into the Earth's atmosphere.

những hạt ụi sẽ bùng cháy khi đi vào khí quyển Trái đất.

The meteor shower was named after the constellation Gemini

Mưa sao băng này được đặt tên theo tên chòm sao Song tử (Gemini)

because many of the meteors appear to come from that constellation.

vì rất nhiều sao băng có vẻ tới từ chòm sao đó.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp