• sexual /ˈsek.sjʊəl/
  (thuộc) giới tính; sinh dục, tình dục
  tính từ
 • servitude /ˈsɜː.vɪ.tʃuːd/
  sự nô lệ; tình trạng nô lệ; sự quy phục
  danh từ
 • rival /ˈraɪ.vəl/
  đối thủ, địch thủ, người kình địch, người cạnh tranh
  danh từ
 • dramatic /drəˈmæt.ɪk/
  kịch, như kịch, như đóng kịch, thích hợp với sân khấu
  tính từ
 • adopt /əˈdɒpt/
  nhận làm con nuôi; nhận làm bố mẹ nuôi
  ngoại động từ
 • impersonation /ɪmˌpɜː.sənˈeɪ.ʃən/
  sự thể hiện dưới dạng người, sự nhân cách hoá
  danh từ
 • egotistical /egou'tistik/
  tự cao tự đại
  tính từ
 • presidential /ˌprez.ɪˈden.ʃəl/
  (thuộc) chủ tịch; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thuộc) tổng thống
  tính từ
 • hopeful /ˈhəʊp.fəl/
  hy vọng, đầy hy vọng
  tính từ
 • impersonations /impɜ:sə'neiʃn/
  sự thể hiện dưới dạng người, sự nhân cách hoá
  danh từ
 • african /'æfrikən/
  người Châu phi
  tính từ
 • the /ðiː/
  ấy, này (người, cái, con...)
  mạo từ

The Handmaid's Tale and Veep take top prizes at Emmy awards

The Handmaid's Tale và Veep giành các giải thưởng lớn tại Emmy

“The Handmaid’s Tale” was the big winner at the television Emmy Awards on Sunday night.

“The Handmaid’s Tale” đã thắng lớn ở giải thưởng truyền hình Emmy vào đêm Chủ nhật.

Its star Elisabeth Moss was named best drama actress for playing a woman in a dystopian world who’s forced into sexual servitude.

Bộ phim có sự tham gia của Elisabeth Moss người đã giành danh hiệu nữ diễn viên chính kịch xuất sắc nhất với vai diễn một người phụ nữ trong một thế giới phản địa đàng, người bị bắt phải làm một nô lệ tình dục

The show, based on Margaret Atwood’s best seller, also won awards for writing, directing and for supporting actress Ann Dowd.

Bộ phim, dựa trên cuốn sách bán chạy nhất của Margaret Atwood cũng giành các giải thưởng cho kịch bản, đạo diễn và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất Ann Dowd.

The wins also mark a major coup for US streaming service Hulu over its big rivals, Netflix and Amazon.

Các chiến thắng cũng đánh dấu một cuộc đảo chính từ dịch vụ phát sóng Hulu của Mỹ trước những đối thủ lớn - Netflix và Amazon.

Sterling K. Brown won best dramatic actor for his role as an African-American

Sterling K. Brown chiến thắng hạng mục nam diễn viên chính kịch xuất sắc nhất với vai diễn một người Mỹ-Phi

who is adopted into a white family in the NBC family drama “This Is Us.”

được nhận nuôi bởi một gia đình da trắng trong bộ phim gia đình của NBC “This Is Us.”

NBC’s “Saturday Night Live” was named best variety sketch series

“Saturday Night Live” của NBC giành giải loạt phim hài xuất sắc nhất

with actor Alec Baldwin won best comedy supporting actor for his impersonations of Donald Trump.

và nam diễn viên Alec Baldwin cũng giành giải diễn viên nam phụ xuất sắc nhất thể loại phim hài với việc hoá thân thành Donald Trump.

And the White House was again the source for Julia Louis-Dreyfus’s sixth successive Emmy

Và Nhà Trắng lại một lần nữa là đề tài mang về cho Julia Louis-Dreyfus giải Emmy thứ 6 liên tiếp

for playing egotistical presidential hopeful Selina Meyer in HBO’s Veep.

với vai diễn vị tổng thống tự cao tự đại và đấy hi vọng Selina Meyer trong Veep của HBO.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp