• political /pəˈlɪt.ɪ.kəl/
  chính trị
  tính từ
 • commander /kəˈmɑːn.dər/
  người điều khiển, người cầm đầu người chỉ huy, sĩ quan chỉ huy
  danh từ
 • security /sɪˈkjʊə.rə.ti/
  sự yên ổn, sự an toàn, sự an ninh
  danh từ
 • terrorist /ˈter.ə.rɪst/
  người khủng bố, người dùng chính sách khủng bố
  danh từ
 • responsibility /rɪˌspɒn.sɪˈbɪl.ə.ti/
  trách nhiệm
  danh từ
 • supporter /səˈpɔː.tər/
  người ủng hộ
  danh từ
 • national /ˈnæʃ.ən.əl/
  (thuộc) quốc gia
  tính từ
 • spokesman /ˈspəʊks.mən/
  người phát ngôn
  danh từ
 • suicide /ˈsuː.ɪ.saɪd/
  sự tự tử, sự tự vẫn
  danh từ

Suicide bomb attack near Afghan political gathering

Đnhá bom liều chết gần một cuộc họp mặt chính trị tại Afghanistan

At least 10 people have been killed and many more wounded by a suicide bomb attack

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một cuộc đánh bom liều chết

near a political gathering in Kabul, Afghanistan.

gần địa điểm một cuộc họp mặt chính trị ở Kabul, Afghanistan.

A city police spokesman told VOA eight security officers,

Người phát ngôn của cảnh sát thành phố đã nói với VOA rằng 8 nhân viên an ninh,

including a senior police commander, were among the dead in the attack.

bao gồm một tư lệnh cấp cao, đã chết trong vụ tấn công.

The bomber wanted to enter an event hall where supporters of Balkh province Governor Attah Mohammad Noort

Kẻ đánh bom muốn tiến vào toàn nhà nơi những người ủng hộ nhà lãnh đạo Attah Mohammad Noort của tỉnh Balkh

had gathered to "honor" his national services.

đang tụ tập để "vinh danh" những cống hiến của ông cho đất nước.

But tight security around the venue prompted the attacker to blow himself up at an outer security post.

Nhưng an ninh được thắt chặt quanh địa điểm diễn ra sự kiện đã khiến kẻ tấn công phải tự kế liễu chính mình bằng bom tại một phòng bảo vệ ở bên ngoài

The Islamic State terrorist group claimed responsibility for the attack.

Tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp