• suicide /ˈsuː.ɪ.saɪd/
  sự tự tử, sự tự vẫn
  danh từ
 • muslim /'mʊzlim/
  Hồi giáo
  Noun
 • mosque /mɒsk/
  nhà thờ Hồi giáo
  danh từ
 • seriously /ˈsɪə.ri.əs.li/
  nghiêm trọng, trầm trọng, nặng
  phó từ
 • interior /ɪnˈtɪə.ri.ər/
  công việc trong nước, nội vụ
  danh từ
 • automatic /ˌɔː.təˈmæt.ɪk/
  tự động
  tính từ
 • crowd /kraʊd/
  đám đông
  danh từ
 • bomber /ˈbɒm.ər/
  kẻ đánh bom
  danh từ

Suicide blast at Shiite mosque in Kabul

From Washington, this is VOA news.

Từ Washington, đây là bản tin VOA.

Hello, I'm Steve Miller.

Xin chào, Tôi là Steve Miller.

Officials in Afghanistan say a suicide blast inside a crowded Shiite Muslim mosque in Kabul

Quan chức Afghanistan cho biết một vụ đánh bom liều chết bên trọng một nhà thờ Hồi giáo dòng Shiite đông người ở Kabul

has killed at least 40 worshipers and wounded dozens more.

đã làm ít nhất 40 tín đồ thiệt mạng và bị làm thương hàng chục người khác.

Ayaz Gul has details.

Ayaz Gul sẽ mang đến thông tin chi tiết.

It was in fact a crowded mosque for Shiite Muslims

Một nhà thờ đông đúc cho những tín đồ Hồi giáo dòng Shiite

where a suicide bomber just walked in and blew himself up,

là nơi kẻ đánh bom thản nhiên đi vào và rồi làm chính mình nổ tung,

and there are dozens of people seriously wounded,

và có cả chục người khác đã bị thương nặng,

according to the Afghan Interior Ministry.

theo Bộ Nội vụ Afghanistan.

And in fact what we are hearing right now is that there were two attackers

Và trong thực tế, những gì chúng tôi đang nghe thấy hiện nay là đã có 2 kẻ tấn công

and as soon as the first one blew himself up, there was a second attacker.

ngay khi kẻ thứ nhất liều chết đánh bom, đã có kẻ tấn công thứ hai.

He was armed with automatic weapons and he started shooting at the crowd.

Hắn được trang bị vũ khí tự động và bắn vào đám đông.

There was reporter Ayaz Gul.

Vừa rồi là phóng viên Ayaz Gul.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp