• decapitation /dikæpi'tei∫n/
  sự chém đầu, sự chặt đầu, sự xử trảm
  danh từ
 • suicide /'su:isaid/
  hành động tự sát
  danh từ
 • anonymous /ə'nɒniməs/
  giấu tên; vô danh; nặc danh
  tính từ
 • equipment /i'kwipmənt/
  sự trang bị
  danh từ
 • surveillance /sɜ:'veiləns/
  sự giám sát
  danh từ
 • grenade /grə'neid/
  (quân sự) lựu đạn
  danh từ
 • allocate /'æləkeit/
  cấp cho (ai cái gì)
  ngoại động từ

South Korea To Attempt Kim Jong Un Assassination

Hàn Quốc cùng nỗ lực ám sát Kim Jong Un

According to the Korea Herald, South Korea is planning to arm its newly-formed special forces unit

Theo như trang Korea Herald, Hàn Quốc đang lên kế hoạch trang bị cho lực lượng đặc nhiệm mới được thành lập

known as the "decapitation unit" with suicide drones

được biết đến với cái tên "đơn vị xử trảm," máy bay cảm tử không người lái

and other lethal weapons to take out North Korean leader Kim Jong Un.

và những vũ khí chết người khác nhằm ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

On Wednesday, the South Korean defense ministry announced

Hôm thứ tư, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã tuyên bố

that the decapitation unit was allocated $310,000 for the weapons and equipment.

đơn vị này được cấp 310,000 đô-la cho việc mua sắm vũ khí và các trang thiết bị.

An anonymous defense ministry official told the Herald

Một quan chức không rõ danh tính của bộ quốc phòng đã nói với Herald

that the unit will receive $24 million altogether.

rằng đơn vị sẽ được nhận tất cả là 24 triệu đô-la.

The defense ministry official told the Herald, the "equipment includes suicide drones,

Quan chức bộ quốc phòng nói với trang Herald, "các trang thiết bị bao gồm các máy bay cảm tử không người lái,

surveillance drones, surveillance drones, and grenade machine guns."

máy bay không người lái do thám, và súng máy."

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp