• several /ˈsev.ər.əl/
  vài
  tính từ
 • explosion /ɪkˈspləʊ.ʒən/
  sự nổ; sự nổ bùng (cơn giận)
  danh từ
 • blast /blɑːst/
  sự nổ (mìn)
  danh từ
 • government /ˈɡʌv.ən.mənt/
  chính phủ, nội các
  danh từ
 • crew /kruː/
  toàn bộ thuỷ thủ trên tàu; toàn bộ người lái và nhân viên trên máy bay
  danh từ
 • responsibility /rɪˌspɒn.sɪˈbɪl.ə.ti/
  trách nhiệm
  danh từ
 • confirm /kənˈfɜːm/
  xác nhận; chứng thực
  ngoại động từ
 • deadly /ˈded.li/
  làm chết người, trí mạng, chí tử
  tính từ

Several dead after blast in Afghan capital

Nhiều người thiệt mạng ở thủ đô Afghanistan

A powerful explosion in Kabul has left several people dead and dozens more wounded.

Một vụ nổ lớn tại Kabul đã làm nhiều người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

The blast happened in an area of the Afghan capital housing foreign embassies and government departments.

Vụ nổ xảy ra tại khu vực các đại sứ quán nước ngoài và văn phòng chính phủ ở thủ đô Afghanistan.

Official said three deaths and 10 wounded were taken to city hospitals.

Các nhà chức trách cho biết có ba người thiệt mạng và 10 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện.

A Reuters television crew saw at least eight people who appeared to have been killed in the city’s Wazir Akbar Khan area.

Một đoàn quay phim của Reuters đã thấy ít nhất tám người có lẽ là đã bị giết chết ở khu Wazir Akbar Khan.

No-one has claimed responsibility or confirmed the cause of the explosion.

Chưa ai nhận trách nhiệm hay xác nhận nguyên nhân của vụ nổ.

The blast follows a series of deadly attacks in or around Kabul this month.

Vụ nổ đã kéo dài chuỗi những vụ tấn công gây thiệt mạng ở trong và quanh Kabul trong tháng này.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp