• authority /ɔːˈθɒr.ə.ti/
  ((thường) số nhiều) nhà cầm quyền, nhà chức trách, nhà đương cục
  danh từ
 • accommodate /əˈkɒm.ə.deɪt/
  điều tiết, làm cho thích nghi, làm cho phù hợp
  ngoại động từ
 • general /ˈdʒen.ər.əl/
  chung, chung chung
  tính từ
 • allow /əˈlaʊ/
  cho phép để cho
  ngoại động từ
 • vision /ˈvɪʒ.ən/
  sự nhìn; sức nhìn, tầm nhìn, viễn cảnh
  danh từ
 • ban /bæn/
  cấm, cấm chỉ
  động từ
 • society /səˈsaɪ.ə.ti/
  xã hội
  danh từ
 • diversify /daɪˈvɜː.sɪ.faɪ/
  làm cho thành nhiều dạng, làm cho thành nhiều vẻ
  ngoại động từ
 • economy /iˈkɒn.ə.mi/
  sự quản lý kinh tế; nền kinh tế; tổ chức kinh tế
  danh từ

Saudi Arabia will allow women to attend sporting events in stadiums

Ả-rập Xê-út sẽ cho phép phụ nữ tham gia những sự kiện thể thao tại các sân vận động

Saudi Arabia will allow women to attend sporting events in three selected stadiums

Ả Rập Xê-út sẽ cho phép phụ nữ tham gia các sự kiện thể thao tại 3 sân vận động đã được lựa chọn

from early next year according to the countries General Sports authority

từ đầu năm sau, theo Cơ quan Quản lý Thể dục Thể thao nước này

Stadiums in Jeddah, Dammam and Riyadh are being prepared to accommodate women.

Các sân vận động ở Jeddah, Dammam và Riyadh đang tiến hành chuẩn bị để phục vụ những khán giả nữ.

Restaurants and cafes will also be set up as part of the changes.

Các nhà hàng và quán cà phê cũng sẽ được xây dựng.

Last month Saudi Arabia announced that from June, women would be allowed to drive cars,

Tháng trước, Ả Rập Xê-út đã thông báo rằng từ tháng Sáu, phụ nữ sẽ được phép lái xe,

ending the world’s only ban on female drivers.

Điều này đã gỡ bỏ luật cấm phụ nữ lái xe duy nhất tồn tại trên thế giới.

The plans are part of Crown Prince Mohammed Bin Salmans reforms laid out in his ‘Vision for 2030’ plan.

Các kế hoạch cải cách đưa ra đều nằm trong chương trinh "Tầm nhìn đến năm 2030" của Thái Tử Mohammed Bin Salmans.

The 32-year-old plans to modernize Saudi society and diversify the economy away from Oil.

Vị Thái Tử 32 tuổi này muốn hiện đại hoá xã hội Ả Rập và làm đa dạng hoá nền kinh tế vốn phụ thuộc vào dầu mỏ của quốc gia này.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp