• chairman /-mən/
  chủ tịch; người chủ toạ (buổi họp)
  danh từ
 • record /rɪˈkɔːd/
  sự ghi chép
  danh từ
 • memory /ˈmem.ər.i/
  sự nhớ, trí nhớ, ký ức
  danh từ
 • arrest /əˈrest/
  sự bắt giữ
  danh từ
 • heir /eər/
  người thừa kế, người thừa tự
  danh từ
 • bribery /'braibəri/
  sự đút lót, sự hối lộ, sự mua chuộc
  danh từ
 • component /kəmˈpəʊ.nənt/
  hợp thành, cấu thành
  tính từ
 • profitable /ˈprɒf.ɪ.tə.bəl/
  sinh lãi, mang lợi
  tính từ

Samsung CEO announces shock resignation

Samsung Electronics says its CEO and Vice Chairman is stepping down

Tập đoàn Điện tử Samsung cho biết CEO và phó chủ tịch tập đoàn sẽ từ chức

despite forecasting record third-quarter profits on the back of soaring memory chip prices.

cho dù dữ liệu dự đoán về lợi nhuận quý ba với thành công của việc giá thành các chip tăng vọt.

The 64-year-old Oh-Hyun Kwon had been expected to take a bigger role

Ông Kwwon Oh Hyun 64 tuổi đã được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng hơn

following the February arrest of Samsung Group's heir apparent Jay Y. Lee on bribery charges.

sau vụ bắt giữ người thừa kế của Tập đoàn Samsung Jay Y. Lee vào tháng Hai vì hối lộ.

Known as "Mr Chip", Kwon had been with the company since 1985,

Được biết đến như là "Quý ngài con chip", Kwon đã đồng hành cùng công ty từ năm 1985,

building up the component business to become the group's most profitable sector.

phát triển một phần ngành kinh doanh của công ty trở thành một lĩnh vực mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho tập đoàn.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp