• survive /səˈvaɪv/
  sống sót, còn lại, tồn tại
  nội động từ
 • oatmeal /ˈəʊt.miːl/
  bột yến mạch
  danh từ
 • purifier /ˈpjʊə.rɪ.faɪ.ər/
  người làm sạch, người lọc trong, người tinh chế; máy làm sạch, máy lọc trong, máy tinh chế
  danh từ
 • casualty /ˈkæʒ.ju.əl.ti/
  tai hoạ, tai biến; tai nạn
  danh từ
 • mariner /ˈmær.ɪ.nər/
  thuỷ thủ
  danh từ
 • engine /ˈen.dʒɪn/
  máy động cơ
  danh từ
 • distress /dɪˈstres/
  tai hoạ, cảnh hiểm nghèo, cảnh hiểm nguy
  danh từ
 • vessel /ˈves.əl/
  (hàng hải) thuyền lớn, tàu thuỷ
  danh từ
 • rescue /ˈres.kjuː/
  cứu, cứu thoát, cứu nguy
  ngoại động từ

Sailors and their dogs rescued after five months drifting at sea

Thuỷ thủ và những chú chó được cứu sau 5 tháng trôi dạt trên biển

Two Americans and their two dogs have been rescued from their sailing boat in the Pacific Ocean after drifting for five months.

Hai người Mỹ và hai chú chó của họ đã được giải cứu từ chiếc thuyền trên Thái Bình Dương sau khi trôi dạt 5 tháng ròng rã.

They apparently survived by having over a year’s worth of food

Họ đã sống sót dựa vào thức ăn đủ dùng cho một năm

in the form of dry goods like oatmeal and pasta, and a water purifier on board.

dưới dạng thực phẩm khô như ngũ cốc và pasta, cùng một chiếc máy lọc nước trên thuyền.

The two mariners left Hawaii intending to sail to Tahiti,

Hai thuỷ thủ rời Hawaii định đến Tahiti,

before suffering an engine “casualty” in May during bad weather.

trước khi động cơ chết máy vào tháng năm do thời tiết xấu.

The pair thought they were too far from from Tahiti to reasonably reach land by sail.

Cặp đôi nghĩ rằng họ ở quá xa Tahiti nên sẽ không thể tới đất liền bằng xuồng.

Although they issued daily distress calls, they were also too far from other vessels to be received.

Cho dù họ đã cố báo nguy hiểm, chúng cũng quá xa những tàu lớn khác để có thể được tiếp nhận.

A Taiwanese fishing vessel had spotted them nearly one and a half thousand kilometres southeast of Japan,

Một tàu đnahs cá Đài Loan đã phát hiện ra họ ở gần 1,5 ki-lô-mét phía đông nam Nhật Bản,

before a US navy ship was able to rescue them a few days later

trước khi một tài hải quân Mỹ giải cứu họ vài ngày sau đó

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp