• professor /prəˈfes.ər/
  giáo sư (đại học)
  danh từ
 • phenomenon /fəˈnɒm.ɪ.nən/
  hiện tượng
  danh từ, số nhiều p
 • seasonal /ˈsiː.zən.əl/
  từng thời, từng lúc, từng mùa, từng vụ
  tính từ
 • monsoon /mɒnˈsuːn/
  gió mùa
  danh từ
 • combine /kəmˈbaɪn/
  kết hợp, phối hợp
  động từ

Record-breaking nine hour rainbow spotted in Taiwan

Cầu vồng kéo dài 9 giờ ở Đài Loan lập kỷ lục

A university professor in Taiwan claims to have witnessed the longest ever rainbow.

Một giảng viên Đại học ở Đài Loan đã tuyên bố mình đã được chứng kiến cầu vồng kéo dài nhất trong lịch sử.

He says the iridescent phenomenon, which he caught on camera

Ông nói rằng hiện tượng cầu vồng ngũ sắc mà ông đã thu lại được bằng máy quay

above the capital Taipei, lasted a staggering nine hours.

phía trên thủ đô Đài Bắc, kéo dài suốt 9 giờ.

A lack of strong wind, a partially cloudy sky and moist air caused by seasonal monsoons,

Tình trạng không có gió mạng, trời nhiều mây một phần và không khí ẩm ướt gây ra bởi gió mùa,

are said to have combined to create the band of colour.

được cho là đã kết hợp với nhau để tạo ra dải băng nhiều màu ấy.

The professor says he now plans to submit it as a world record,

Vị giáo sư nói rằng ông có dự định biến nó thành một kỷ lục thế giới mới,

potentially toppling a six-hour rainbow

có khả năng đánh bại cầu vồng 6 tiếng

which was seen over the UK city of Sheffield in 1994.

được nhìn thấy trên bầu trời thành phố Sheffield nước Anh vào năm 1994.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp