• million /ˈmɪl.jən/
  triệu
  tính từ
 • auction /ˈɔːk.ʃən/
  sự bán đấu giá
  danh từ
 • expert /ˈek.spɜːt/
  nhà chuyên môn, chuyên gia, chuyên viên
  danh từ
 • childhood /ˈtʃaɪld.hʊd/
  tuổi thơ ấu, thời thơ ấu
  danh từ
 • reluctant /rɪˈlʌk.tənt/
  miễn cưỡng, bất đắc dĩ, không thích, không sẵn lòng
  tính từ
 • switch /swɪtʃ/
  chuyển (câu chuyện, ý nghĩ...)
  ngoại động từ
 • ink /ɪŋk/
  mực (để viết, in)
  danh từ
 • drawing /ˈdrɔː.ɪŋ/
  bản vẽ, bức vẽ (vẽ đồ hoạ vẽ kỹ thuật, không màu hoặc một màu)
  danh từ

Rare Tintin work fetches over half a million euros

Bức ve Tintin quý giá mang về hơn nửa triệu Euro

A rare drawing of Tintin has fetched more than half a million euros at auction in Paris.

Một bức tranh hiếm vẽ Tintin đã mang lại hơn nửa triệu Euro trong buổi đấu giá tại Paris.

The Chinese ink and watercolour artwork by Belgian cartoonist Hergé

Tác phẩm bằng mực tàu và màu nước của hoạ sĩ hoạt hình người Bỉ Hergé

was first published in 1939 and had never before been up for sale.

được công bố lần đầu vào năm 1939 và kể từ đó chưa bao giờ được đem ra bán.

(Eric Leroy, a Comics expert at Artcurial Auction House)

(Eric Leroy, một chuyên gia Truyện tranh tại Artcurial Auction House)

“It’s really the story of one life.

“Nọ thực sự là câu chuyện của một đời người.

This person lived with this drawing in her house since her childhood, as she met Hergé when she was a little girl, and she received this as a gift.

Người này đã sống cùng bức tranh này trong ngôi nhà của cô từ khi thơ ấu, cô gặp Hergé khi còn là một cô gái nhỏ, và cô đã được nhận bức hoạ như một món quà.

It is unusual because Hergé tended to work in black and white.

Bức tranh cũng thật bất thường bởi Hergé đã có ý định sẽ vẽ với gam màu đen trắng.

Hergé is said to have been reluctant to switch to colour for fear of losing his trademark touch.

Người ta nói rằng Hergé miễn cưỡng mới đổi màu vì lo sợ sẽ đánh mất dấu ấn của mình.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp