• release /rɪˈliːs/
  tha, thả, phóng thích
  ngoại động từ
 • prison /ˈprɪz.ən/
  nhà tù, nhà lao, nhà giam
  danh từ
 • allegation /ˌæl.əˈɡeɪ.ʃən/
  sự viện lý, sự viện lẽ, cáo buộc
  danh từ
 • confident /ˈkɒn.fɪ.dənt/
  tự tin
  tính từ
 • victim /ˈvɪk.tɪm/
  vật bị hy sinh, người bị chết vì, nạn nhân
  danh từ
 • schedule /ˈʃedʒ.uːl/
  ghi thành bảng giờ giấc, dự định vào bảng giờ giấc
  ngoại động từ
 • deny /dɪˈnaɪ/
  chối, không nhận
  ngoại động từ

Rapper Nelly released after rape allegations

Rapper Nelly được thả sau những cáo buộc về tấn công tình dục

Cornell Haynes Jr. better known as the rapper Nelly has been released from prison.

Cornell Haynes Jr. thường được biết tới với tên gọi rapper đã được Nelly đã được thả.

He was arrested on Saturday after a woman alledged that he had sexually assaulted her on a tour bus

Anh bị bắt giữ vào thứ Bảy sau khi một người phụ nữ buộc tội anh tấn công tình dục cô trên một chiếc xe lưu diễn

hours after a concert in Aubrurn, Washington.

chỉ vài giờ sau một buổi hoà nhạc tại Aubrurn, Washington.

Haynes took to twitter to deny the allegations saying he was “beyond shocked”

Haynes đã lên Twitter để phủ nhận những cáo buộc, nói rằng anh đã thấy “hơn cả bàng hoàng”

and is “confident that once the facts are looked at, it would be very clear that I am the victim of a false allegation.”

và “tự tin rằng một khi sự thật được nhìn nhận một cách cẩn thận, mọi chuyện sẽ rõ ràng tôi là nạn nhân của những cáo buộc phi lý.”

The rapper, who is touring with Florida Georgia Line, missed a concert scheduled for Saturday night.

Nam rapper, người đang có tour diễn quanh Florida Georgia Line, đã phải bỏ một buổi hoà nhạc đãlên lịch vào đêm thứ Bảy.

It is not yet known when Haynes will appear before a judge.

Hiện vẫn chưa biết khi nào Haynes sẽ phải xuất hiện trước toà.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp