• raccoon /rækˈuːn/
  (động vật học) gấu trúc (Mỹ)
  danh từ
 • interfere /ˌɪn.təˈfɪər/
  gây trở ngại, quấy rầy
  nội động từ ((thường
 • department /dɪˈpɑːt.mənt/
  cục; sở; ty; ban; khoa
  danh từ
 • carnivore /ˈkɑː.nɪ.vɔːr/
  (động vật học) loài ăn thịt
  (bất qui tắc) danh t
 • accident /ˈæk.sɪ.dənt/
  sự rủi ro, tai nạn, tai biến
  danh từ
 • decide /dɪˈsaɪd/
  quyết định
  động từ
 • mass /mæs/
  số nhiều, số đông, đa số
  danh từ
 • incident /ˈɪn.sɪ.dənt/
  việc xảy ra, việc bất ngờ xảy ra, việc tình cờ xảy ra
  danh từ

Raccoon's surprising hitch-hiking

In Colorado Springs, Colorado, a police van was recently making its way to the scene of an accident when this happened.

Ở Colorado Springs, Colorado, một chiếc xe cảnh sát đang đi tới hiện trường một vụ tai nạn thì vụ việc này xảy ra.

And thankfully, it didn`t cause an accident of its own.

Và may mắn thay, không có tai nạn gì cả.

No one knows why a raccoon would decide to hitch a ride, or why it would interfere with an officer in the process.

Không ai biết tại sao một chú gấu trúc Mỹ lại quyết định đòi đi nhờ một chuyến xe, hay tại sao nó lại dính tới một nhân viên đang thực thi công vụ.

It jumped off the van when the policeman pulled over.

Nó nhảy xuống chiếc xe khi viên cảnh sát tấp vào lề.

No one was hurt in the incident.

Không ai bị thương trong vụ việc này cả.

The police department said the officer was positively surprised.

Sở cảnh sát nói viên cảnh sát thấy bất ngờ theo một cách tích cực.

He probably raccouldn`t believe his eyes.

Có lẽ anh ấy không thể tin vào mắt mình.

Certainly, the animal had seen a carnivore, didn`t he just jumped on a police van by accident?

Chắc chắn là, con vật đã nhìn thấy một kẻ ăn thịt, chú ta không tình cờ nhảy lên một chiếc xe cảnh sát phải không?

I mean, why take such an arresting risk?

Ý tôi là, tại sao lại mạo hiểm xém chút bị bắt tới vậy chứ?

Maybe it thought its mass would keep it out of trouble.

Có lẽ chú ta nghĩa rằng sô lượng đông đảo sẽ giúp chú ta thoát khỏi mọi rắc rối.

I`m Carl Azuz and that`s CNN 10.

Tôi là Carl Azuz và vừa rồi là CNN 10.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp