• equator /ɪˈkweɪ.tər/
  xích đạo
  danh từ
 • entirely /ɪnˈtaɪə.li/
  toàn bộ, toàn vẹn, trọn vẹn; hoàn toàn
  phó từ
 • schedule /ˈʃedʒ.uːl/
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bảng giờ giấc, biểu thời gian
  danh từ
 • threat /θret/
  sự đe doạ
  danh từ
 • brief /briːf/
  ngắn, vắn tắt, gọn
  tính từ
 • aggressive /əˈɡres.ɪv/
  công kích
  tính từ
 • dominate /ˈdɒm.ɪ.neɪt/
  át hẳn, trội hơn, chiếm ưu thế; có ảnh hưởng lớn, chi phối
  động từ
 • diplomacy /dɪˈpləʊ.mə.si/
  thuật ngoại giao; ngành ngoại giao; khoa ngoại giao
  danh từ
 • campaign /kæmˈpeɪn/
  chiến dịch
  danh từ
 • rhetoric /ˈret.ər.ɪk/
  thuật hùng biện
  danh từ
 • forceful /ˈfɔːs.fəl/
  mạnh mẽ
  tính từ
 • ambitious /æmˈbɪʃ.əs/
  có nhiều hoài bão, có nhiều khát vọng
  tính từ
 • multilateral /ˌmʌl.tiˈlæt.ər.əl/
  nhiều phía
  tính từ
 • balance /ˈbæl.əns/
  sự thăng bằng sự cân bằng; cán cân
  danh từ
 • pacific /pəˈsɪf.ɪk/
  Thái bình dương
  tính từ

President Trump's 12-day trip to Asia

Chuyến công du châu Á 12 ngày của Tổng thống Trump

Which of these island nations is located entirely in the north of the equator?

Quốc đảo nào trong số các quốc đảo dưới đây nằm hoàn toàn ở phía Bắc xích đạo?

Indonesia, Fiji, Philippines, or Madagascar

In-đô-nê-xi-a, Fiji, Phi-lip-pin, hay Madagascar

On this list, only the Philippines, which you’ll find between Taiwan and Indonesia is entirely located north of the equator.

Trong danh sách này, chỉ có Philippines, quốc gia bạn có thể tìm thấy ở khu vực giữa Đài Loan và In-đô-nê-xi-a là nằm hoàn toàn ở bán cầu bắc.

And that’s one of the 5 nations that President Trump is visiting on a 12-day trip to Asia that begins this weekend.

Đó cũng là một trong 5 quốc gia mà Tổng thống Trump sẽ đến thăm trong chuyến công du 12 ngày tại châu Á bắt đầu vào cuối tuần này.

On his schedule are stops in Japan, South Korea, China, Vietnam, and the Philippines in that order.

Trong lịch trình của ông, các điểm dừng lần lượt là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines.

And his two leading objectives, according to the White House, are international trade and nuclear threat from North Korea.

Hai mục tiêu chính của ông, theo Nhà Trắng, là thương mại quốc tế và đe doạ hạt nhân từ Triều Tiên.

After a brief stop in Hawaii, Trump’s first stop in Asia will be home to one of his top allies.

Sau khi dừng chân ở Hawaii, điểm dừng chân đầu tiên của ông tại châu Á sẽ là một trong những đồng minh thân cận nhất.

Japanese Prime Minister Shinzo Abe has largely aligned with Trump’s aggressive approach to North Korea,

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gần như đồng nhất với cách tiếp cận đầy tính công kích của Trump đối với Triều Tiên,

while downplaying differences on trade.

trong khi hạ thấp vai trò của ngững khác biệt về thương mại.

Abe just cruised to victory in an October snap election.

Ông Abe vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sớm tháng 10 vừa qua.

The two may spend some time in the golf course, as they did during a visit at Trump’s Mar-a-Lago.

Hai nhà lãnh đạo có thể sẽ chơi golf, như họ đã từng trong chuyến thăm khu biệt thự Mar-a-Lago của ông Trump.

Where Abe has been hawkish on Pyongyang, South Korean President Moon Jae-in has been more cautious.

Tron khi ông Abe ủng hộ việc dùng biện pháp mạnh với Bình Nhưỡng, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lại cẩn trọng hơn.

Moon’s first months in office have been dominated by the action of the North, with Moon urging diplomacy over aggression.

Những tháng đầu sau nhậm chức của ông Moon bị chi phối bởi các hành động từ phía Bắc, và ông Moon đã thúc đẩy các biện pháp ngoại giao thay vì công kích.

Trump and Moon last met in person at the United Nations General Assembly in September,

Tổng thống Trump và Tổng thống Moon đã gặp nhau lần gần nhất là tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hồi tháng 9,

not long after The White House floated scrapping a free trade agreement with South Korea.

không lâu sau khi Nhà Trắng phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do với Hàn Quốc.

The White House says President will not visit the DMZ during his trip.

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống sẽ không thăm những khu vực phi quân sự trong chuyến đi của mình.

China has taken our jobs, our --

Trung Quốc đã lấy đi việc làm của chúng tôi, --

Tough rhetoric on China was a hallmark of Trump’s campaign.

Hùng biện phê phán Trung Quốc là một đặc điểm trong chiến dịch tranh cử của Trump.

But as President, he’s been asking for their help.

Nhưng ở cương vị Tổng thống, ông lại luôn yêu cầu giúp đỡ từ phía họ.

Trump has nudged president Xi Jinping to take a more forceful approach to North Korea.

Trump đã hối thúc Tập Cận Bình có những bước đi mạnh mẽ hơn đối với Triều Tiên.

But Beijing feels the issues are between Washington and Pyongyang.

Nhưng Bắc Kinh lại cho rằng những vấn đề hiện giờ chỉ là giữa Washington và Bình Nhưỡng.

President Xi is coming off of a party congress where he was elevated to the status of China’s most powerful leader since Mao Zedong.

Tổng bí thư Tập Cận Bình vừa kết thúc thành công Đại hội Đảng nơi ông được tôn vinh là nhà lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc kể từ sau ôgn Mao Trạch Đông.

He’s also helming an ambitious trade project that seeks to connect China with about 70 countries,

Ông cũng đang hướng tới một kế hoạch thương mại đầy tham vọng kết nối Trung Quốc với khoảng 70 quốc gia,

while Trump pulls back on multilateral deals.

trong khi Trump lại rút Mỹ ra khỏi nhiều những thoả thuận đa phương.

The White House says Trump will insist on more balance in US - China trade relations.

Nhà Trắng cho biét ông Trump luôn muốn những quan hệ về thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc trở nên cân bằng hơn.

Trump will conclude his trip in trade summits in Vietnam and The Philippines.

Trump sẽ kết thúc chuyến công du của mình tại các hội nghị thượng đỉnh về kinh tế tại Việt Nam và Philippine.

One of his first moves as President was to pull the US out of the Trans Pacific Partnership, TPP,

Một trong những bước đi đầu tiên của ông trên cương vị Tổng thống là rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP,

leaving 11 other nations to mull a way forward.

để 11 quốc gia còn lại tiếp tục với các dự định của mình.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp