• powerful /ˈpaʊə.fəl/
  hùng mạnh, hùng cường, mạnh mẽ
  tính từ
 • hurricane /ˈhʌr.ɪ.kən/
  bão (gió cấp 8)
  danh từ
 • main /meɪn/
  chính, chủ yếu, quan trọng nhất
  tính từ
 • island /ˈaɪ.lənd/
  hòn đảo
  danh từ
 • intense /ɪnˈtens/
  mạnh, có cường độ lớn
  tính từ
 • central /ˈsen.trəl/
  ở giữa, ở trung tâm; trung ương
  tính từ
 • disrupt /dɪsˈrʌpt/
  đập gãy, đập vỗ, phá vỡ
  ngoại động từ
 • ferry /ˈfer.i/
  bến phà
  danh từ
 • cancellation /ˌkæn.səlˈeɪ.ʃən/
  sự bỏ, sự huỷ bỏ; sự xoá bỏ, sự bãi bỏ
  danh từ
 • evacuation /i,vækjʊ'ei∫n/
  sự sơ tán, sự tản cư; sự chuyển khỏi mặt trận (thương binh)
  danh từ
 • coastal /ˈkəʊ.stəl/
  (thuộc) bờ biển; (thuộc) miền ven biển
  tính từ

Powerful typhoon drenches Japan

Bão lớn trút xuống Nhật Bản

A powerful hurricane roared toward Japan's main island Monday,

Một cơn bão lớn đã hướng về phía đảo chính của Nhật Bản hôm thứ hai,

killing at least two people and bringing heavy rain to western Japan.

làm ít nhất 2 người thiệt mạng và làm mưa lớn đổ xuống phía tây Nhật Bản.

The hurricane is classified as an intense Category 4 storm.

Cơ bão được xếp loại bão mạnh Loại 4.

It's got winds up to 198 kilometers per hour.

Vận tốc gió của nó lên tới 198 km trên giờ.

It is on track to make landfall on the Pacific coast of central Japan

Nó đã làm mưa trút xuống ở bờ biển Thái Bình Dương của vùng trung tâm nước Nhật

before dawn local time Monday and continue northeast toward Tokyo.

trước bình minh hôm thứ Hai và tiếp tục hướng về phía đông bắc Tokyo.

The storm has already forced the evacuation of thousands of people along coastal areas,

Cơ bão đã làm hàng nghìn người dân ven biển phải sơ tán,

disrupted train service and ferry services and has forced the cancellation of 300 flights.

làm gián đoạn dịch vụ đường sắt và phà cũng như làm 300 chuyến bay buộc phải huý bỏ.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp