• contain /kənˈteɪn/
  nén lại, dằn lại, kìm lại, kiềm chế
  ngoại động từ
 • central /ˈsen.trəl/
  ở giữa, ở trung tâm; trung ương
  tính từ
 • evacuate /ɪˈvæk.ju.eɪt/
  sơ tán, tản cư
  nội động từ
 • landscape /ˈlænd.skeɪp/
  phong cảnh
  danh từ
 • region /ˈriː.dʒən/
  vùng, miền
  danh từ
 • arsonist /'ɑ:sənist/
  kẻ cố ý gây nên hoả hoạn; kẻ đốt phá (nhà, cửa...)
  danh từ
 • arrest /əˈrest/
  bắt giữ
  ngoại động từ
 • hurricane /ˈhʌr.ɪ.kən/
  bão
  danh từ

'Over 30 dead' as wildfires rage in Portugal and Spain

Hundreds of wildfires raging in Portugal and northwestern Spain have killed at least 30 people.

Hàng trăm vụ cháy lớn ở Bồ Đào Nha và đông bắc Tây Ban Nha đã giết chết ít nhất 30 người.

Thousands of firefighters are battling to contain them.

Hàng nghìn nhân viên cứu hoả đang chiến đấu để kiểm soát chúng.

The Portuguese authorities say at least 27 people have died,

Chính quyền Bồ Đào Nha cho biết ít nhất 27 người đã chết,

with dozens injured in central and northern parts of the country.

cùng hàng chục người bị thương ở những vùng trung tâm và bắc đất nước.

The fires have spread quickly since Sunday.

Lửa cháy đã lan ra nhanh chóng từ Chủ nhật.

Farmland has been destroyed and towns and villages evacuated as the flames sweep across a landscape left tinder-dry after a hot summer.

Đất trồng đã bịt àn phá, những thành phố và làng mạc phải sơ tán khi những ngọn lửa quét qua gây cháy sau một mùa hè nóng nực.

A blaze in June killed 64 people.

Một đám cháy vào tháng sáu đã làm 64 người thiệt mạng.

At least three people died in the northwestern Spanish region of Galicia,

ÍT nhất ba người đã chết ở vùng Galicia đông bắc Tây Ban Nha,

including an elderly farmer trying to save his animals

trong đó có một người nông dân cao tuổi đang cố cứu lấy những vật nuôi của ông

and two women whose bodies were found inside their burnt-out car.

và hai người phụ nữ mà thi thể được tìm thấy trong chiếc xe đã bị cháy của họ.

Officials in both countries say arsonists are often to blame.

Các quan chức ở cả hai quốc gia nói rằng chịu tội thường là những kẻ phóng hoả.

Spanish authorities say some have been identified and could face up to 20 years in jail.

Chính quyền Tây Ban Nha nói rằng một vài người đã được nhận dạng và có thể phải đối mặt với 20 năm tù.

In Portugal at least one person has been arrested.

Ở Bồ Đào Nha, ít nhất một kẻ đã bị abứt giữ.

Across the region, the flames have been fanned by strong winds linked to Hurricane Ophelia as it swept up the Iberian coast

Trên khắp khu vực, những ngọn lửa bùng lên thêm vì gió mạnh có liên quan tới cơn bão Ophelia khi nó quét qua bở biển Iberia

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp