• impose /ɪmˈpəʊz/
  (+ on, upon) đánh (thuế...); bắt chịu, bắt gánh vác, bắt cáng đáng
  ngoại động từ
 • blood /blʌd/
  máu, huyết
  danh từ
 • limit /ˈlɪm.ɪt/
  giới hạn, hạn độ
  danh từ
 • management /ˈmæn.ɪdʒ.mənt/
  sự trông nom, sự quản lý
  danh từ
 • acceptable /əkˈsept.ə.bəl/
  có thể nhận, có thể chấp nhận
  tính từ
 • behaviour /bɪˈheɪ.vjər/
  thái độ, cách đối xử; cách cư xử, cách ăn ở; tư cách đạo đức
  danh từ
 • mandatory /ˈmæn.də.tər.i/
  (thuộc) lệnh
  tính từ
 • vehicle /ˈvɪə.kəl/
  xe, xe cộ
  danh từ
 • servicemen /'sɜ:vismən/
  (quân sự) người phục vụ trong quân đội, quân nhân
  danh từ
 • deadly /ˈded.li/
  làm chết người, trí mạng, chí tử
  tính từ
 • drink /drɪŋk/
  đồ uống, thức uống
  danh từ
 • crash /kræʃ/
  phá tan tành, phá vụn
  danh từ

No alcohol for US troops in Japan

Cấm rượu đối với binh lính Mỹ tại Nhật Bản

The US military has imposed a ban on alcohol for all of its Japan-based troops.

Quân đội Mỹ đã áp dụng lệnh cấm thức uống có cồn đối với tất cả các binh lính tại Nhật Bản.

It follows a deadly, drink-driving-related crash involving one of its servicemen on Okinawa island.

Điều này xảy ra sau một vụ va chạm gây chết người có do uống rượu lái xe của một trong số những quân nhân trên đảo Okinawa.

Police say a US Marine has been placed under house arrest after crashing his truck into a minivan on Sunday.

Cảnh sát cho biệt một lính thuỷ quân đã được quản thúc tại gia sau khi lái xe tải tông vào một xe chở hàng cỡ nhỏ và hôm Chủ nhật.

The local driver of the other vehicle was killed in the incident.

Người điều khiển phương tiện còn lại đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

The Marine was reportedly three times over the legal blood alcohol limit.

Người lính thuỷ quân được cho hay có nồng độ cồn trong máu gấp ba lần giới hạn cho phép.

The military admits “alcohol may have been a factor” in the crash

Phía quân đội thừa nhận “rượu có thể là một nhân tố" trong vụ tai nạn

and has ordered “mandatory training to address responsible alcohol use, risk management and acceptable behaviour.”

và đã yêu cầu "các lớp tập huấn bắt buộc về uống có trách nhiệm, xử lý rủi ro và hành vi thích hợp."

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp