• edition /ɪˈdɪʃ.ən/
  số bản in ra (báo, sách...)
  danh từ
 • enforcement /in'fɔ:smənt/
  sự bắt tôn trọng, sự bắt tuân theo; sự đem thi hành (luật lệ)
  danh từ
 • imitation /ˌɪm.ɪˈteɪ.ʃən/
  đồ giả
  danh từ
 • abdomen /ˈæb.də.mən/
  bụng
  danh từ
 • suspect /səˈspekt/
  người khả nghi; người bị tình nghi
  danh từ
 • terrorist /ˈter.ə.rɪst/
  khủng bố
  tính từ
 • trade /treɪd/
  thương nghiệp, thương mại, sự buôn bán, mậu dịch
  danh từ
 • target /ˈtɑː.ɡɪt/
  mục tiêu, đích (đen & bóng)
  danh từ
 • radical /ˈræd.ɪ.kəl/
  (chính trị) cấp tiến, cực đoan
  tính từ
 • scene /siːn/
  nơi xảy ra
  danh từ
 • common /ˈkɒm.ən/
  thường, thông thường, bình thường, phổ biến, phổ thông
  tính từ
 • partisan /ˌpɑː.tɪˈzæn/
  người theo một đảng phái, đảng viên
  danh từ

New York City terror attack: 8 dead

Tấn công khủng bố ở Thành phố New York: 8 người thiệt mạng

Hi, I’m Carl Azuz. Thank you for taking 10 minutes for CNN 10.

Xin chào, tôi là Carl Azuz. Cảm ơn bạn đã giành 10 phút cho CNN 10.

We resume our daily news coverage today but our first story

Chúng tôi sẽ quay trở lại với tin tức hằng ngày phủ trên mặt báo hôm nay nhưng tin tức đầu tiên

appears to be related to yesterday’s special edition concerning the ISIS terrorist group.

có thể sẽ liên quan đến ấn bản đặc biệt của hôm qua, nói về tổ chức khủng bố ISIS.

The US law enforcement official says a terrorist attack in New York city on Tuesday was done in the name of ISIS.

Các nhân viên thi hành Luật của Mỹ nói rằng một cuộc tấn công khủng bố ở thành phố New York bởi ISIS đã xảy ra hôm thứ ba.

It involved a man who apparently drove a rented pickup truck onto a popular bike path.

Vụ việc có liên quan tới một nguwòi đàn ông, lái một chiếc xe bán tải thuê trên làn đường đi xe đạp.

8 people were killed and more than 12 others are trying to recover from their injuries.

8 người đã thiệt mạng và hơn 12 người khác đang cố gắng hồi phục sau chấn thương.

After crashing the truck into a school bus

Sau khi đâm vào một chiếc xe buýt trở học sinh

the suspect then reportedly stepped out holding imitation firearms - a pellet gun and a paintball gun.

nghi phạm được cho biết là đã bước ra ngoài với vũ khí giả - một khẩu súng bắn hơn và một súng bắn sơn.

A police officer then shot him in the abdomen.

Một cảnh sát đã bắn vào bụng hắn.

He survived and was taken to hospital.

Nghi phạm sống sót và được đưa tới bệnh viện.

This was the deadliest terrorist attack in New York city since assaults of September 11th, 2001.

Đây là cuộc tấn công khủng bố gây thương vong nhiều nhất ở thành phố New York từ sau những vụ tấn công 11/9/2001

It happened just blocks away from the World Trade center, which was a target 16 years ago.

Nó diễn ra ở nơi chỉ cách Trung tâm thương mại thế giới - mục tiêu của 16 năm về trước - chỉ vài dãy nhà.

The suspect was a 29-year-old man named Sayfullo Saipov.

Nghi phạm là một người đàn ông 29 tuổi tên Sayfullo Saipov.

He’s from the central Asian country of Uzbekistan.

Hắn đến từ quốc gia trung Á Uzbekistan.

Officials say he came to the US legally in 2010

Các quan chức cho biết hắn đến Mỹ một cách hợp pháp vào năm 2010

and that he learned about ISIS and radical Islamic tactics afterward.

sau đó hắn đã biết về ISIS và những chiến lược Hồi giáo cực đoan.

Police said he had been planning Tuesday’s terrorist attack for months

Cảnh sát nói hắn đã lên kế hoạch cho vụ tấn công hôm thứ ba trong hàng tháng trở lại đây

and that a note found near the scene was written in Arabic

và cũng cho biết một ghi chép được tìm thấy tại gần hiện trường, được viết bằng tiếng Ả Rập

and had the general message that Islamic state - another name for ISIS - would endure forever.

và mang thông điệp khái quát là that Islamic state (Nhà nước Hồi giáo) - tên gọi khác của ISIS - sẽ tồn tại vĩnh hằng.

The use of vehicles as weapons has become increasingly common among terrorists.

Sử dụng xe cộ làm vũ khí đã trở nên ngày càng phổ biến đối với những kẻ khủng bố.

Since 2014, there have been 15 jihadist attacks using cars or trucks in Western countries

Tính đến năm 2014, đã có 15 vụ tấn công do jihadist (mang nghĩa Chiến binh của Thượng đế trong đạo Hồi) sử dụng xe con hay xe tải ở những nước phương Tây

killing more than 140 people.

làm hơn 140 người thiệt mạng.

That’s according to New America - a non partisan research group.

Thông tin đến từ New America - một nhóm nghiên cứu không đảng phái.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp