• afoot /əˈfʊt/
  đang tiến hành, đang làm
  tính từ & phó từ
 • explore /ɪkˈsplɔːr/
  thăm dò, thám hiểm
  ngoại động từ
 • galaxy /ˈɡæl.ək.si/
  (thiên văn học) ngân hà, thiên hà
  danh từ
 • prepare /prɪˈpeər/
  (+ for) sửa soạn, sắm sửa, chuẩn bị, dự bị
  nội động từ
 • entirely /ɪnˈtaɪə.li/
  toàn bộ, toàn vẹn, trọn vẹn; hoàn toàn
  phó từ
 • director /daɪˈrek.tər/
  người đạo diễn (phim)
  danh từ
 • challenge /ˈtʃæl.ɪndʒ/
  sự thách thức
  danh từ
 • complicated /ˈkɒm.plɪ.keɪ.tɪd/
  phức tạp, rắc rối
  tính từ
 • inner /ˈɪn.ər/
  (thuộc) tinh thần; bên trong
  tính từ
 • entrust /ɪnˈtrʌst/
  giao, giao phó cho
  ngoại động từ
 • compass /ˈkʌm.pəs/
  la bàn
  danh từ số nhiều
 • service /ˈsɜː.vɪs/
  dịch vụ, sự phục vụ, sự hầu hạ
  danh từ

New Star Wars trilogy announced

Loạt phim 3 phần "Chiến tranh giữa các vì sao mới" được xác nhận

Plans are afoot to explore hidden corners of the galaxy… at least on screen.

Những kế hoạch khám phá những góc ngách bí ẩn của vũ trụ đang được thực hiện... ít nhất à trên màn ảnh.

Even as fans prepare for the release of “The Last Jedi” in December,

Mặc dù người hâm mộ đã chuẩn bị cho việc “The Last Jedi” sẽ được ra mắt vào tháng 12,

Disney has announced plans for another Star Wars trilogy, featuring entirely new characters.

Disney đã thông báo kế hoạch thực hiện bộ phim ba phần khác về Chiến tranh giữa các vì sao, với những nhân vật hoàn toàn mới.

It’ll be up to writer/director Rian Johnson to tackle the new films.

Biên kịch/ Đạo diễn Rian Johnson sẽ chịu trách nhiệm cho bộ phim mới.

Rian Johnson: “The biggest challenge for me was –

Rian Johnson: “Thử thách lớn nhất với tôi là –

and this was something at the very start I kind of realized I had to do because I had grown up as a ‘Star Wars’ fan

và đây cũng là điều mà ngay từ đầu tôi đã nhận ra rằng mình cần làm vì tôi đã là một fan của ‘Star Wars’ từ nhỏ

and because I had always been just on the outside in all those conversations, you know?

và bởi vì tôi luôn đứng ngoài tất cả những cuộc nói chuyện, bạn hiểu chứ?

And the whole complicated thing of being a ‘Star Wars’ fan for me

Và điều vô cùng phức tạp khi là một fan của ‘Star Wars’ đối với tôi là

starting out just saying, ‘OK. You know what? I have to kind of shut all that out and just trust my own inner fan

bắt tay vào làm và cứ nói, ‘Được rồi. Mọi người biết gì không? Tôi sẽ chả để tâm đến gì cả và chỉ tin tưởng vào trực giác của một fan

and trust that compass and kind of just tell a story that I want to tell”.

tin tưởng vào chiếc la bàn ấy rồi kể một câu chuyện tôi muốn kể thôi”.

In entrusting the Star Wars brand to him, LucasFilm President Kathleen Kennedy said that watching Johnson work was one of the great pleasures of her life.

Giao tên tuổi đình đám Star Wars vào tay ông, Chủ tịch hãng LucasFilm Kathleen Kennedy lại nói rằng quan sát Johnson làm việc là một trong những niềm yêu thích nhất cuộc đời bà.

“The Last Jedi” will be followed in 2018 by the Hans Solo origins tale,

Tiếp theo “The Last Jedi” vào năm 2018 sẽ là chuyện kể về Hans Solo,

much of which was reshot by director Ron Howard after the original direction team left the set.

nhiều cảnh sẽ được quay lại bởi đạo diễn Ron Howard sau khi tổ chỉ đạo cũ rời phim trường.

Disney also announced that a live-action Star Wars series would air on its streaming service by the end of 2019.

Disney cũng thông báo rằng một bản live-action của loạt phim Star Wars sẽ được phát sóng trên kênh dịch vụ phát sóng của họ vào cuối năm 2019.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp