• murderer /ˈmɜː.dər.ər/
  kẻ giết người
  danh từ
 • convict /kənˈvɪkt/
  kết án, tuyên bố có tội
  ngoại động từ
 • imprisoned /im'prizn/
  bị bỏ tù, giam cầm, bị tống giam
  Adjective
 • connection /kəˈnek.ʃən/
  sự liên quan, sự liên lạc, mối quan hệ; sự chấp nối
  danh từ
 • stab /stæb/
  đâm (ai) bằng dao găm
  ngoại động từ
 • separate /ˈsep.ər.ət/
  riêng rẽ, rời, không dính với nhau
  tính từ
 • sentence /ˈsen.təns/
  kết án, tuyên án
  ngoại động từ
 • abolish /əˈbɒl.ɪʃ/
  thủ tiêu, bãi bỏ, huỷ bỏ
  ngoại động từ
 • director /daɪˈrek.tər/
  giám đốc, người điều khiển, người chỉ huy
  danh từ
 • pregnant /ˈpreɡ.nənt/
  có thai, có mang thai, có chửa
  tính từ

Murderous cult leader Charles Manson dies at 83

Sát nhân Charles Manson chết ở tuổi 83

Convicted murderer and cult leader Charles Manson has died of natural causes at the age of 83.

Tên sát nhân và thủ lĩnh tư tưởng sùng bái cá nhân Charles Manson đã chết vì những nguyên nhân tự nhiên ở tuổi 83.

Manson had been imprisoned since 1971,

Manson đã ngồi tù từ năm 1971,

when he was charged in connection with the 1969 murders of actress Sharon Tate and six others.

sau khi hắn bị kết tội có luên hệ với những vụ sát hại nữ diễn viên Sharon Tate cùng 6 người khác vào năm 1069.

The wife of film director Roman Polanski, Tate was eight months pregnant

Vợ của đạo diễn phim Roman Polanski, Tate khi đó mang thai được 8 tháng

when members of the so-called Manson Family broke into her house in Los Angeles and stabbed her.

Những thành viên của một nhóm được gọi là Gia đình Manson đã đột nhập vào nhà cô ở Los Angeles và đâm chết cô.

Four other people at the house were also killed.

4 người khác trong căn nhà cũng bị giết hại.

The next day, Manson’s followers murdered two people in a separate attack.

Ngày hôm sau, nhóm của Manson giét 2 người nữa trong một vụ tấn công khác.

Although Manson did not commit the murders, he was accused of orchestrating the killings.

Mặc dù Manson không trực tiếp giết người, nhưng hắn bị buộc tội sắp đặt những vụ giết người đó.

Manson and four of his followers were convicted on five counts of first degree murder.

Manson và bốn người khác trong nhóm nhận năm án giết người cấp độ 1 (first degree murder).

Initially sentenced to death, their sentences were communted to life in prison when capital punishment was briefly abolished (in the United States) in 1972.

Lúc đầu Manson bị kết án tử hình nhưng bản án đã giảm xuống thành chung thân khi án tử hình được bãi bỏ (tại Mỹ) vào năm 1972.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp