• democratic /ˌdem.əˈkræt.ɪk/
  dân chủ
  tính từ
 • delighted /dɪˈlaɪ.tɪd/
  vui mừng, vui sướng
  Adjective
 • business /ˈbɪz.nɪs/
  việc buôn bán, việc kinh doanh, việc thương mại
  danh từ
 • management /ˈmæn.ɪdʒ.mənt/
  sự trông nom, sự quản lý
  danh từ
 • sparkling /ˈspɑː.klɪŋ/
  lấp lánh, lóng lánh
  tính từ
 • contestant /kənˈtes.tənt/
  đấu thủ, đối thủ, người tranh giải, người dự thi
  danh từ
 • crown /kraʊn/
  thưởng, ban thưởng, tặng thưởng; mang vinh dự cho
  ngoại động từ

Miss South Africa becomes Miss Universe

Hoa hậu Nam Phi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới

The new Miss Universe is... South Africa

Tân Hoa hậu hoàn vũ Thế giới là... Hoa hậu Nam Phi

In a typically sparkling event at Planet Hollywood in Las Vegas

Trong một sự kiện lớn tại Planet Hollywood, Las Vegas

Demi-Leigh Nel-Peters was crowned as the new Miss Universe.

Demi-Leigh Nel-Peters đã được trao vương miện Hoa hậu hoàn vũ thế giới.

The seemingly delighted business management graduate is 22 and from South Africa.

Cô gái tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh dường như rất vui vẻ này 22 tuổi và đến từ Nam Phi.

She is the first Miss South Africa to be born after the country's first democratic elections in 1994.

Cô là Hoa Hậu Nam Phi đầu tiên sinh ra sau những cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên tại quốc gia này vào năm 1994.

Demi-Leigh was among 92 women vying for the title. The most contestants ever.

Demi-Leigh nằm trong số 92 cô gái chạy đua cho danh hiệu trên. Số lượng thí sinh lớn nhất trong lịch sử.

For musical entertainment the singer Fergie sang her single, "A Little Work."

Nói về âm nhạc, ca sĩ Fergie đã hát bài hát thuộc đĩa đơn của cô, "A Little Work."

The runner-up was Miss Colombia, Laura Gonzalez and the second runner-up was Miss Jamaica, Davina Bennett.

Á hậu 1 là Hoa hậu Colombia, Laura Gonzalez và Á hậu 2 là đại diện từ Jamaica, Davina Bennett.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp