• restless /ˈrest.ləs/
  không nghỉ được, không ngủ được, thao thức; bồn chồn, áy náy
  tính từ
 • polyphonic /pɒli'fɒnik/
  nhiều âm
  tính từ
 • symphony /ˈsɪm.fə.ni/
  bản nhạc giao hưởng
  danh từ
 • prestigious /presˈtɪdʒ.əs/
  cao quý, danh giá
 • narrate /nəˈreɪt/
  kể lại, thuật lại
  ngoại động từ
 • unwilling /ʌnˈwɪl.ɪŋ/
  không bằng lòng, không vui lòng
  tính từ
 • unable /ʌnˈeɪ.bəl/
  không có năng lực, không có khả năng, bất tài
  tính từ
 • president /ˈprez.ɪ.dənt/
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tổng thống
  danh từ
 • detail /ˈdiː.teɪl/
  chi tiết, tiểu tiết; điều tỉ mỉ, điều vụn vặt
  danh từ

Man Booker prize goes to second American author in a row

American author George Sanders won the prestigious Man Booker prize

Tác giả người Mỹ George Sanders đã chiến thắng giải thưởng danh giá Man Booker

for fiction Tuesday for "Lincoln in the Bardo", a polyphonic symphony of a novel

cho tiểu thuyết vào Thứ Ba với tác phẩm "Lincoln in the Bardo", một bản giao hưởng nhiều phức điệu

about restless souls adrift in the afterlife. Miguel Maya has the details.

về những tâm hồn thao thức trôi dạt sau khi chết. Miguel Maya sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

It is the second year in a row an American has won the $66,000 prize,

Đây đã là năm thứ hai liên tiếp một người Mỹ chiến thắng giải thưởng 66000 đô-la này,

which was opened to U.S. authors in 2014.

giải được mở ra cho những tác giả Mỹ trong năm 2014.

The book is based on a real visit President Abraham Lincoln made in 1862

Cuốn sách dựa trên chuyến viếng thăm có thật vào năm 1862 của tổng thống Abraham Lincoln

to the body of his 11-year-old son Willie at a Washington cemetery.

viếng thăm thi thể đứa con trai 11 tuổi Willie tại một nghĩa địa ở Washington.

The book is narrated by a chorus of characters who are all dead,

Câu chuyện được kể lại bởi những nhân vật tất cả đều đã chết

but unwilling or unable to go on with life.

nhưng không cam lòng hoặc không thẻ tiếp tục với cuộc sống của mình.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp