• investigation /ɪnˌves.tɪˈɡeɪ.ʃən/
  sự điều tra nghiên cứu
  danh từ
 • mass /mæs/
  số nhiều, số đông, đa số
  danh từ
 • county /ˈkaʊn.ti/
  hạt, tỉnh
  danh từ
 • troublesome /ˈtrʌb.əl.səm/
  quấy rầy, khó chịu
  tính từ
 • demented /dɪˈmen.tɪd/
  điên, điên cuồng, loạn trí; cuồng lên
  tính từ
 • evaluate /ɪˈvæl.ju.eɪt/
  định giá. đánh giá, cân nhắc
  ngoại động từ
 • weaponry /ˈwep.ən.ri/
  vũ khí

Las Vegas mass shooting: Investigations continued

Las Vegas authorities continue their investigations into the mass shooting

Chính quyền Las Vegas đang tiếp tục tiến hành điều tra vụ xả súng

that left at least 59 dead and over 500 injured.

làm ít nhất 59 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương.

Las Vegas Clark County Sheriff Joseph Lombardo said Stephen Paddock thought about how he was going to carry out this attack.

Joseph Lombardo Cảnh sát trưởng hạt Clark của Las Vegas nói rằng Stephen Paddock đã suy nghĩ về việc hắn sẽ tiến hành vụ tấn công này như thế nào.

"The fact that he had the type of weaponry and the amount of weaponry in that room

"Sự thật rằng hắn có các loại vũ khí và lượng vụ khí trong căn phòng đó

- it was pre-planned extensively.

- nó là một kế hoạch được sắp xếp sẵn.

And I'm pretty sure he evaluated everything that he did in his actions, which is troublesome."

Và tôi khá chắc là hắn đã cân nhắc mọi thứ khi hành động, một điều gây khó chịu."

U.S. President Donald Trump called Paddock "a sick man, a demented man," who had " a lot of problems."

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi Paddock là "một tên có bệnh, một gã mất trí," người có "nhiều vấn đề."

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp