• international /ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl/
  quốc tế
  tính từ
 • landfall /ˈlænd.fɔːl/
  sự đổ bộ (của bão)
  danh từ
 • midnight /ˈmɪd.naɪt/
  nửa đêm, mười hai giờ đêm
  danh từ
 • ashore /əˈʃɔːr/
  trên bờ; vào bờ
  phó từ
 • hurricane /ˈhʌr.ɪ.kən/
  bão (gió cấp 8)
  danh từ
 • process /ˈprəʊ.ses/
  quá trình, sự tiến triển
  danh từ
 • continental /ˌkɒn.tɪˈnen.təl/
  (thuộc) lục địa, (thuộc) đại lục
  tính từ

Hurricane Nate makes US landfall

Reporting from CNN International newsroom at the CNN Center, I`m Carl Azuz for CNN 10.

Đưa tin từ phòng tin tức quốc tế tại Trung tâm CNN, tôi là Carl Azuz của CNN 10.

Thank you for starting your week with us.

Cảm ơn đã khởi động tuần mới cùng chúng tôi.

Several states along the U.S. Gulf Coast are cleaning up from Hurricane Nate.

Một vài bang dọc bờ biển Gulf của Mỹ đang chỉnh trang mọi thứ sau bão Nate.

Storm`s first landfall in the country was near the mouth of the Mississippi River in southeast Louisiana.

Bão đổ bộ đầu tiên vào vùng quê gần cửa sông Mississippi ở đông nam Louisiana.

That was just after midnight Sunday.

Vào ngay sau nửa đêm rạng sáng hôm Chủ nhật.

It`s second landfall was in Biloxi, Mississippi, Sunday morning.

Cuộc đổ bộ thứ hai là vào Biloxi, Mississippi, vào sáng chủ nhật.

It was a category one hurricane then that was since been downgraded as it moved inland and weakened.

Nó là một cơn bão loại một, kể từ khi vào trong đất liền và suy yếu.

Nate`s the third hurricane to hit the continental U.S. in six weeks.

Nate là cơn bão thứ ba đổ bộ vào Mỹ trong vòng sáu tuần qua.

It`s 85-mile-per-hour wind speeds at landfall were much weaker than those

Tốc độ gió là 85 dặm một giờ khi bão đổ bộ, nhẹ hơn nhiều sao với

of the category four hurricanes Harvey and Irma.

những cơn bão loại 4 ở Harvey và Irma.

But Nate still caused flooding along the Mississippi coast.

Nhưng Nate vẫn gây ngập lụt dọc bờ sông Mississippi.

It prompted warnings about storm surge, the rise of ocean water blown ashore by a hurricane,

Những cảnh báo đã được đưa ra, về nước biển dâng cao đánh vào bờ bởi bão,

and it knocked out power to tens of thousands of Americans.

và hàng nghìn người Mỹ đã chịu cảnh cắt điện.

U.S. President Donald Trump declared emergencies in Louisiana, Mississippi, Alabama and Florida.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Louisiana, Mississippi, Alabama và Florida.

What that does is speed up the process of getting money and help to those who need it.

Công việc thực hiện là đẩy nhanh quá trình nhận tiền và trợ giúp những người cần nó.

Before it hit the U.S., Nate killed at least 28 people across Costa Rica, Nicaragua and Honduras and caused flooding and mudslides.

Trước khi đổ bộ vào Mỹ, Nate đã làm ít nhất 28 người ở Costa Rica, Nicaragua và Honduras thiệt mạng, đồng thời gây lũ lụt và sạt lở.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp