• unmanned /ʌnˈmænd/
  không có người
  tính từ
 • community /kəˈmjuː.nə.ti/
  sở hữu cộng đồng, sở hữu chung
  danh từ
 • rural /ˈrʊə.rəl/
  (thuộc) nông thôn, thôn dã
  tính từ
 • service /ˈsɜː.vɪs/
  dịch vụ
  danh từ
 • affiliate /əˈfɪl.i.eɪt/
  (+ to, with) nhập, liên kết (tổ chức này vào một tổ chức khác)
  ngoại động từ
 • delivery /dɪˈlɪv.ər.i/
  sự phân phát (thư); sự phân phối, sự giao hàng
  danh từ
 • drugstore /ˈdrʌɡ.stɔːr/
  hiệu thuốc, cửa hàng dược phẩm (có bán nhiều hàng linh tinh khác)
  danh từ
 • aficionado /əˌfɪʃ.i.əˈnɑː.dəʊ/
  kẻ cuồng nhiệt

Google drones will drop burritos into people's yards in Australia

Burritos don`t grow on trees, but they could soon be falling from the sky.

Đó dù sao cũng là một kế hoạch, và một phần của Australia

That`s the plan anyway, and part of Australia

nơi một công ty liên kết với Google đang thử nghiệm một dịch vụ vận chuyển với vật thể bay không người lái.

where a company that`s affiliated with Google is testing a drone delivery service.

nó sẽ sử dụng những phương tiện ăng-ten tự động để mang đồ ăn từ một chuỗi cửa hàng taco

It would use unmanned aerial vehicles to bring food from a taqueria chain

và những món từ một công ty thuốc đến với những người sống ở cộng đồng nông thôn gần thủ đô Úc.

and items from a drugstore company to people who live in a rural community near the Australian capital.

Nếu tất cả đâu vào đấy, hàng hoá sẽ nhẹ nhàng đáp xuống sân nhà mọi người.

If all goes well, the goods would land gently in people`s yards.

Nhưng nếu không, ít nhất thì một vài chú chó sẽ ăn ngon miệng đây.

If it doesn`t, at least some dogs will eat well.

Một vài người yêu burrito điên cuồng sẽ không nghi ngờ gì nữa, cảm thấy ý tưởng thật táo bạo

Some burrito aficionados will un-burri-doubtedly be burrito bold over by the idea.

báo chí địa phương có thể chạy thêm mấy bài, để câu chuyện có thể lan truyền.

Local papers may run an extra, so folks can burrit-all about it.

Nhưng nếu thời tiết tệ hại, đồ ăn sẽ có thể sẽ tung toé khắp nơi và điều ấy sẽ phá hỏng cả đĩa bánh enchilada đấy mọi người.

But a bad weather, the food could wind up all burrit-over the place and that could wreck the whole enchilada y`all.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp