• courage /ˈkʌr.ɪdʒ/
  sự can đảm, sự dũng cảm, dũng khí
  danh từ
 • dignity /ˈdɪɡ.nə.ti/
  phẩm giá, phẩm cách; lòng tự trọng
  danh từ
 • influence /ˈɪn.flu.əns/
  ảnh hưởng, tác dụng
  danh từ
 • aura /ˈɔː.rə/
  hơi thoảng toát ra, hương toát ra (từ hoa...); tinh hoa phát tiết ra (của người...)
  danh từ
 • battle /ˈbæt.əl/
  trận đánh; cuộc chiến đấu
  danh từ

French rock and roll star, Johnny Hallyday dies aged 74

Ngôi sao rock n' roll người Pháp, Johnny Hallyday, qua đời ở tuổi 74

Singer Johnny Hallyday, known as the "French Elvis" has died aged 74 after a battle with lung cancer.

Ca sĩ Johnny Hallyday, được biết tới như là "Elvis của nước Pháp" đã qua đời ở tuổi 74 sau một cuộc chiến chống chọi với căn bệnh ung thư phổi.

His wife Laeticia Hallyday wrote that "He left us tonight as he lived his whole life, with courage and dignity."

Vợ của ông Laeticia Hallyday đã viết "Ông ấy đã chia tay chúng ta đêm nay sau khi đã sống cả cuộc đời với lòng dũng cảm và phẩm giá."

French President Emmanuel Macron said that there was something of Johnny in all of us.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng luôn có một thứ gì đó của Johnny tồn tại trong tất cả chúng ta.

Hallyday's glitzy stage aura was clearly influenced by Elvis Presley.

Thần thái đầy cuốn hút của Hallyday trên sân khấu chịu ảnh hưởng của Elvis Presley.

After introducing US-style rock and roll to France in the 1960s

Sau khi đưa rock n' roll phong cách Mỹ vào nước Pháp những năm 1960

he's more recently known as the bad-boy “Patriarch of French pop.”

gàn đây, ông được biết đến nhiều hơn như là bad-boy “Patriarch của nhạc pop Pháp.”

Yet, despite selling over 110 million albums,

Thế nhưng cho dù đã bán hơn 110 triệu album,

he was little-known outside the French-speaking world.

tên tuổi của ông không được biết đến nhiều ở những nước không nói tiếng Pháp.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp