• ministry /ˈmɪn.ɪ.stri/
  Bộ
  danh từ
 • encourage /ɪnˈkʌr.ɪdʒ/
  khuyến khích, cổ vũ, động viên
  ngoại động từ
 • population /ˌpɒp.jəˈleɪ.ʃən/
  số dân
  danh từ
 • decline /dɪˈklaɪn/
  sự sụt, sự suy tàn, sự suy sụp, sự tàn tạ
  danh từ
 • campaign /kæmˈpeɪn/
  chiến dịch
  danh từ
 • subtle /ˈsʌt.əl/
  khó thấy, tinh vi, tinh tế, tế nhị
  tính từ
 • agency /ˈeɪ.dʒən.si/
  cơ quan, sở, hãng, hãng thông tấn
  danh từ
 • protest /ˈprəʊ.test/
  ((thường) + against) phản kháng, phản đối, kháng nghị
  nội động từ
 • denounce /dɪˈnaʊns/
  lên án; phản đối kịch liệt; lăng mạ
  ngoại động từ
 • economic /iː.kəˈnɒm.ɪk/
  kinh tế
  tính từ
 • ignorant /ˈɪɡ.nər.ənt/
  phớt kờ, ngu dốt
  tính từ

Fight for fertility in Europe

Vì sự sinh đẻ ở châu Âu

The Polish Health ministry has released a video to encourage its citizens to start ‘breeding like rabbits’.

Bộ Y tế Ba Lan đã công bố một đoạn video khuyến khích các công dân nước này bắt đầu 'sinh đẻ như loài thỏ’.

Poland has one of the lowest birth rates in Europe and it’s resulting in severe population decline.

Ba Lan là một trong những quốc gia có tỉ lệ sinh đẻ thấp nhất châu Âu và hệ quả là sự sụt giảm dân số nghiêm trọng.

In 2015 the rate was at 1.32 children per woman,

Vào 2015 tỉ lẹ này là 1,32 trẻ trên một phụ nữ,

with only Portugal having a lower figure, while Spain and Greece were almost the same.

riêng ở Bồ Đào Nha, tỉ lệ còn thấp hơn, trong khi đó Tây Ban Nha và Hi Lạp có tỉ lệ sinh đẻ ngang nhau.

While this campaign was seen as very subtle, Europe’s declining populations have been tackled before.

Chiến dịch này được cho là rất khôn khéo, vấn đề giảm dân số tại châu Âu đã được quan tâm giải quyết trước đó.

A Danish travel agency was a little more direct with an advert which went viral,

Một công ty lữ hành Đan Mạch đã từng dùng cách trực tiếp hơn với một quảng cáo nổi tiếng trong cộng đồng mạng,

asking would-be grandparents to pay for a holiday for their children so that they are more likely to get grandchildren.

đề nghị những người sẽ làm ông bà trả tiền cho kỳ nghỉ của con cái để họ có thể có khả năng trở thành ông bà cao hơn.

It was credited for the births of an extra 1200 babies.

Nó được ghi nhận là đã làm thêm 1200 đứa bé được ra đời.

But efforts haven’t always gone to plan.

Những nỗ lực không phải lúc nào cũng mang lại kết quả như dự định.

In Italy, a government campaign to combat infertility stumbled when people took to the streets to protest an ad campaign for a ‘fertility day’,

Ở Italy, một chiến dịch của chính phủ nhằm chống lại việc không sinh đẻ đã là một bước sai lầm khi mọi người đổ xuống đường để phản đối quảng cáo tuyên truyền cho một ‘ngày sinh đẻ’,

which was denounced as sexist, racist and ignorant of the economic reasons why Italians aren’t having babies.

thứ mà đã bị lên án là là phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc, và phớt lờ những lý do về mặt kinh tế khiến người Ý không muốn có con.

And in Russia, the decline in population has been high on the agenda since the breakup of the Soviet Union.

Còn ở Nga, sự giảm số dân đã là một vấn đề được quan tâm hàng đầu kể từ khi Liên bang Xô-viết sụp đổ.

Between 1992 and 2009, the country lost about six million people, or four percent of its population.

Trong khoảng từ năm 1992 tới 2009, số dân quốc gia này đã giảm đi 6 triệu người, bằng 4% dân số lúc đó.

In an attempt to combat this, Vladimir Putin introduced schemes to give extra cash to people when they have their second and third children.

Trong nỗ lực nhằm chống lại tình trạng này, Vladimir Putin đã đưa ra kế hoạch trao tiền cho những người có con thứ 2, 3.

And if you have seven or more children you get invited to the Kremlin to receive a medal.

Và nếu bạn có từ 7 đứa con trở nên, bạn sẽ được mời tới điện Kremlin để dùng bữa.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp