• praise /preɪz/
  sự khen ngợi, sự ca ngợi, sự tán tụng, sự tán dương, sự ca tụng, lời khen ngợi, lời ca ngợi, lời ca tụng, lời tán tụng, lời tán dương
  danh từ
 • discussion /dɪˈskʌʃ.ən/
  sự thảo luận, sự bàn cãi, sự tranh luận; cuộc thảo luận, cuộc bàn cãi, cuộc tranh luận
  danh từ
 • extrajudicial /ˌek.strə.dʒuːˈdɪʃ.əl/
  không (thuộc vấn đề) đưa ra toà; không làm ở trước (lời khai)
  tính từ
 • context /ˈkɒn.tekst/
  (văn học) văn cảnh, ngữ cảnh, mạch văn
  danh từ
 • spokesman /ˈspəʊks.mən/
  người phát ngôn
  danh từ
 • illegal /ɪˈliː.ɡəl/
  không hợp pháp, trái luật
  tính từ
 • mention /ˈmen.ʃən/
  sự kể ra, sự nói đến, sự đề cập
  danh từ
 • lengthy /ˈleŋ.θi/
  dài, dài dòng; làm buồn, làm chán
  tính từ
 • briefly /ˈbriːf.li/
  ngắn gọn, vắn tắt, tóm tắt
  phó từ

Donald Trump repeatedly praises Philippines’ President Duterte during Asia trip

Donald Trump liên tục ca ngợi Tổng thống Philippines Duterte trong chuyến thăm châu Á

President Trump repeatedly praised Philippine President Rodrigo Duterte on Monday,

Tổng thống Trump đã liên tục ca ngợi tổng thống Philippine Rodrigo Duterte hôm thứ Hai,

virtually ignoring discussion of Duterte's human rights record

phớt lờ những bàn luận xung quanh vấn đề nhân quyền

in carrying out thousands of extrajudicial killings in his war against drug suspects.

trong việc giết chết hàng nghìn người không qua xét xử trong cuộc chiến chống ma tuý của ông Durtete.

The White House said human rights "briefly came up in the context of the Philippines' fight against illegal drugs."

Nhà Trắng cho biết vấn đề nhân quyền "được nhắc đến ngắn gọn trong bối cảnh cuộc chiến chống ma tuý của Philippines."

But Duterte spokesman disputed that account, saying,

Nhưng phát ngôn viên của ông Duterte lại tranh luận và nói rằng,

"There was no mention of human rights. And there was no mention of extralegal killings.

"Vấn đề nhân quyền không được nhắc đến. Việc giết người không qua xét xử cũng không được đề cập.

There was only a rather lengthy discussion of the Philippine war on drugs,

Chỉ có một cuộc bàn luận khá lâu về cuộc chiến chống ma tuý của Philippines,

with President Duterte doing most of the explaining."

trong đó Tổng thống Duterte giải thích hầu hết mọi chuyện."

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp