• climate /ˈklaɪ.mət/
  khí hậu, thời tiết
  danh từ
 • agreement /əˈɡriː.mənt/
  hiệp định, hiệp nghị
  danh từ
 • success /səkˈses/
  sự thành công, sự thắng lợi
  danh từ
 • implementation /,implimen'teiʃn/
  sự thi hành, sự thực hiện đây đủ
  danh từ
 • ambitious /æmˈbɪʃ.əs/
  có nhiều hoài bão, có nhiều khát vọng
  tính từ
 • criticise /'kritisaiz/
  phê bình, phê phán, bình phẩm, chỉ trích
  động từ
 • compensation /ˌkɒm.penˈseɪ.ʃən/
  sự đền bù, sự bồi thường (thiệt hại); vật đền bù, vật bồi thường
  danh từ
 • fossil /ˈfɒs.əl/
  hoá đá, hoá thạch
  tính từ
 • emission /iˈmɪʃ.ən/
  sự phát ra (ánh sáng, nhiệt...), sự bốc ra, sự toả ra (mùi vị, hơi...)
  danh từ

COP23 climate talks end in Bonn

Hội nghị về biến đổi khí hậu COP23 kết thúc tại Bonn

The UN’s climate change talks, known as Cop 23, have ended in Bonn.

Thế nhưng những điều đã đạt được tại Đức thực sự là gì?

But what was actually accomplished in Germany?

Đối với những người tổ chức, đây có thể coi là một hội nghị thành công.

For the organisers, it was a job well done.

Họ chúc mừng nhau vì bộ quy tắc cho Hiệp định Paris về khí hậu cuối cùng cũng đã được phát triển.

They congratulated themselves that the rulebook for the Paris climate agreement was finally coming together.

Frank Bainimarama, Chủ tịch COP23: “Chúng ta nên cảm thấy mãn nguyện vì COP23 đã đạt thành công.

Frank Bainimarama, COP23 President: “We should all be very pleased that COP23 has been a success.

Chúng ta đã làm xong việc được giao,

We have done the job we were given to do,

đó là đạt được tiến triển trong việc soạn thảo bộ quy tắc thực thi hiệp định Paris,

which was to advance the implementation guidelines of the Paris agreement,

và chuẩn bị cho những hành động tham vọng hơn thông qua đối thoại Talanoa sẽ diễn ra vào năm 2018.”

and prepare for more ambitious action through the Talanoa dialogue of 2018.”

Thế nhưng, trong khi những ca sĩ của Fiji hát mừng các vị đại biểu, các đảo quốc đã chỉ trích việc thiếu tiến triển trong việc đền bù cho những quốc gia bị đe doạ bởi biến đổi khí hậu.

But, while Fijian singers serenaded delegates, island nations criticised the lack of progress made on compensation for countries threatened by climate change.

Nhiên liệu hoá thạch và vấn đề nghiêm trọng về giảm khí thải carbon sẽ được thảo luận voà năm sau.

Fossil fuels and the big issue of cutting carbon emissions were also pushed to next year.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp