• political /pəˈlɪt.ɪ.kəl/
  chính trị
  tính từ
 • uncertainty /ʌnˈsɜː.tən.ti/
  sự không chắc chắn
  danh từ
 • hover /ˈhɒv.ər/
  (+ about, over) lơ lửng đe doạ; thoáng
  nội động từ
 • session /ˈseʃ.ən/
  buổi họp, phiên họp, kỳ họp; hội nghị
  danh từ
 • parliament /ˈpɑː.lɪ.mənt/
  nghị viện; nghị trường
  danh từ
 • declare /dɪˈkleər/
  tuyên bố
  động từ
 • result /rɪˈzʌlt/
  kết quả
  danh từ
 • ballot /ˈbæl.ət/
  lá phiếu
  danh từ
 • controversial /ˌkɒn.trəˈvɜː.ʃəl/
  có thể gây ra tranh luận, có thể bàn cãi được (vấn đề...)
  tính từ
 • membership /ˈmem.bə.ʃɪp/
  tư cách hội viên, địa vị hội viên
  danh từ
 • wealthy /ˈwel.θi/
  giàu, giàu có
  tính từ

Catalonian independence unconfirmed

Political uncertainty is hovering over the European nation of Spain and the stakes are high.

Tình trạng mập mờ về chính trị đang bao trùm Tây Ban Nha và những nguy cơ là rất nhiều.

That`s our first story today on CNN 10.

Đó là tin tức đầu tiên trên CNN 10.

I`m Carl Azuz and we`re glad to have you watching.

Tôi là Carl Azuz và chúng tôi rát vui vì bạn đnag theo dõi.

There`s a special session being held Tuesday in the parliament of Catalonia.

Một phiên làm việc đặc biệt đang diễn ra vào thứ ba ở Quốc hội Catalonia.

This is a region of Spain and officially part of the country, though Catalonia has its own government.

Đây là một khu vực ở Tây Ban Nha và chính thức là một phần của quốc gia đó, mặc dù Catalonia có chính quyền của riêng họ.

nd the big question at the meeting, will Catalonia`s leader formally declare independence from Spain?

Và câu hỏi lớn ở cuộc họp là, liệu nhà lãnh đạo Ctalonia có chính thức tuyên bố ly khai khỏi Tây Ban Nha hay không?

The region held a controversial vote on October 1st,

Ở khu vực này, một cuộc bỏ phiếu gây nhiều tranh cãi đã được tổ chức vào 1/10,

and the vast majority of those who cast a ballot voted for Catalonia to be independent.

và đa số người bỏ phiếu đã đồng ý với việc Catalonia ly khai.

There was some uncertainty about the result.

Kết quả có chút không rõ ràng.

Turnout was a relatively low 43 percent of Catalan voters.

Số người đi bỏ phiếu khá thấp, bằng 43% số cử tri Catalonia.

The Spanish government opposed the vote.

Chính phủ Tây Ban Nha phản đối cuộc bỏ phiếu

It was declared illegal by Spain`s highest court

Toà án tối cao Tây Ban Nha tuyên bố cuộc bỏ phiếu là bất hợp pháp

and there was a crackdown by the Spanish national police who raided polling stations and fired rubber bullets.

và đã có một sự đàn áp thẳng tay từ lực lượng cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha - những người đã đột kích những địa điểm bỏ phiếu và bắn đạnc ao su.

More than 800 people were injured, including at least 13 police officers.

Hơn 800 người đã bị thương, bao gồm ít nhất 13 nhân viên cảnh sát.

Why do some Catalans want independence?

Tại sao một số người Catalonia muốn độc lập?

Those in favor say they have a distinct culture from the rest of Spain and the region of Catalonia is wealthy.

Những người ủng hộ cho rằng họ có nền văn hoá khác biệt so với phần còn lại của nước Tây ban Nha và Catalonia thì giàu có.

It contributes much more in taxes to Spain than it gets back from the government.

Vùng đất này góp thuế cho tây Ban Nha nhiều hơn nhiều so với những gì thu lại từ chính phủ.

But if it breaks way, it could lose banks and businesses.

Nhưng nếu ly khai, các ngân hàng và doanh nghiệp có thể không còn.

It could lose its membership in the European Union and the World Trade Organization, which could all hurt Catalonia`s economy.

Nó sẽ khôgn còn là thành viên của Liên minh châu Âu hay Tổ chức Thương mại Thế giới, điều này có thể ảnh hưởng xấu đến kinh tế Catalonia.

And the nation of Spain, which has 17 regions altogether,

và Tây ban Nha, quốc gia gồm 17 vùng,

could face independence movements from others if Catalonia separates.

có thể sẽ phải đối mặt với những động thái đòi ly khai từ những vùng khác nếu Catalonia tách ra.

Several Europeans officials have said Catalonia should stay part of Spain.

Nhiều quan chức châu Âu đã nói rằng Catalonia nên yên vị là một phần của Tây Ban Nha.

Since the vote, there have been rallies in favor of an independent Catalonia.

Kể từ cuộc bỏ phiếu, đã có những cuộc biểu tình ủng hộ sự ly khai của Catalonia.

There have been rallies against Catalonian independence

Đã có những cuộc biểu tình chống lại sự ly khai của Catalonia

and there have been some gatherings in which people want the two sides to work things out without a confrontation.

và có nhiều đám đông muốn hai bên giải quyết mọi vấn đề mà không phải chạm trán.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp