• accuse /əˈkjuːz/
  buộc tội, kết tội; tố cáo
  ngoại động từ
 • conflict /ˈkɒn.flɪkt/
  sự xung đột, sự tranh giành, sự va chạm
  danh từ
 • disputed /di'spju:t/
  dễ bất đồng, bất hòa, tranh cãi, bàn cãi
  Adjective
 • prevent /prɪˈvent/
  ngăn ngừa; ngăn trở, ngăn ngừa
  ngoại động từ
 • central /ˈsen.trəl/
  ở giữa, ở trung tâm; trung ương
  tính từ
 • peaceful /ˈpiːs.fəl/
  hoà bình, thái bình
  tính từ
 • displacement /dɪˈspleɪs.mənt/
  sự đổi chỗ, sự dời chỗ, sự chuyển chỗ
  danh từ
 • authority /ɔːˈθɒr.ə.ti/
  uy quyền, quyền lực, quyền thế
  danh từ
 • judiciary /dʒuːˈdɪʃ.ər.i/
  bộ máy tư pháp
  tính từ

Catalonia accused the European Union

The leader of Catalonia has accused the European Union on Wednesday

Thủ lĩnh của Catalonia, vào thứ Tư vừa rồi, đã cáo buộc Liên Minh châu Âu

of "turning its back" on the Spanish region in its conflict with the central government

vì "quay lưng lại" với vùng đất Tây Ban Nha này trong cuộc xung đột với chính quyền trung ương

over a disputed independence vote planned for Sunday that Spanish authorities have vowed to prevent.

về một cuộc bỏ phiếu cho nền độc lập gây tranh cãi được lên kế hoạch vào chủ nhật. CHính quyền Tây Ban Nha đã thề rằng sẽ ngăn chặn nó.

He told the AP he intends to make the divisive matter of Catalonia's independence

Ông nói với tờ AP rằng mình có ý định biến vấn đề chia tách liên quan tới độc lập của Catalonia

into a European affair rather than just a domestic issue.

thành một vấn đề của châu Âu chứ không phải chỉ là chuyện trong nước.

The Central African Republic's president said he has no doubt

Tổng thống Cộng hoà Trung Phi nói ông hoàn toàn không có nghi ngờ gì

about what must be done to create a better peaceful future for his country.

về những điều cần làm để kiến tạo một tương lai yên bình hơn cho quốc gia của mình.

President Touadéra says those who have caused the death of more than 4,000 people

Tổng thống Touadéra nói rằng những kẻ đã gây ra cái chết của hơn 4000 người

and displacement of hundreds of thousands since a conflict erupted in 2013

và gây ra sự di tản của hàng trăm nghìn người kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2013

must be punished.

phải bị trừng phạt.

He says the grave human rights situation in his country has weakened the authority of the state

Ông nói rằng tình trạng nhân quyèn tồi tệ ở đất nước của ông đã làm yếu đi bộ máy chính quyền

and the independence of the judiciary.

và sự độc lập của bộ máy tư pháp.

From Washington, I'm Steve Miller.

Từ Washington, tôi là Steve Miller.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp