• investigation /ɪnˌves.tɪˈɡeɪ.ʃən/
  sự điều tra nghiên cứu
  danh từ
 • prosecutor /ˈprɒs.ɪ.kjuː.tər/
  người khởi tố, bên nguyên
  danh từ
 • inmate /ˈɪn.meɪt/
  người ở tù
  danh từ
 • available /əˈveɪ.lə.bəl/
  sẵn có để dùng, sẵn sàng để dùng, có thể dùng được
  tính từ
 • prisoner /ˈprɪz.ən.ər/
  người bị giam giữ, người tù; con vật bị nhốt
  danh từ
 • prison /ˈprɪz.ən/
  nhà tù, nhà lao, nhà giam
  danh từ
 • overcrowded /ˌəʊ.vəˈkraʊ.dɪd/
  kéo vào quá đông, dồn vào quá đông
  ngoại động từ
 • riot /ˈraɪ.ət/
  cuộc nổi loạn, cuộc dấy loạn
  danh từ
 • prisons /'prizn/
  nhà tù, nhà lao, nhà giam
  danh từ

Brazil prison videos spark brutality investigation

Điều tra về bạo hành bắt đầu sau những video quay cảnh một số trại giam ở Brazil

Brazilian prosecutors have opened an investigation into three prisons in Goias state

Các công tố viên Brazil đang mở một cuộc điều tra 3 trại giam ở bang Goias

after videos surfaced showing what seem to be prison guards torturing inmates.

sau khi xuất hiện những đoạn băng cho thấy dường như các lính canh của trại giam đang đánh đập các tù nhân.

In videos believed to have been shot between 2014 and 2015,

Đoạn băng được cho là quay vào giữa năm 2014 và 2015,

but only obtained this week by prosecutors and now made available to the press,

mới được các công tố viên thu thập vào tuần này và hiện nay các cơ quan báo chí cũng có thể xem,

several guards can be seen repeatedly using stun guns on subdued inmates.

cho thấy nhiều lính canh liên tục sử dụng súng bắn điện với những tù nhân đã chịu khuất phục.

In one video, prison agents can be seen filming each other as they shoot a prisoner with a stun gun while he is sleeping.

Trong một đoạn băng, có thể thấy các nhân viên trại giam đang ghi hình cảnh họ bắn một tù nhân bằng súng điện khi người này đang ngủ.

Violence is rife in Brazil's overcrowded prison system.

Bạo lực rất phổ biến trong hệ thống trại giam quá đông đúc của Brazil.

Earlier this year several prison riots left dozens of inmates dead.

Trước đó trong năm nay, một vài quộc bạo động ở trại giam đã làm hàng chục tù nhân thiệt mạng.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp