• eruption /ɪˈrʌp.ʃən/
  sự phun (núi lửa)
  danh từ
 • volcano /vɒlˈkeɪ.nəʊ/
  núi lửa
  danh từ (số nhiều vo
 • visible /ˈvɪz.ə.bəl/
  thấy được, có thể trông thấy được
  tính từ
 • warning /ˈwɔː.nɪŋ/
  sự báo trước; lời báo trước; dấu hiệu báo trước
  danh từ
 • evacuate /ɪˈvæk.ju.eɪt/
  sơ tán, tản cư; chuyển khỏi mặt trận (thương binh...)
  ngoại động từ
 • massive /ˈmæs.ɪv/
  to lớn, đồ sộ; chắc nặng
  tính từ
 • blast /blɑːst/
  sự nổ
  danh từ
 • witness /ˈwɪt.nəs/
  chứng kiến
  ngoại động từ
 • magma /ˈmæɡ.mə/
  (địa lý,ddịa chất) Macma
  danh từ, số nhiều m
 • resident /ˈrez.ɪ.dənt/
  người trú ngụ (ở một nơi nào); cư dân
  danh từ

Bali on maximum alert over volcano eruption threat

Bali nâng báo động núi lửa phun trào lên mức cao nhất

Indonesia has raised its volcano eruption alert to its highest level

Indonesia đã năng mức báo động núi lửa phun trào lên mức cao nhất

amid fears of an "imminent" explosion from Mount Agung.

trong lo sợ về một vụ nổ "sẽ sớm xảy đến" từ đỉnh Agung.

Authorities said rays of fire and magma are increasingly visible from night to day.

Chính quyền nói rằng những tia lửa và magma đang nhìn thấy ngày một rõ khi đêm chuyển sang ngày.

Continuing plumes of smoke are accompanied by blasts that can be heard up to 12 kilometres from Agung's peak.

Những đám khói bụi kèm theo là những tiếng nổ có thể nghe thế từ cách đỉnh Agung 12 km.

Bali's airport has been closed as a result of the fresh warning level

Sân bay Bali đã phải đóng cửa do mức cảnh báo mới được đưa ra

and thousands of residents who live near the summit have already been evacuated

và hàng ngàng cư dân sống gần đỉnh núi đã được sơ tán

But the imminent threat also attracted scores of people who are eager to witness the potentially massive blast.

Thế nhưng mối đe doạ sắp xảy đến này cũng thu hút nhiều những người ham muốn được chứng kiến tận mắt vụ nổ có khả năng là rất lớn ấy.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp