• fountain /ˈfaʊn.tɪn/
  vòi nước, vòi phun (công viên)
  danh từ
 • renowned /rɪˈnaʊnd/
  có tiếng, nổi tiếng, trứ danh
  tính từ
 • cultural /ˈkʌl.tʃər.əl/
  (thuộc) văn hoá
  tính từ
 • curator /kjʊˈreɪ.tər/
  người phụ trách (nhà bảo tàng...)
  danh từ
 • damage /ˈdæm.ɪdʒ/
  mối hại, điều hại, điều bất lợi
  danh từ
 • corruption /kəˈrʌp.ʃən/
  sự mục nát, sự thối nát
  danh từ
 • worsen /ˈwɜː.sən/
  trở nên xấu hơn, trở nên tồi hơn, trở nên tệ hơn
  nội động từ

Art attacks demean Rome's cultural heritage says city's curator

Quản lý thành phố: Nghệ thuật tấn công di snả văn hoá của Rome

Graziano Cecchini, the self-styled artist who dyed the Trevi fountain in Rome red, has form.

Graziano Cecchini, nghệ sĩ tự xưng - người đã nhuộm đỏ đài phun nước Trevi fountain ở Rome, có đi lối riêng của mình.

Ten years ago he did exactly the same thing,

10 năm trước, ông cũng làm điều y hệt,

and in 2008 he released over half a million coloured balls down the Spanish Steps

và vào năm 2008 ông đã thả hơn nửa triệu những trái bóng được phun màu xuống Spanish Steps

into the equally-renowned fountain in Piazza di Spagna.

để chúng rơi vào đài phun nước Piazza di Spagna cũng rất nổi tiếng.

However cultural curators in The Eternal City are concerned.

Tuy nhiên những người quản lý văn hoá ở Thành phố Vĩnh Hằng lại rất lo ngại.

The greatest damage is the damage to the city’s image.

Thiệt hại lớn nhất là huỷ hoại hình ảnh của thành phố.

This is a behaviour that has already happened this summer.

Đây là một hành vi đã diễn ra trong hè này rồi.

Cecchini justified his repeat action by saying on a social media

Cecchini thì bào chữa cho hành động lặp lại của mình trên truyền thông xã hội

that 10 years had passed and that “just few things have changed since, and most of them have worsened”.

rằng 10 năm đã trôi qua và “mới chỉ có một vài điều thành đổi kể từ đó, và hầu hết chúng đều tệ hại đi”.

He added “Rome has fallen asleep amidst corruption and dirt" and that "it has to wake up..."

Ông còn nói thêm “Rome đã ngủ trong mục nát và bẩn thỉu” và rằng "nó phải thức dậy..."

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp