• overshadow /,əʊvə'∫ædəʊ/
  làm (ai) lu mờ; làm đen tối ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  ngoại động từ
 • intervention /,intə'ven∫n/
  sự xen vào, sự can thiệp
  danh từ
 • whistle /'wisl/
  sự huýt sáo; sự huýt còi; sự thổi còi; tiếng huýt gió; tiếng còi
  danh từ
 • furious /'fjʊəriəs/
  giận dữ, diên tiết
  tính từ
 • goalkeeper /'gəʊlki:pə[r]/
  thủ môn
 • rivals /'raivl/
  đối thủ, địch thủ, người kình địch, người cạnh tranh
  danh từ
 • confrontation /,kɒnfrʌn'tei∫n/
  sự chạm trán, sự đương đầu
  danh từ
 • overshadowed /,əʊvə'∫ædəʊ/
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) bảo vệ, che chở (ai, khỏi bị tấn công)
  ngoại động từ
 • plenty /'plenti/
  sự sung túc, sự phong phú, sự dồi dào, sự có nhiều
  danh từ
 • drama /'drɑ:mə/
  kịch; tuồng (cổ)
  danh từ
 • attempted /ə'tempt/
  đã thử, cố gắng không thành công
  Adjective

After Losing, José Mourinho Gets Enraged

José Mourinho vì đội bóng thua trận

Manchester City's 2-1 victory over local rivals Manchester United

Chiến thắng 2-1 trước đối thủ là người hàng xóm Manchester United của Manchester City

has been overshadowed by a 20-man confrontation that required police intervention.

đã bị lu mờ bởi một vụ ẩu đả với sự tham gia của 20 người khiến cảnh sát phải can thiệp.

Though there were plenty of talking points during the game,

Mặc dù có nhiều tranh cãi trong suốt trận đấu,

the real drama occurred after the final whistle.

màn kịch thực sự chỉ xảy ra sau khi tiếng còi hết trận vang lên.

United manager - José Mourinho was so furious with the loss,

Người dẫn dắt Manchester United - José Mourinho đã rất giận dữ vì thua cuộc,

he reportedly attempted to barge into City's changing room

báo chí đưa tin ông đã xông vào phòng thay đồ của Manchester City

and swore at City goalkeeper Ederson,

chửi bới thủ môn đội này là Ederson,

then had water and milk thrown at him.

sau đó ném nước và sữa vào người anh.

Mourinho accused Ederson of time-wasting and play-acting, according to The Guardian.

Mourinho buộc tội Ederson vì đã kéo dài thời gian và chơi cầm chừng, theo tờ The Guardian.

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp