• /dɑ:k/
  tối, tối tăm, tối mò; mù mịt, u ám
  tính từ
 • /'rɒkit/
  tên lửa, rôcket
  danh từ
 • /di'zɑ:stə[r]/
  tai hoạ, thảm hoạ, tai ách
  danh từ
 • /breik/
  làm gãy, bẻ gãy, làm đứt, làm vỡ, đập vỡ
  (bất qui tắc) ngoại
 • /'ɑ:nsə[r]/
  sự trả lời; câu trả lời; thư trả lời; lời đối đáp
  danh từ
 • /'rivə[r]/
  dòng sông
  danh từ
 • /wi:/
  chúng tôi, chúng ta
  danh từ
 • /si:/
  thấy, trông thấy, nhìn thấy; xem, quan sát, xem xét
  động từ saw

What About Us

We are searchlights, we can see in the dark

Chúng tôi là những chiếc đèn pha, nhìn được trong bóng tối

We are rockets, pointed up at the stars

Chúng tôi là những quả tên lửa, nhắm tới những vì sao

We are billions of beautiful hearts

Chúng tôi là hàng tỉ những trái tim cao cả

And you sold us down the river too far

Và chuyện các người bán chúng tôi dưới chợ nô lệ đã xưa rồi

What about us What about all the times you said you had the answers

Thế chúng tôi thì sao? Về mọi lần mà các người từng hứa hẹn

What about us What about all the broken happy ever afters

Chúng tôi thì sao? Về tất cả những giấc mộng vỡ tan ngay sau đó

What about us What about all the plans that ended in disaster

Chúng tôi thì sao? Và những kế hoạch đã kết thúc trong thảm họa

What about love What about trust

Tình thương thì sao đây? Lòng tin thì thế nào?

What about us

Chúng tôi thì sao?

We are problems that want to be solved

Chúng tôi là những vấn đề cần được giải quyết

We are children that need to be loved

Chúng tôi là những đứa trẻ cần được yêu thương

We were willing, we came when you called

Chúng tôi luôn sẵn lòng, luôn có mặt khi các người cần đến

But many fooled us, enough is enough

Nhưng các người thì lại lừa dối, quá đủ rồi!

What about us, what about all the times you said you had the answers

Chúng tôi thì sao? Về mọi lần các người hứa sẽ có câu trả lời thảo đáng

What about us What about all the broken happy ever afters

Chúng tôi thì sao? Về tất cả những ảo mộng bị vỡ tan

What about us What about all the plans that ended in disaster

Chúng tôi thì sao? Và những kế hoạch đã kết thúc trong thảm họa

What about love What about trust

Tình thương thì sao đây? Lòng tin thì thế nào?

What about us

Chúng tôi thì sao?

What about us What about all the plans that ended in disaster

Chúng tôi thì sao? Và những kế hoạch đã kết thúc trong thảm họa

What about love What about trust

Tình thương thì sao đây? Lòng tin thì thế nào?

What about us

What about us

Sticks and stones they may break these bones

Gậy và đá có thể làm gãy những chiếc xương này

But then I'll be ready, are you ready

Nhưng tôi sẽ luôn luôn đứng dậy, còn bạn thì sao

It's a start of us waking up come on

Đó mới chỉ là khởi đầu, hãy thức tỉnh và đi nào

Are you ready, I'll be ready

Bạn đã sẵn sàng chưa? tôi sẽ luôn sẵn sàng

I don't want control, I want to let go

Tôi không muốn kiểm soát, tôi muốn được từ bỏ

Are you ready, I'll be ready

Bạn đã sẵn sàng chưa? Tôi sẽ luôn sẵn sàng

Now it's time to let them know

Vì bây giờ là lúc để cho họ biết

Are you ready, what about

Bạn đã sẵn sàng chưa? Thế còn...

What about us, what about all the times you said you had the answers

Chúng tôi thì sao? Về mọi lần mà các người từng hứa hẹn

So what about us What about all the broken happy ever afters

Chúng tôi thì sao? Về tất cả những giấc mộng vỡ tan ngay sau đó?

What about us What about all the plans that ended in disaster

Chúng tôi thì sao? Và những kế hoạch đã kết thúc trong thảm họa

What about love What about trust

Tình thương thì sao đây? Lòng tin thì thế nào?

What about us

Chúng tôi thì sao?

What about us What about us What about us

Chúng tôi thì sao?

What about us What about us What about us

Chúng tôi thì sao?

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp