• /'ledʒənd/
  truyện cổ tích, truyền thuyết
  danh từ
 • /miθ/
  thần thoại
  danh từ
 • /ə'kili:z/
  A-sin (anh hùng cổ Hy lạp)
  danh từ
 • /'hə:kjuli:z/
  (thần thoại,thần học) thần Ec-cun (thần thoại Hy-lạp)
  danh từ
 • /gift/
  tài, thiên tài, năng khiếu
  danh từ
 • /rɪsk/
  sự liều, sự mạo hiểm
  danh từ
 • /ˌsuː.pəˈhjuː.mən/
  quá sức người, phi thường, siêu phàm
  tính từ
 • /blɪs/
  hạnh phúc; niềm vui sướng nhất
  danh từ
 • /ðɪs/
  như thế này
  phó từ
 • /ɪˈklɪps/
  sự che khuất; thiên thực (nhật thực, nguyệt thực)
  danh từ
 • /ʌn'rəʊl/
  mở ra, tri ra
  động từ
 • /kɪs/
  sự chạm nhẹ
  danh từ

Something Just Like This

I've been reading books of old

Tôi đang đọc những cuốn sách về chuyện xưa

The legends and the myths

Những truyền thuyết và thần thoại

Achilles and his gold

Achilles và vàng mà anh ấy có được

Hercules and his gifts

Hercules và món quà của anh ấy

Spiderman's control

Quyền năng của người nhện

And Batman with his fists

Người dơi cùng với nắm đấm của anh ấy

And clearly I don't see myself upon that list

Và rõ ràng là tôi không hề thấy mình ở trong danh sách đó

She said "Where'd you wanna go?

Nhưng mẹ tôi hỏi "Rồi con sẽ muốn đi đâu?"

How much you wanna risk?

Và con sẽ muốn mạo hiểm như thế nào?

I'm not looking for somebody

Tôi chẳng tìm kiếm ai đó..

With some superhuman gifts

Với những món quà của người siêu năng lực

Some superhero

Một người anh hùng

Some fairytale bliss

Một vài hạnh phúc trong truyện cổ tích

Just something I can turn to

Chỉ cần tôi có thể trở thành một điều gì đó

Somebody I can kiss"

Là một ai đó mà tôi có thể hôn lên đôi má

I want something just like this

Tôi chỉ cần một điều gì đó giống vậy thôi

Doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo

Oh, I want something just like this

Tôi chỉ cần một điều gì đó giống vậy thôi

Doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo

I want something just like this

Tôi chỉ cần một điều gì đó giống vậy thôi

I've been reading books of old

Tôi đang đọc những cuốn sách về chuyện xưa

The legends and the myths

Những truyền thuyết và thần thoại

The testaments they told

Những di thư mà người ta kể lại

The moon and its eclipse

Ánh trăng và nguyệt thực

And Superman unrolls

Một siêu anh hùng được biết đến

A suit before he lifts

Một bộ cánh trước khi anh ấy cất lên

But I'm not the kind of person that it fits

Nhưng tôi lại không phải kiểu người hợp với nó

She said "Where'd you wanna go?

Nhưng mẹ tôi hỏi "Rồi con sẽ muốn đi đâu?"

How much you wanna risk?

Và con sẽ muốn mạo hiểm như thế nào?

I'm not looking for somebody

Tôi chẳng tìm kiếm ai đó..

With some superhuman gifts

Với những món quà của người siêu năng lực

Some superhero

Một người anh hùng

Some fairytale bliss

Một vài hạnh phúc trong truyện cổ tích

Just something I can turn to

Chỉ cần tôi có thể trở thành một điều gì đó

Somebody I can miss

Là một ai đó mà tôi có thể nhớ nhung

I want something just like this

Tôi chỉ cần một điều gì đó giống vậy thôi

Oh, I want something just like this

Tôi chỉ cần một điều gì đó giống vậy thôi

Doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo

Oh, I want something just like this

Tôi chỉ cần một điều gì đó giống vậy thôi

Doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo

Where'd you wanna go?

Rồi con sẽ muốn đi đâu?

How much you wanna risk?

Và con sẽ muốn mạo hiểm như thế nào?

I'm not looking for somebody

Tôi chẳng tìm kiếm ai đó..

With some superhuman gifts

Với những món quà của người siêu năng lực

Some superhero

Một người anh hùng

Some fairytale bliss

Một vài hạnh phúc trong truyện cổ tích

Just something I can turn to

Chỉ cần tôi có thể trở thành một điều gì đó

Somebody I can kiss

Là một ai đó mà tôi có thể hôn lên đôi má

I want something just like this

Tôi chỉ cần một điều gì đó giống vậy thôi

Oh, I want something just like this

Tôi chỉ cần một điều gì đó giống vậy thôi

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp