• /pleis/
  nơi, chỗ, địa điểm, địa phương (thành phố, tỉnh, làng...)
  danh từ
 • /wei/
  cách,
  danh từ
 • /'dɜ:ti/
  bẩn thỉu, dơ bẩn, dơ dáy; cáu ghét, cáu bẩn, đầy bùn bẩn
  tính từ
 • /'lɔ:ndri/
  chỗ giặt là quần áo; hiệu giặt
  danh từ
 • /sləʊ/
  chậm, chậm chạp
  tính từ
 • /t∫ɑ:ns/
  cơ hội
  danh từ

Slow Hands

We should take this back to my place

"Chúng ta hãy quay lại nhà em"

That's what she said right to my face

Cô ấy thẳng thừng như vậy đó

'Cause I want you bad, yeah, I want you, baby

Vì em khao khát có anh, Vâng, em muốn có anh, baby

I've been thinking 'bout it all day

Em đã nghĩ về điều đó cả ngày nay

And I hope you feel the same way, yeah

Và em mong là anh cũng đồng cảm với em

'Cause I want you bad, yeah, I want you, baby

Vì em khao khát có anh, Vâng, em muốn có anh, baby

Slow, slow hands

Chậm rãi, từ từ thôi nhé

Like sweat dripping down our dirty laundry

Như những giọt mồ hôi thấm đẫm

No, no chance

Không, không còn cơ hội nào

That I'm leaving here without you on me

Khi anh rời khỏi đây mà không có em

I, I know, yeah, I already know that there ain't no stopping

Anh biết, yeah, Anh biết mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây

Your plans and those slow hands

Những kế hoạch của em và đôi tay chậm rãi ấy

Slow hands

đôi tay chậm rãi ấy

I just wanna take my time

Anh chỉ muốn tận dụng chút thời gian ít ỏi của mình

We could do this, baby, all night, yeah

Chúng ta có thể làm điều đó em à, cả đêm luôn

'Cause I want you bad

Vì anh khao khát có em

Yeah, I want you, baby

Yeah, anh rất muốn có em, baby

Slow, slow hands

Chậm rãi, từ từ thôi nhé

Like sweat dripping down our dirty laundry

Như những giọt mồ hôi thấm đẫm

No, no chance

Không, không còn cơ hội nào

That I'm leaving here without you on me

Khi anh rời khỏi đây mà không có em

I, I know, yeah, I already know that there ain't no stopping

Anh biết, yeah, Anh biết mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây

Your plans and those slow hands

Những kế hoạch của em và đôi tay chậm rãi ấy

Fingertips putting on a show

Những ngón tay giả dối

Got me now and I can't say "No"

Chiếm lấy anh nhưng anh không thể từ chối

Wanna be with you all alone

Muốn được trọn vẹn bên em

Take me home, take me home

Hãy đưa anh về,

Fingertips putting on a show

Những ngón tay giả dối

Can't you tell that I want you, baby, yeah

Em không thể nói em cần anh sao

Slow hands

Chậm rãi, từ từ thôi nhé

Like sweat dripping down our dirty laundry

Như những giọt mồ hôi thấm đẫm

No, no chance

Không, không còn cơ hội nào

That I'm leaving here without you on me

Khi anh rời khỏi đây mà không có em

I, I know, yeah, I already know that there ain't no stopping

Anh biết, yeah, Anh biết mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây

Slow hands

Chậm rãi, từ từ thôi nhé

Like sweat dripping down our dirty laundry

Như những giọt mồ hôi thấm đẫm

No, no chance

Không, không còn cơ hội nào

That I'm leaving here without you on me

Khi anh rời khỏi đây mà không có em

I, I know, yeah, I already know that there ain't no stopping

Anh biết, yeah, Anh biết mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây

Your plans and those slow hands

Những kế hoạch của em và đôi tay chậm rãi ấy

Slow hands

Chậm rãi, từ từ thôi nhé

Slow hands

Chậm rãi, từ từ thôi nhé

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp