• /rɪˈɡret/
  hối tiếc, tiếc
  ngoại động từ
 • /fəˈɡet/
  quên, không nhớ đến
  ngoại động từ forgot
 • /bɪˈliːv/
  tin, tin tưởng
  động từ
 • /hint/
  lời gợi ý; lời nói bóng gió, lời nói ám chỉ
  danh từ
 • /rɪˈsiːv/
  nhận, lĩnh, thu
  ngoại động từ
 • /fɔ:l/
  rơi, rơi xuống, rơi vào ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  nội động từ fallen
 • /sərˈen.dər/
  đầu hàng
  ngoại động từ

Rain In December

There are things that I regret

Anh tiếc nuối nhiều thứ

There are things I cant forget

Anh không thể quên nhiều điều

There are things that I believe

Anh tin vào nhiều lẽ

Through the hints that I recieve

Trong suốt những gợi ý mà anh nhận được

Im not giving up not yet...

Anh vẫn chưa bỏ cuộc

So many things I wanna say

Anh muốn nói nhiều điều

words are getting in my way

Nhưng những lời lẽ cứ ập đến

So many things I wanna do

Có quá nhiều thứ anh muốn làm

I can make it up to you

Anh có thể đền bù cho em

I believe well find a way

Anh tin rằng chúng ta sẽ tìm ra một con đường

Cause

Vì lẽ

Sometimes it rains in december

Đôi lúc tháng mười hai đổ mưa

we all know that

(chúng ta đều biết rằng)

Sometimes the snow falls in june

Đôi khi, tháng sáu tuyết rơi

Dont you know that

(em không biết sao)

Although it hurts to remember

Dẫu cho thật đau đớn khi nhớ lại

Our fall in september

Mùa thu của chúng ta sẽ đến vào tháng chín

I know that Ill never surrender...

Anh biết rằng anh sẽ không bao giờ từ bỏ

Can I get it through to you

Anh có thể cùng vượt qua mọi thứ cùng em không?

In spite the stupid things I do

Cho dẫu anh đã làm những điều ngu ngốc

I never meant to say those words

Anh không bao giờ muốn nói những lời ấy

Wanna see you though it hurts

Muốn nhìn thấy gương mặt em dù cho anh có cảm thấy đau đớn

Wish that we could talk it through

Ước chi chúng ta có thể nói rằng mọi thứ đã qua

I try to call you on the phone

Anh cố gắng gọi cho em

Just to see if youre at home

Chỉ để biết rằng em đang ở nhà

I try to find the words to say

Anh cố gắng tìm lời để nói cho em hiểu

How I miss you everyday

Rằng mỗi ngày anh nhớ em đến thế nào

Baby please pick up the phone...

Em yêu, hãy nhấc máy nào em…

Sometimes it rains in december...

Đôi lúc tháng mười hai đổ mưa

Sometimes the snow falls in june

Đôi khi, tháng sáu tuyết rơi

Although it hurts to remember

Dẫu cho thật đau đớn khi nhớ lại

Our fall in september

Mùa thu của chúng ta sẽ đến vào tháng chín

I know that Ill never surrender...

Anh biết rằng anh sẽ không bao giờ từ bỏ

Sometimes it rains in december...

Đôi lúc tháng mười hai đổ mưa

Sometimes the snow falls in june

Đôi khi, tháng sáu tuyết rơi

Although it hurts to remember

Dẫu cho thật đau đớn khi nhớ lại

Our fall in september

Mùa thu của chúng ta sẽ đến vào tháng chín

I know that Ill never surrender

Anh biết rằng anh sẽ không bao giờ từ bỏ

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp