• /ˈmɔː.nɪŋ/
  buổi sáng
 • /ˌɑːf.təˈnuːn/
  buổi chiều
 • /ˈiːv.nɪŋ/
  buổi chiều, buổi tối, tối đêm
 • /ˈsɪs.tər/
  chị, em gái
 • /ˈɡræn.mʌð.ər/
 • /həʊm/
  nhà, chỗ ở
 • /lɜːn/
  học, học tập, nghiên cứu
 • /'wɔ:tə[r]/
  nước
  danh từ

Money On My Mind

Drink up, me hearfies, yo ho.

Hãy cùng nâng cốc với ta

We kidnap and ravage and don't give a hoot

Chúng ta bắt cóc và tàn phá và không cần ai.

Drink up, me hearfies, yo ho

Hãy cùng nâng cốc vớI ta đi anh em.

Yo ho, yo ho

Yo ho, yo ho

A pirate's life for me

Đời ta là đời hải tạc

We extorf, we pilfer We filch, we sack...

Ta lấy tiền, cướp bóc và tàn phá.

Quiet, missy! Cursed pirates sail these waters.

Cô à, không nên hát! Vùng biển này rất nhiều hải tặc...

You don't want to bring them down on us.

Không nên gọi chúng đến, đúng không?

Mr Gibbs, that will do.

-Ông Gibbs, đủ rồi

She was singing about pirates!

-Đó là 1 bài ca về hải tặc!

Bad luck to sing about pirates with us mired in this unnatural fog.

Trong sương mù, nhắc đến chúng không hay đâu...

Mark my words.

Hãy nhớ lời tôi...

Consider them marked.

Tôi nhớ rồi...

Bad luck to have a woman on board, too. Even a miniature one.

Có phụ nữ trên tàu cũng xui nữa.. cho dù là 1 phụ nữ nhỏ bé...

It'd be exciting to meet a pirate.

Tôi muốn gặp hải tặc 1 lần cho biết!

Think again, Miss Swann. Vile creatures, the lot of them.

Nghĩ lại đi cô Swann... Đó là những kẻ thấp hèn, trác táng... Bọn chúng thế đấy...

I intend to see to it that any man who sails under a pirate flag

Tôi cương quyết bắt bất cứ kẻ nào phục vụ dưới cờ hải tặc

gets what he deserves.

hay cướp bóc như hải tặc về hành xử cho đáng tội...

A short drop and a sudden stop.

Chỉ rơi xuống 1 chút và chấm hết...

I appreciate your fervour,

Trung úy Norrington, tôi đánh giá cao nhiệt tình của anh...

but I'm concerned about the effect this subject will have upon my daughter.

Nhưng tôi..tôi không muốn con gái tôi bị ám ảnh bởi những việc thế này...

My apologies, Governor Swann.

Hết lời xin lỗi, thưa Thống đốc Swann...

- Actually, I find it all fascinating. - That's what concerns me.

-Nhưng thưa cha, con thích nghe! -Ừ, chính vì vậy mà cha Io Iắng...

There's a boy in the water!

Kìa, 1 bé trai! Có 1 bé trai dưới biển

Man overboard!

Có người kìa !

Man the ropes! Fetch a hook! Haul him aboard!

Kéo nó lên tàu!

He's still breathing.

Nó còn thở!

Mary, Mother of God!

Lạy chúa tôi!

What happened here?

Chuyện gì vậy?

Most likely the powder magazine. Merchant vessels run heavily armed.

Có lẽ là hầm chứa thuốc nổ... Các tàu buôn thường trang bị rất kỹ...

Lot of good it did them. Everyone's thinking it, I'm saying it.

Có lợi ích gì đâu... Ai cũng nghĩ là...có lẽ tôi nên nói...

Pirates!

-Hải tặc!

There's no proof of that! It was probably an accident.

-Không có gì chứng minh điều đó! Có thể đó chỉ là tai nạn

Rouse the captain. Heave to and take in sail. Launch the boats.

Ngưng tàu, và hạ buồm, cho tàu nhỏ xuống biển

Elizabeth, accompany the boy.

Elizabeth, hãy ở lại với thằng bé, con hãy trông chừng nó...

He'll be in your charge. Take care of him.

Hãy chăm sóc cho nó nhé...

He'll be in your charge. Take care of him.

Hãy chăm sóc cho nó nhé ...

It's okay. My name's Elizabeth Swann.

Không sao đâu...Tên tôi là Elizabeth Swann...

Will Turner.

Will Turner.

I'm watching over you, Will.

Tôi sẽ trông chừng bạn, Will...

You're a pirate!

-Bạn là hải tặc!

Has he said anything?

-Nó có nói gì không?

His name's William Turner. That's all I found out.

Tên nó là William Turner, Tôi chỉ biết có vậy!

Take him below.

Mang nó xuống hầm tàu!

Elizabeth!

Elizabeth!

Are you all right?

Con không sao chứ?

Are you decent?

-Con mặc áo vào chưa?

Yes.

-Vâng, vâng!

Yes?

Yes?

Still abed at this hour?

Giờ này mà con còn nằm?

It's a beautiful day.

1 ngày quá đẹp trời!

I have a gift for you.

Cha có quà cho con đãy...

- It's beautiful! - Isn't it?

-Ôi, đẹp quá!

May I inquire as to the occasion?

Nhưng thưa cha, nhân dịp gì vậy?

Does a father need an occasion to dote upon his daughter?

Một người cha cưng con gái yêu thì cần gì phải có dịp?

Go on.

Đi đi...

Actually... I had hoped you might wear it for the ceremony today.

Thật ra..cha.. Cha đã mong con có thể mặc nó để dự lễ hôm nay..

The ceremony?

Lễ?

Captain Norrington's promotion ceremony.

Đại úy Norrington được thăng cấp hôm nay...

I knew it!

Con biết ngay mà...

Commodore Norrington, as he's about to become.

Anh ta sắp trở thành Thiếu tướng Norrington

A fine gentleman, don't you think? He fancies you, you know.

1 người rất giỏi... Con không nghĩ anh ta thích con sao?

Elizabeth? How's it coming?

Elizabeth? Thế nào rồi?

- It's difficult to say. - It's the latest fashion in London.

Khó nói quá cha ạ... Người ta bảo cha đó là thời trang mới nhất ở Luân Đôn...

Women in London must've learned not to breathe!

Phụ nữ ở London chắc đã học cách nín thở rồi đấy...

My Lord, you have a visitor.

Thưa Ngài, có khách...

Mr Turner! Good to see you again.

À, cậu Turner... Rất vui khi gặp lại cậu...

Good day, sir. I have your order.

Chào Ngài...

The blade is folded steel. That's gold filigree laid into the handle.

Kiếm của Ngài đây ạ... Lưỡi bằng thép luyện, có chỉ vàng cẩn ở tay cầm...

If I may?

Xin phép Ngài...

Perfectly balanced. The tang is nearly the width of the blade.

Hòan tòan cân đốí...

Perfectly balanced. The tang is nearly the width of the blade.

Chuôi kiếm gần bằng chiều ngang của lưỡi kiếm...

Impressive. Very impressive.

Ấn tượng lắm... Rất ấn tượng...

Commodore Norrington's going to be very pleased with this.

Thiếu tướng Norrington sẽ rất hài lòng với nó...

Do pass my compliments onto your master.

Nhớ chuyển lời khen của tôi đến thầy của cậu...

I shall.

Thưa vâng...

A craftsman is always pleased to hear his work is appreciated.

1 nghệ nhân luôn thích nghe nhận xét tốt về công việc của mình...

Elizabeth! You look absolutely stunning!

-Elizabeth, con lộng lẫy quá...

Will! It's so good to see you!

Will! Gặp lại anh mừng quá!

- I had a dream about you last night. - About me?

-Tốí qua em đã mơ đến anh.. -Về tôi?

- Elizabeth, is that proper...? - About the day we met. Remember?

Elizabeth, liệu con có nên.. Về ngày ta gặp nhau, anh nhớ không?

How could I forget, Miss Swann?

Làm sao tôi có thể quên, thưa cô Swann?

How many times must I ask you to call me Elizabeth?

Will, tôi đã bảo anh bao nhiêu lần... hãy gọi tôi là Elizabeth...

At least once more, Miss Swann. As always.

Ít nhất là 1 lần nữa thưa cô Swann,

There. See? At least the boy has a sense of propriety.

Đó, thấy chưa? Ít nhất thằng bé còn biết cư xử đâu ra đó...

We really must be going.

Bãy giờ ta phải đi đây... Chào nhé...

Good day, Mr Turner.

Chào anh Turner...

Come along!

Đi nào...

Good day...

Xin chào..

Elizabeth.

..Elizabeth...

Hold up there, you!

Anh kia, đứng lại!

It's a shilling to tie up your boat to the dock.

Muốn thả neo ở cảng phải đóng 1 đồng shilling...

I need to know your name.

Anh bạn cũng phải khai báo tên tuổi nữa...

What do you say to three shillings and we forget the name?

3 đồng và quên tên tuổi được không?

Welcome to Port Royal, Mr Smith.

Chúc mừng đã đến Cảng Royal, ông Smith...

Two paces... march!

2 bước đằng trước, bước!

Right about... face!

Bên phải, quay!

Present... arms!

Chào!

This dock is off limits to civilians.

Bến tàu này cấm thường dân!

This dock is off limits to civilians.

Xin lỗi, tôi không biết... Nếu thấy có ai vi phạm..

I'm terribly sorry, I didn't know. If I see one, I shall inform you.

Tôi sẽ cho anh biết ngay...

There's some high-toned and fancy to-do at the fort.

Hình như có lễ lộc linh đình gì đó trên thành, đúng không?

How could it be that two upstanding gentlemen did not merit an invitation?

Sao 2 ngài lại không được mời đến đó dự lễ?

We have to make sure this dock stays off limits to civilians.

Phải có người canh gác để ngăn cản thường dân vào đãy...

It's a fine goal, to be sure, but it seems to me, a ship like that

1 mục đích hết sức cao cả, nhưng tôi nghĩ..

makes this one here a bit superfluous.

1 con tàu như vậy cặp bến ở đó thì ai đến đây làm gì...

The Dauntless is the power in these waters,

Tàu 'DauntIess' chắc chắn nhất ở vùng biển này

but there's no ship that can match the Interceptor for speed.

Nhưng về tốc độ thì chiếc lnterceptor đứng đầu...

I've heard of one. It's supposed to be fast, nigh uncatchable.

Tôi có nghe nói đến 1 chiếc tàu rất nhanh, không ai bắt kịp

The Black Pearl.

Chiếc "Ngọc Trai Đen "

There's no real ship that can match the Interceptor.

Thật sự là không tàu nào theo kịp chiếc lnterceptor...

The Black Pearl is a real ship.

-"Ngọc Trai Đen" là tàu thật đó chứ...

- No, it's not. - It is. I've seen it!

-Không, không phải đâu... -Có, tôi đã thấy rồi mà...

- You've seen it? - Yes.

-Cậu thấy nó? -Ừ...

- You haven't seen it! - Yes, I have!

-Cậu đâu có thấy! Có, tôi thấy rồi!

You've seen a ship with black sails, that's crewed by the damned

Cậu chỉ thấy 1 con tàu có buồm đen!

and captained by a man so evil that Hell itself spat him back out?

đầy ma quỷ và do 1 kẻ ác độc cầm đầu.. -..ác đến nỗi Địa ngục đã ném hắn trở lại?

- No. - No.

-Chưa...

But I have seen a ship with black sails.

Nhưng tôi có thấy 1 con tàu có buồm đen...

No ship not crewed by the damned

Không tàu nào có ma quỷ và do 1 kẻ ác độc điều khiển

and captained by a man so evil, Hell spat him back out,

ác đến nỗi Địa ngục cũng từ chốí.. Lại có thể..

could have black sails, so couldn't be any other ship than The Black Pearl.

có buồm đen, do đó không thể nào có con tàu nào khác ngòai chiếc Ngọc Trai Đen...

Is that what you're saying?

Phải cậu nói thế không?

No.

Không...

Like I said, there's no real ship that can match the Interceptor...

Như tôi nói, không có tàu thật nào mà đi kịp chiếc lnterceptor

You! Get away from there! You don't have permission to be aboard!

Anh kia! Không được đứng đó! Anh bạn không được phép lên tàu!

I'm sorry, but it's such a pretty boat. Ship!

Xin lỗi, nhưng con tàu này quá đẹp!

- What's your name? - Smith! Or Smithy, if you like.

Tên anh là gì? Smith, hay Smithly nếu ngài muốn

What's your purpose in Port Royal, 'Mr Smith'?

Anh đến Port Royal làm gì, Smith?

- And no lies! - All right. I confess.

Thế thì tôi nói thật..

I intend to commandeer a ship, pick up a crew in Tortuga,

tôi có ý định lấy 1 con tàu như thế này...

I intend to commandeer a ship, pick up a crew in Tortuga,

Tìm thủy thủ ở Tortuga

rape, pillage and otherwise pilfer my black guts out.

Tấn công, cướp phá thỏai mái...

- I said no lies! - I think he's telling the truth.

- Đừng bịa chuyện! - Tôi nghĩ anh ta nói thật...

If he were telling the truth, he wouldn't have told us.

Nếu đó là sự thật.. anh ta đã không nói ra...

Unless he knew you wouldn't believe the truth even if he told you.

Trừ khi hắn biết cậu không tin ngay cả khi hắn nói thật..

May I have a moment?

Xin phép gặp cô 1 lát nhé?

You look lovely, Elizabeth.

-Trông cô xinh quá, Elizabeth... -Vâng?

I apologise if I seem forward, but I must speak my mind.

Xin lỗi nếu tôi quá đường đột, nhưng tôi phải nói ..

This promotion throws into sharp relief that which I have not yet achieved.

Sự thăng cấp này khiến tôi nghĩ đến 1 điều tôi chưa có..

A marriage to a fine woman.

Hôn nhân với 1 phụ nữ hiền lành...

You have become a fine woman.

Cô là người phụ nữ tôi mơ ước, Elizabeth...

I can't breathe!

Em không thở được!

Yes, I'm a bit nervous myself.

Tôi cũng..hồi hộp quá!

Then they made me their chief.

..và rồi họ đã đưa tôi lên lãnh đạo...

Elizabeth?

Elizabeth?

Elizabeth!

Elizabeth!

The rocks! Sir, it's a miracle she missed them!

-Đá ngầm! -Không rơi trúng chúng là 1 phép lạ!

- Will you be saving her? - I can't swim!

-Nhảy xuống cứu cô ta đi! -Tôi đâu biết bơi!

Pride of the King's Navy, you are! Do not lose these.

Đúng là tinh hoa của Hải quân Hòang gia thật... Đừng làm mất những thứ này!

What was that?

Cái gì vậy?

I got her!

Thấy cô ấy rồi !

- She's not breathing! - Move!

-Ngưng thở rồi... -Tránh ra!

- I never would've thought of that. - You've never been to Singapore.

Vậy mà tôi không nghĩ ra... Rõ ràng là anh bạn chưa đến Singapore!

Where did you get that?

Ở đâu cô có cái này?

On your feet.

Đứng lên!

Elizabeth!

Elizabeth!

- Are you all right? - I'm fine.

-Con không sao chứ? -Vâng, không sao...

- Shoot him! - Father!

-Bắn hắn -Cha!

Commodore, do you intend to kill my rescuer?

Thiếu tướng, chẳng lẽ anh định bắn người đã cứu tôi?

I believe thanks are in order.

Tôi phải cảm ơn anh bạn mới đúng...

Had a brush with the East India Trading Company, pirate?

Gặp công ty thương mại Đông Ấn chưa? Hải tặc, phải không?

Hang him!

Treo cổ hắn

Keep your guns on him, men. Gillette, fetch some irons.

Canh giữ hắn Gillette mang cùm ra đây!

Well, well. Jack Sparrow, isn't it?

-Tưởng ai..Jack Sparrow!

Captain Jack Sparrow, if you please, sir.

-Thuyền trưởng Jack Sparrow...

I don't see your ship... 'Captain'.

-Vậy tàu của thuyền trưởng đâu?

I'm in the market, as it were.

-Tôi đang tìm tàu đấy thôi...

He said he'd come to commandeer one.

Hắn bảo đến đãy tìm tàu mới...

I told you he was telling the truth. These are his.

Bảo cậu hắn nói thật mà...Đồ đạc của hắn đây ạ.

No additional shot nor powder.

Súng mà không có thuốc súng

A compass that doesn't point north.

La bàn không chỉ phương bắc.........

I half expected it to be made from wood.

Và lại bằng gỗ nữa chứ...

You are without doubt the worst pirate I've ever heard of!

Mi đúng là tên hải tặc tệ hại nhất ta từng biết...

But you have heard of me.

Nhưng Ngài đã nghe nói về tôi...

Commodore, I must protest!

Thiếu tướng, tôi phản đốí!

Carefully, Lieutenant.

Trung úy, cẩn thận đó...

Pirate or not, this man saved my life!

Hải tặc hay không thì người này cũng đã cứu tôi!

One good deed is not enough to redeem a man for his wickedness!

1 hành động tốt cũng không đủ để chuộc lại cả 1 đời tội ác!

- It seems enough to condemn him. - Indeed.

Dù điều đó cũng đã đủ để buộc tội hắn... Đúng vậy...

Finally.

Cuốí cùng cũng tự do!

- Don't shoot! - I knew you'd warm up to me.

Không, đừng bắn Tôi biết cô sẽ hết lạnh mà...

Commodore Norrington, my effects, please. And my hat.

Thiếu tướng Norrington, trả đồ đạc lại cho tôi... Mũ của tôi nữa!

Commodore.

Thiếu tướng!

- Elizabeth... it is Elizabeth? - It's Miss Swann.

-Elizabeth, phải cô là Elizabeth không? -Cô Swann...

Miss Swann, if you'd be so kind. Come, dear, we don't have all day.

Cô Swann, xin cô vui lòng.. Không có nhiều thì giờ đâu!

If you'll be very kind.

Bãy giờ xin cô vui lòng..

Easy on the goods, darling.

Nhẹ tay chứ cô em..

- You're despicable. - Sticks and stones, love.

Ông thật đáng khinh

I saved your life, you saved mine. We're square.

Chỉ là lời nói thôi... Tôi cứu cô, và cô cứu lại tôi, thế là huề...

Gentlemen, my lady,

Các Ngài, quý cô..

you will always remember this as the day you almost caught...

Quý vi sẽ luôn nhớ ngày này là ngày quý vị suýt bắt được..

Captain Jack Sparrow!

Thuyền trưởng Jack Sparrow!

- Now will you shoot him? - Open fire!

-Bây giờ đã chịu bắn chưa? -Bắn

On his heels!

Đuổi theo

Take cover, man!

Đuổi theo

Gillette, Mr. Sparrow has a dawn appointment with the gallows.

Gillette, ông Sparrow đây có hẹn với giá treo cổ vào sáng mai...

I would hate for him to miss it.

Tôi không muốn ông ấy lỡ việc chút nào...

Search up the stairs!

Lục soát trên cầu thang...

Look lively, men!

Cũng vậy thôi...

Right where I left you.

Ở ngay chỗ cũ...

Not where I left you.

Còn mi thì không ở chỗ cũ...

You're the one they're hunting.

Ông là người họ đang truy đuổi

The pirate!

Tên Hải tặc...

You seem familiar. Have I threatened you before?

Trông cậu quen quen... Tôi đã thấy cậu đâu chưa?

I avoid familiarity with pirates.

Tôi không hay tiếp xúc thân mật với hải tặc...

It would be a shame to put a black mark on your record. Excuse me.

Nếu vậy, thì ép cậu quen tôi cũng không nên...Xin lỗi cậu...

Do you think this wise, boy? Crossing blades with a pirate?

Anh bạn có nghĩ là khôn ngoan.. khi dám đấu với hải tặc không?

You threatened Miss Swann.

Mi đã đe dọa cô Swann...

Only a little.

1 chút thôi mà...

You know what you're doing. Excellent form. How's your footwork?

Đúng là cậu em cũng giỏi... Giỏi lắm...Nhưng né có khá không?

If I step here...

Nếu tôi bước qua đây..

Good.

Khá lắm...

And now I step again.

1 bước nữa..

Ta.

Chào!

That is a wonderful trick.

Đúng là tài thật...

Except, once again, you are between me and my way out.

Nhưng 1 lần nữa cậu lại cản đường thoát thân của tôi...

And now... you have no weapon.

Và bây giờ cậu không có vũ khí...

Who makes all these?

Ai làm ra những thứ nậy?

I do.

Tôi làm.

And I practice with them three hours a day.

Tôi! và tôi tập với chúng 3 giờ 1 ngày

You need to find yourself a girl, mate.

Anh bạn phải có bạn gái đi...

Or, the reason you practice three hours a day is that you already found one

Biết đâu lý do anh bạn tập 3 giờ 1 ngày là vì đã có 1 cô em..

and are otherwise incapable of wooing said strumpet.

..mà lại không biết cách tán tỉnh cô em ra sao..

You're not a eunuch, are you?

Anh bạn không phải thái giám đó chứ?

I practice three hours a day so when I meet a pirate, I can kill him!

Tôi tập 3 giờ 1 ngày để khi gặp hải tặc.............tôi có thể giết hắn...

- You cheated! - Pirate.

Ông ăn gian Ta là hải tặc!

- Move away! - No.

-Tránh ra! -Không!

Please?

-Vui lòng tránh ra!

No! I cannot just step aside and let you escape.

Không! Ta đâu thể bước qua và để mi thoát như vậy

This shot is not meant for you.

Viên đạn này không phải dành cho cậu!

There he is! Over here!

Vào đi!

Excellent work, Mr Brown. You've assisted in the capture of a fugitive.

Hay lắm, ông Brown... Ông đã gIúp bắt được 1 tên tội phạm nguy hiểm...

Just doing my civic duty, sir.

Tôi chỉ làm việc mình thôi ...

I trust you will remember this as the day Captain Jack Sparrow almost escaped.

Vậy hãy luôn luôn nhớ ngày này là ngày mà Thuyền trưởng Jack Sparrow suýt thoát...

Take him away.

Dẫn hắn đi

- Come here, boy. Come here. - Who wants a juicy bone?

Mi đánh hơi được không? Lại đây

Come here, boy!

Xương ngon lắm này. Lại đây đi!

You can keep doing that forever. The dog is never going to move.

Tha hồ mà dụ dỗ, con chó sẽ không bao giờ lại!

Excuse us if we haven't resigned ourselves to the gallows just yet.

Xin lỗi, nhưng bọn tôi lại không khóai lên giá treo cổ

There you go, miss. It was a difficult day for you, I'm sure.

Đây, thưa cô... Hôm nay hẳn cô rất mệt mỏi...

I suspected Commodore Norrington would propose, but I wasn't prepared for it.

Dù biết Thiếu tướng Norrington sẽ ngỏ lời. Nhưng tôi cũng khá bất ngờ...

I meant you being threatened by that pirate! Sounds terrifying!

Cô đã bị tên hải tặc đó đe dọa... Nghe sợ quá!

Yes, it was terrifying.

Đúng là sợ thật...

But... the Commodore proposed! Fancy that.

Nhưng Thiếu tướng đã ngỏ lời! Hay quá

That's a smart match, miss, if it's not too bold to say.

2 người thật xứng đôi.. nếu cô không trách tôi quá dạn dĩ...

It is a smart match.

Đúng là xứng...

He's a fine man.

Ông ấy là 1 người tốt...

He's what any woman should dream of marrying.

Được lấy ông ấy là ước mơ của bao cô gái

That Will Turner... he's a fine man, too.

Nhưng cậu Will Turner, cũng là 1 người tốt vậy...

That is too bold.

Như thế là dạn dĩ quá đó...

Beggin' your pardon. It was not my place.

Xin lỗi cô.. lẽ ra tôi không nên nói...

Has my daughter given you an answer yet?

-Con gái tôi trả lời anh chưa?

No, she hasn't.

-Thưa, chưa...

She has had a trying day.

Ngày hôm nay có quá nhiều biến cố đốí với nó...

- Ghastly weather, don't you think? - Really bleak.

Thời tiết tệ hại quá, đúng không? Quả thật rất xấu...

What's that?

Cái gì đấy?

Cannon fire!

Đại bác!

Return fire!

Bắn trả đi !

I know those guns.

Mình biết tiếng súng này.

It's the Pearl.

-Chiếc Ngọc Trai!

The Black Pearl?

-Ngọc Trai Đen?

I've heard stories.

Tôi đã nghe kể

She's been preying on ships and settlements for ten years.

Nó đã phục kích tàu và làng ven biển gần 10 năm nay

- Never leaves any survivors. - No survivors?

-Không 1 ai sống sót .. -Chúng giết hết sao?

Then where do the stories come from, I wonder?

Vậy thì những câu chuyện do ai truyền tụng?

Mama!

Mama!

Governor. Barricade yourself in my office.

Ngài thống đốc, hãy vào văn phòng tôi cố thủ!

That's an order.

Đó là lệnh!

Don't!

Đừng!

Hello, chum.

Chào anh bạn...

Up there!

-Trên kia...

Miss Swann, they've come to kidnap you.

Cô Swann, chúng đến bắt cô đó

- What? - You're the governor's daughter!

-Sao? -Cô là con gái Thống đốc!

In here!

In here!

They haven't seen you. First chance you get, run to the fort.

Chúng chưa thấy chị... Trốn đi, và khi có thể, hãy chạy đến đồn

Gotcha!

Bắt được rồi nhé

No! It's hot. I'm burning!

-Nó đổ lên người tôi

Come on!

-Nhanh lên!

We know you're here, poppet.

Tôi biết cô em ở đây, búp bê à...

- Poppet! - Come out.

Búp bê! Ra đây đi

We promise we won't hurt you.

Chúng tôi hứa sẽ không làm hại cô đâu!

We will find you, poppet.

Chúng tôi sẽ tìm ra cô, búp bê à...

You've got something of ours and it calls to us.

Cô giữ 1 món đồ của chúng tôi, và nó kêu gọi chúng tôi..

The gold calls to us.

Đồng tiền vàng gọi chúng tôi!

The gold.

Vàng..vàng..

Hello, poppet.

Chào búp bê!

Parley.

-Parley!

- What? - I invoke the right of parley.

-Sao? Tôi đòi hỏi quyền theo luật Parley...

The Code of the Brethren states you have to take me to your captain.

Theo đúng luật hải tặc do Hải tặc Morgan và Bartholomew..

I know the Code.

Ta biết luật rồi!

You can do me no harm until the parley is complete.

Nếu có người yêu cầu quyền đó, thì không được làm hại cho đến khi..

- To blazes with the Code. - She wants to be taken to the Captain.

Kệ mẹ nó, luật với lệ... Cô ta muốn được đưa về gặp Thuyền trưởng!

And she'll go, without a fuss.

Cô ta sẽ được như ý...

We must honour the Code.

Ta phải theo đúng luật...

Say goodbye!

Chào tạm biệt đi!

Goodbye.

Tạm biệt!

- Come on. - Elizabeth.

-Will! -Nhanh lên!

Out of my way, scum!

Tránh đường cho ta đi, đồ cặn bã!

My sympathies. You've no manner of luck at all.

Chia buồn, anh bạn... Anh bạn thật xui xẻo quá...

Come on, doggy! It's just you and me now.

Nào, chó ơi...Bãy giờ chỉ còn ta và mi thôi...

It's you and old Jack. Come on. That's a boy! Get your bone!

Mi và Jack già này... Lại đây, lại đây...

That's a good boy. A bit closer!

Ngoan quá... Đúng rồi... Lại gần nữa, nữa...

That's it, doggy!

Phải rồi, đúng rồi, chó ngoan...

Come on, you filthy, slimy, mangy character!

Lại đây, con chó ngu ngốc...

No! I didn't mean it!

Không, đừng, ý tao không phải như thế!

This ain't the armoury!

Đây đâu có phải kho đạn!

Well, well, well. Look what we have here, Twigg. Captain Jack Sparrow!

Ôi chao, tưởng là ai.........Xem ai đây này Twigg!Thuyền trưởng Jack Sparrow...

Last time I saw you,

Lần chót thấy mi,

you were all alone on a godforsaken island, shrinking into the distance. His fortunes aren't improved much.

mi ở trên 1 hòn đảo hoang tít ở chân trời. Bây giờ cũng chẳng có gì khá hơn...

Worry about your own fortunes, gentlemen.

Quý vị tự lo thân mình đi...

The deepest circle of Hell is reserved for betrayers and mutineers.

Tầng sâu nhất của Địa ngục dành riêng cho những tên tạo phản...

So there is a curse.

Vậy, đúng là có 1 lời nguyền thật...

- That's interesting. - You know nothing of Hell.

Hay đấy... Mi làm gì biết địa ngục ra sao mà nói!

That's very interesting.

Rất, rất hay...

I didn't know we was takin' on captives.

Tôi đâu có biết là phải bắt tù binh!

She's invoked the right of parley with Captain Barbossa.

Cô ta yêu cầu quyền parley với thuyền trưởng Barbossa...

- I am here to... - You will speak when spoken to.

-Tôi đến để thương Iượng -Khi nào có ai hỏi hãy nói...

And ye will not lay a hand on those under the protection of parley.

Và không ai được làm hại những kẻ đã kêu luật parley...

Aye, sir.

Tuân lệnh...

My apologies, miss.

Xin lỗi, thưa cô...

Captain Barbossa... I am here to negotiate the cessation of hostilities.

Thuyền trưởng Barbossa, tôi đến xin thương lượng việc ngưng tấn công.........

There are a lot of long words there. We're naught but humble pirates.

Sao toàn là những câu kiểu cách thế? Bọn tôi chỉ là hải tặc hèn mọn...

- What is it you want? - Leave and never come back.

Cô muốn gì? Muốn các ông ra đi và không bao giờ quay lại!

I'm disinclined to acquiesce to your request.

Tôi không thích lời đề nghị đó lắm.

Means "no."

Có nghĩa là "không được"...

Very well.

Được thôi...

I'll drop it.

Tôi sẽ ném nó xuống biển...

Me holds are burstin' with swag. That bit of shine matters to us?

Hầm tàu của ta đầ châu báu và ta lại cần mảnh vàng đó sao?

Why?

-Tại sao ư ?

It's what you've been searching for. I recognise the ship.

-Vì đó là thứ ông đã tìm kiếm... Tôi đã nhận ra con tàu...

I saw it eight years ago on the crossing from England!

Tôi đã thấy nó 8 năm trước khi từ Anh Quốc đến đây!

Did you now?

Thật thế à?

Fine. I suppose if it is worthless there's no point in me keeping it.

Được thôi...Nếu nó không giá trị gì, thì tôi cũng chẳng nên giữ nó nữa...

No!

Không!

You have a name, missy?

Cô tên gì, cô em?

Elizabeth... Turner. I'm a maid in the Governor's household.

Elizabeth... Turner. Tôi là hầu phòng trong nhà Thống đốc...

Miss Turner!

Cô Turner!

- Turner! - Bootstrap!

- Turner! Ủng Da...

How does a maid come to own that trinket? Family heirloom?

1 hầu phòng sao lại có 1 món nữ trang như vậy?

I didn't steal it, if that's what you mean.

Tôi không hề lấy cắp nó, nếu ông muốn ám chỉ điều đó...

You hand it over and we'll leave and never return.

Được... Đưa đây, và chúng tôi sẽ quay mũi tàu và không bao giờ quay lại nữa...

Our bargain?

Phần của ông?

Still the guns and stow them. Signal the men and make good to clear port.

Ngưng bắn, cất súng hết... Khoan, phải đưa tôi trở về bờ chứ...

You have to take me to shore. According to the Code...

Theo đúng luật hải tặc..

First...

Thứ nhất

Your return to shore was not part of our negotiations so I must do nothing.

việc cô em trở về bờ không có trong phần thương lượng.. nên ta không phải làm viêc đó...

Secondly, you must be a pirate for the Pirate's Code to apply, and you're not.

Thứ 2 phải là hải tặc thì mới áp dụng luật hải tặc và cô thì không phải...

Thirdly, the code is more what you'd call guidelines than actual rules.

Thứ 3.."Luật" đó là những "gợi ý " hơn là luật lệ thật...

Welcome aboard the Black Pearl, Miss Turner.

Hân hạnh tiếp đón cô trên tàu "Ngọc Trai Đen", cô Turner...

They've taken Elizabeth!

Chúng đã bắt cô ấy, Chúng đã bắt Elizabeth

Mr Murtogg, remove this man.

Murtogg, dẫn cậu ta đi đi!

We have to hunt them down. We must save her.

Phải đuổi theo, chúng ta phải cứu cô ấy

Where do you propose we start?

Và phải bắt đầu đuổi từ đâu nào?

If you have any information concerning my daughter, share it.

Nếu cậu có tin gì liên quan đến con tôi, xin vui lòng cho biết!

That Jack Sparrow. He talked about the Black Pearl.

Tên Jack Sparrow đó, hắn có nói về tàu Ngọc Trai Đen...

Mentioned it is more what he did.

Hắn chỉ nhắc qua thôi...

Ask him where it is! He could lead us to it.

Vậy hãy hỏi hắn nó ở đâu? Thương lượng để hắn dẫn chúng ta đến!

No.

Không.

The pirates left Sparrow in his cell, ergo they are not his allies.

Bọn hải tặc khi chiếm đồn đã bỏ Sparrow lại trong ngục..

We will establish their most likely course...

do đó, chúng không phải cùng một hội...

That's not good enough!

Thống đốc, ta sẽ đoán ra hành trình của chúng...

Mr Turner, you are not a military man or a sailor. You are a blacksmith.

Turner, anh không phải lính, cũng không phải thủy thủ...

And this is not the moment for rash actions!

Anh là thợ rèn và đây không phải lúc để chứng minh anh hùng...

Do not think you are the only man here who cares for Elizabeth.

Đừng sai lầm khi nghĩ rằng chỉ có anh ở đây mới biết lo cho Elizabeth

Please.

Please.

- You! Sparrow! - Aye?

Ông. Sparrow. -Tôi đây...

You are familiar with the Black Pearl?

-Ông biết con tàu Ngọc Trai Đen chứ?

- I've heard of it. - Where does it make berth?

-Tôi có biết nó... -Nó bỏ neo ở đâu?

Where does it make berth? Have you not heard the stories?

Nó hạ neo ở đâu à? Anh bạn chưa nghe chuyện kể sao?

Captain Barbossa and his crew of miscreants sail from the Isla de Muerta.

Thuyền trưởng Barbossa và tùy tùng đã khởi hành từ đảo Thần Chết..

It's an island that cannot be found, except by those who know where it is.

Đó là 1 hòn đảo mà không ai biết ở đâu chỉ trừ những kẻ đã đến đó...

The ship's real, therefore its anchorage must be a real place. Where?

Con tàu đó có thật... Do đó nó phải thả neo ở 1 nơi thật... Ở đâu?

- Why ask me? - Because you're a pirate.

-Sao lại hỏi tôi? -Vì ông là hải tặc...

You want to turn pirate yourself. Is that it?

Và chính cậu cũng đang muốn trở thành hải tặc, đúng không?

Never!

Không đời nào!

- They took Miss Swann. - So it is that you found a girl!

-Chúng đã bắt cô Swann... -Vậy..cậu đã tìm ra 1 cô em...

I see!

Ra vậy

If you intend to brave all, hasten to her rescue,

Nếu cậu định thách thức số phận, cứu cô ấy

and so, win fair lady's heart, you'll have to do it alone, mate.

Và lấy tình cảm của cô ấy.. thì tự làm lấy đi

I see no profit in it for me.

Tôi không quan tâm...

- I can get you out of here. - The key's run off.

-TôI có thể cứu ông ra khỏi đây... -Cách nào? Chìa khóa mất rồi...

I helped build these cells. These are half-pin barrel hinges.

Tôi đã giúp rèn cửa sắt... Đây là song sắt chưa rèn tới...

With leverage and the proper application of strength, the door will lift free.

Với dụng cụ thích hợp và dùng sức đúng cách, cửa sẽ bung ra...

- What's your name? - Will Turner.

-Cậu tên gì? -Will Turner...

That would be short for William, I imagine. Good, strong name.

Will là tên tắt của William, ra thế? Được, 1 cái tên mạnh mẽ...

No doubt named for your father.

Có lẽ đặt tên theo bố cậu?

Yes.

Đúng thế.

Mr Turner, I've changed me mind.

Cậu Turner, tôi đã đổi ý rồi...

If you spring me from here, I swear, on pain of death,

Nếu cậu cứu tôi ra khỏi tù.. Tôi thề sẽ chết..

I shall take you to the Black Pearl, and your bonny lass.

nếu không đưa cậu lên tàu Ngọc Trai Đen và người đẹp của cậu...

Do we have an accord?

Thống nhất như vậy chứ?

- Agreed. - Agreed! Get me out!

-Đồng ý!... -Đồng ý, cứu tôi đi!

- Hurry! Someone will have heard that. - Not without my effects.

Nhanh lên, coi chừng có người nghe... Tôi phải lấy đồ đạc!

We're going to steal a ship?

Ta sẽ cướp tàu?

- That ship? - Commandeer.

Tàu đó? "Trưng dụng"...

We're going to "commandeer" that ship. Nautical term.

Ta sẽ trưng dụng tàu đó... Đó là 1 từ hải quân...

One question about your business, or there's no use going.

1 câu hỏi về việc của cậu, nếu không chuyến đi cũng vô ích...

This girl, how far are you willing to go to save her?

Cô gái đó.. cậu muốn cứu cô ta đến đâu?

- I'd die for her. - Good. No worries then.

-Tôi sẵn sàng chết vì cô ấy -Thế thì tốt!

This is either madness or brilliance.

Vậy, không có gì phải lo...

It's remarkable how often those two traits coincide.

Đúng là điên lọan hay là thiên tài... Thường thì 2 nét đó vẫn hay trùng hợp...

Everyone stay calm! We're taking over the ship.

Tất cả bình tĩnh! Chúng tôi chiếm tàu!

Aye! Avast!

Dừng lại!

This ship cannot be crewed by two men. You'll never make it out of the bay.

Tàu này đâu thể do 2 người cầm đầu? 2 vị sẽ không thể nào ra khỏi vịnh

Son... I'm Captain Jack Sparrow.

Bé à, ta là Thuyền trưởng Jack Sparrow.

Savvy?

Biết chưa?

- Commodore! - They're taking the Dauntless!

Thiếu tướng! Chúng đã chiếm tàu Dauntless!

Commodore! They've taken the ship!

Chúng đã lấy tàu!

Sparrow and Turner! They're taking the Dauntless!

Sparrow và Turner, họ lấy tàu Dauntless!

Rash, Turner. Too rash.

Quá đáng rồi đấy, Turner! Ngươi sẽ phải trả giá!

That is, without doubt, the worst pirate I have ever seen.

Đúng là tên hải tặc tệ hại nhất trên đời...

Here they come.

Họ đến đó...

Bring her around!

Quay đầu! Quay đầu!

Search every cabin, every hold, down to the bilges.

Hãy tìm tất cả các buồng, các kho, tận dưới hầm tàu!

Sailors, back to the Interceptor!

Thủy thủ, trở về tàu lnterceptor ngay!

Thank you, Commodore, for getting us ready to make way.

Cảm ơn Thiếu tướng, vì đã giúp chúng tôi lên đường!

We'd have had a hard time by ourselves.

Nếu không, chúng tôi đã rất vất vả!

Set topsails and clear up this mess.

Giương buồm lên và dọn dẹp ngay đi...

With this wind we won't catch them.

Với gió yếu thế này, theo không kịp đâu ạ...

I don't need to. Get them in range of the long nines.

Cần gì phải theo kịp? Chỉ cho chúng vào tầm súng thần công thôi...

Run out the guns!

Anh em, chuẩn bị lấy súng ra

We are to fire on our own ship, sir?

Bắn vào tàu của ta sao, Thiếu tướng?

I'd rather see her at the bottom of the ocean than in the hands of a pirate.

Tôi thà thấy nó dưới đày đại dương còn hơn lọt vào tay hải tặc!

Commodore! He's disabled the rudder chain.

Thiếu tướng, hắn đã phá bánh lái

Abandon ship!

Nhảy xuống!

That's got to be the best pirate I've ever seen.

Đúng là tên hải tặc khá nhất tôi từng thấy!

So it would seem.

Hình như là vậy!

When I was a lad living in England, my mother raised me by herself.

Lúc tôi còn bé, ở Anh, mẹ tôi đã tự nuôi tôi 1 mình...

After she died, I came here, looking for my father.

Sau khi bà ấy mất, tôi đã đến đây, để tìm cha tôi...

Is that so?

Thật vậy à?

My father, Bill Turner?

Cha tôi là Bill Turner...

It was only after you learned my name you agreed to help.

Và trong tù, chỉ khi biết tên tôi, ông mới đồng ý giúp...

Since that's what I wanted, I didn't press the matter.

Vì tôi chỉ cần có thế.. nên tôi cũng không hỏi tới...

I'm not a simpleton. You knew my father.

Tôi đâu có ngu, Jack... Ông đã từng biết cha tôi..

I knew him. Probably one of the few who knew him as William Turner.

Đúng vậy...Có lẽ 1 trong những kẻ hiếm hoi từng biết ông ấy là William Turner...

Everyone else just called him "Bootstrap".

Mọi người vẫn gọi ông ấy là "Ủng Da" hay Bill Ủng Da...

Bootstrap?

-Ủng Da?

Good man. Good pirate. I swear, you look just like him.

-1 người tốt, 1 hải tặc giỏi... -Tôi thề trông cậu giống y ông ấy...

It's not true. He was a merchant sailor. A respectable man who obeyed the law.

-Không đúng đâu... Cha tôi là 1 thương nhân hàng hải, 1 người đàng hòang, theo đúng luật...

He was a bloody pirate, a scallywag.

Ông ấy là 1 hải tặc, 1 tên cướp...

My father was not a pirate!

Cha tôi không phải là hải tặc!

Put it away, son. It's not worth you getting beat again.

Cất kiếm đi, cậu nhỏ... Thua 1 Iần nữa để Iàm gì?

You ignored the rules of engagement. In a fair fight, I'd kill you.

Ông đã gian Iận. Nếu đấu công bằng, tôi đã hạ ông rồi...

That's not much incentive for me to fight fair, is it?

Như vậy thì tôi đấu công bằng làm gì? Phải không nào?

As long as you're just hanging there, pay attention.

Bây giờ khi cậu còn lơ lửng ở đó, hãy chú ý nghe đây...

The only rules that matter are these:

Những luật lệ quan trọng duy nhất như sau

what a man can do and what a man can't do.

1 người có thể làm gì và không thể làm gì...

You can accept your father was a pirate and a good man, or you can't.

Chẳng hạn, cậu có thể chấp nhận cha cậu là hải tặc và là 1 người tốt... Hay là không...

Pirate is in your blood, so you'll have to square with that someday.

Nhưng có máu hải tặc trong huyết quản cậu, nên cậu sẽ phải chịu điều đó thôi...

Me, for example, I can let you drown,

Và chẳng hạn tôi.........tôi cũng có thể để cậu chết đuốí...

but I can't bring this ship into Tortuga all by me onesies, savvy?

Nhưng 1 mình tôi đưa tàu này đến Tortuga thì không được, hiểu chưa?

So.

Nên...

Can you sail under the command of a pirate?

Cậu có thể lái tàu dưới sự chỉ huy của 1 hải tặc..

Or can you not?

hay là không?

Tortuga?

Tortuga?

Tortuga.

Tortuga.

It is a sad life that has never breathed deep

Quan trọng hơn cả, 1 cuộc đời quả là buồn tẻ nếu ta chẳng dám làm gì...

the sweet, proliferous bouquet that is Tortuga. Savvy?

Có lẽ kia là Tortuga?

What do you think?

Cậu thấy sao?

- It'll linger. - I'll tell you, mate,

Sẽ trễ đấy... Để tôi nói cậu nghe...

if every town were like this one, no man would ever feel unwanted.

nếu thành phố nào cũng như thành phố này thì sẽ không ai cảm thấy bơ vơ lạc lõng nữa.

Scarlett!

Scarlett!

Not sure I deserved that.

Tôi cũng chẳng biết tại sao nữa...

Not sure I deserved that.

Giselle.

Giselle.

Giselle.

Giselle.

Cô ta là ai? Sao?

- Who was she? - What?

Bây giờ thì biết tại sao rồi...

I may have deserved that.

Chết mất xác đi cho rồi, đồ ngốc vô công rồi nghề!

Curse you for breathing, you slack-jawed idiot!

Chúa ơi!

Mother's love!

Jack!

Jack!

Sao lại đánh thức người ta kiểu đó

You should know not to wake a man when he's sleepin'.

-Xui xẻo lắm... -À, nhưng tôi biết cách để xả xui...

- It's bad luck. - Fortunately, I know how to counter it.

Người đánh thức bao 1 chầu, và người bị đánh thức được uống 1 ly..

The man who did the waking buys the man who was sleeping a drink.

và uống trong khi nghe người đã đánh thức mình đề nghị công việc!

The man who was sleeping drinks it while listening to his proposition.

Ừ, như vậy cũng được...

Aye, that'll about do it.

Mẹ kiếp! Tôi thức rồi!

Blast! I'm already awake!

Xô nước đó để ông bớt mùi

That was for the smell.

Cảnh giác nhé...

Keep a sharp eye.

Anh bạn định đề nghị chuyện gì?

Now, what's the nature of this venture of your'n?

Tôi đi tìm tàu Ngọc Trai Đen...

I'm going after the Black Pearl.

Tôi biết nó sẽ đi đâu.. và tôi sẽ đến đó chiếm nó...

Jack, it's a fool's errand.

Jack, thôi đi, không nên...

You know better than me the tales of the Black Pearl.

Anh biết rành hơn tôi những câu chuyện về tàu Ngọc Trai Đen chứ?

That's why I know what Barbossa is up to.

Đó là lý do tôi biết Barbossa muốn gì..

All I need is a crew.

Tôi chỉ cần 1 nhóm thủy thủ...

Captain Barbossa is not a man to suffer fools nor strike a bargain with one.

Từ những điều tôi nghe về Thuyền trưởng Barbossa đó không phải là 1 người khờ khạo...

It's a good thing I'm not a fool, then.

Vậy thì cũng tốt vì tôi cũng không khờ khạo mấy...

Prove me wrong. What makes you think Barbossa will give up his ship to you?

Hãy chứng minh là tôi sai... Điều gì khiến anh nghĩ Barbossa sẽ nhường tàu?

Let's just say it's a matter of leverage.

Cứ cho rằng đó là 1 vấn đề đòn bẩy...

The kid?

Thằng nhóc?

That is the child of Bootstrap Bill Turner.

Nó là con trai của BIII Turner "Ủng Da"

His only child. Savvy?

Đứa con duy nhất?

Is he now?

Thật sao?

Leverage, says you.

Đòn bẩy hả?

I feel a change in the wind, says I.

I feel a change in the wind, says I.

I'll find us a crew. There's bound to be some sailors on this rock crazy as you.

Tôi sẽ tìm được thủy thủ.Chắc chắn ở đây phải còn lại thủy thủ cũng điên như anh vậy

One can only hope.

Chỉ có thể hy vọng mà thôi...

- Take what you can! - Give nothin' back!

"Hãy mang theo những gì có thể" "Không trả lại 1 thứ gì!"

You'll be dining with the captain, and he requests you wear this.

Cô sẽ ăn tốí với Thuyền trưởng... Ông ấy yêu cầu cô mặc áo này...

Tell him that I am disinclined to acquiesce to his request.

Cứ về bảo thuyền trưởng rằng tôi không nhận lời...

He said you'd say that.

Ông ấy có nói cô sẽ trả lời như vậy...

He also said if that be the case, you'll be dining with the crew.

Ông ấy cũng có nói là nếu như thế.. thì cô sẽ ăn tốí với thủy thủ chúng tôi..

And you'll be naked.

và cô sẽ phải khỏa thân...

Fine.

Được thôi...

There's no need to stand on ceremony, no call to impress anyone.

Không cần phải khách sáo.. hay làm điệu gì với ai..

You must be hungry.

Chắc cô đói lắm...

Try the wine.

Thử uống rượu đi...

And the apples. One of those next.

Và táo nữa... Sau đó thì đến táo...

It's poisoned.

Có thuốc độc?

There would be no sense to be killing you.

Giết cô chẳng lợi ích gì cho chúng tôi cả, cô Turner...

Then release me. You have your trinket. I'm of no further value to you.

Vậy hãy thả tôi ra...ông đã có đồng tiền vàng, và ông không cần tôi nữa...

You don't know what this is, do you?

Cô không biết đây là gì, phải không?

It's a pirate medallion.

-1 đồng tiền hải tặc?

This is Aztec gold.

Đây là vàng của thổ dân Aztec...

One of 882 identical pieces they delivered in a stone chest to Cortés.

1 trong 882 đồng vàng mang về cho Cortez trong rương...

Blood money paid to stem the slaughter he wreaked upon them with his armies.

Tiền máu để mong ông ta ngưng giết chóc họ...

But the greed of Cortés was insatiable.

Nhưng lòng tham của Cortes không đày..

So the heathen gods placed upon the gold...

nên các thần linh đã nguyền trên các đồng tiền vàng.

a terrible curse.

1 lời nguyền khủng khiếp...

Any mortal that removes but a single piece from that stone chest...

Bất cứ kẻ nào lấy đi 1 đồng từ rương tiền đó..

shall be punished for eternity.

..sẽ chịu một hình phạt khủng khiếp!

I hardly believe in ghost stories any more, Captain Barbossa.

Tôi không tin chuyện ma quỷ nữa, thuyền trưởng Barbossa...

Aye.

Đúng rồi...

That's exactly what I thought when we were first told the tale.

Đó cũng là điều ta nghĩ lần đầu ta nghe câu chuyện...

Buried on an island of the dead what cannot be found,

Kho tàng chôn dấu trên 1 hòn đảo không ai tìm ra..

except for those who know where it is.

chỉ trừ những kẻ biết nó ở đâu...

Find it, we did.

Chúng tôi đã tìm ra hòn đảo..

There be the chest. Inside be the gold.

Tìm thấy rương tiền Bên trong là số vàng

And we took 'em all!

Chúng tôi đã lấy hết...

We spent 'em and traded 'em,

..tiêu xài và trao đổi chúng..

and frittered 'em away on drink and food and pleasurable company.

Chúng tôi đã dùng để nhậu nhẹt.. ăn uống và chơi bời..

The more we gave 'em away, the more we came to realise...

Chúng tôi càng tiêu xài, càng ý thức được..

the drink would not satisfy.

rượu không làm chúng tôi hết khát..

Food turned to ash in our mouths,

Thức ăn biến thành tro trong miệng chúng tôi...

and all the pleasurable company in the world could not slake our lust.

và tất cả các phụ nữ đẹp không thỏa mãn dục vọng của chúng tôi được nữa...

We are cursed men, Miss Turner.

Chúng tôi là những kẻ bị nguyền rủa, cô Turner...

Compelled by greed we were, but now...

Chúng tôi đã quá tham lam..

we are consumed by it.

và giờ đây chúng tôi đã bị trừng phạt...

There is one way we can end our curse.

Chỉ có 1 cách giải lời nguyền đó..

All the scattered pieces of the Aztec gold must be restored,

Phải tìm lại tất cả những đồng tiền trong rương..

and the blood repaid.

..và trả lại nợ máu...

Thanks to ye, we have the final piece.

Nhờ cô, chúng tôi đã có đồng tiền cuốí cùng...

And the blood to be repaid?

Còn nợ máu phải trả..?

That's why there's no sense to be killing you.

Đó là lý do giết cô chẳng để làm gì.

Yet.

Cô ăn táo chứ?

Apple?

Táo ?

I'm curious. After killing me, what are you planning on doing next?

Tôi thắc mắc, sau khi giết tôi, cô còn định làm gì nữa?

Look!

Nhìn đi!

The moonlight shows us for what we really are.

Ánh trăng sẽ cho thấy chúng tôI thật sự như thế nào...

We are not among the living and so we cannot die.

Chúng tôi không phải là người sống và do đó không thể chết...

But neither are we dead.

Nhưng chúng tôi cũng không hẳn đã chết...

Too long I've been starvin' to death and haven't died.

Quá lâu rồi, ta đã muốn chết và mà chưa chết được!

I feel nothing.

Ta chẳng cảm thấy gì.

Not the wind on my face, nor the spray of the sea...

Cả gió trên mặt ta hay bọt sóng biển

nor the warmth of a woman's flesh.

hay làn da ấm áp của một người phụ nữ...

You best start believing in ghost stories, Miss Turner.

Cô nên bắt đầu tin có ma quỷ là vừa, cô Turner..

You're in one!

Cô đang chứng kiến đây!

What are you looking at? Back to work!

Nhìn gì? Làm việc đi!

You heard the captain. Back to work.

Nhìn cho rõ đi Thuyền trưởng!

Feast your eyes, Captain. All of them, faithful hands before the mast.

Tất cả thủy thủ trung thành đứng dưới cột buồm...

Every man worth his salt,

Ai cũng có tài.

and crazy to boot.

và điên hết biết...

So this is your able-bodied crew?

Đây là thủy thủ đoàn của ông đây sao?

- You, sailor! - Cotton, sir.

-Anh kia! -Tên Cotton,thưa ngài.

Mr Cotton, do you have the courage and fortitude to follow orders

Anh có can đảm theo lệnh tôi,

and stay true in the face of danger and almost certain death?

bình tĩnh trước hiểm nguy và cái chết gần kề không?

- Mr Cotton. Answer, man! - He's a mute, sir.

Cotton! Trả lời đi chứ! Gã bị câm thưa ngài !

Poor devil had his tongue cut out, so he trained the parrot to talk for him.

Gã bị cắt lưỡi, nên đã tập cho két nói chuyện thay...

No one's yet figured how.

Không ai biết được cách nào...

Mr Cotton's parrot, same question.

Két của Cotton! Câu hỏi y vậy!

Wind in your sails! Wind in your sails!

Gió vào buồm! Gió vào buồm!

Mostly, we figure that means "yes".

-Thường,như vậy có nghĩa là "có"

Of course it does. Satisfied?

-Phải rồi... Hài lòng chưa?

Well, you've proved they're mad.

Ông đã chứng minh là họ điên.

What's the benefit for us?

Lợi ích gì cho ta?

Anamaria!

Anamaria!

- I suppose you didn't deserve that. - No, that one I deserved.

-Ông có biết tại sao không đấy? -Cái này thì biết tội rồi...

- You stole my boat! - Actually...

-Ông lấy tàu của tôi -Thật ra..

Borrowed without permission, but with every intention of bringing it back.

đó là mượn mà không xin phép... -Nhưng tôi có ý định mang trả!

- But you didn't! - You'll get another one.

-Nhưng ông đâu có trả! -Cô sẽ có tàu khác!

- I will. - A better one.

-Nhất định... -Tàu tốt hơn nhiều!

A better one!

-Tốt hơn nhiều!

- That one. - What one?

-Tàu đó! -Tàu nào?

That one?

Phải rồi, tàu đó!

Aye. That one.

-Sao? -Chịu!

- What say you? - Aye!

-Sao? -Chịu!

Aye!

Aye!

Anchor's aweigh!

Anchor's aweigh!

No, it's frightful bad luck to bring a woman aboard, sir.

Không, đừng, cho phụ nữ lên tàu, xui xẻo lắm!

It'll be far worse not to have her.

Không có cô ta còn xui hơn...

How can we sail to an island that nobody can find,

Làm sao có thể đến 1 hòn đảo mà không ai biết ở đâu..

with a compass that doesn't work?

với 1 cái la bàn hỏng?

The compass doesn't point north, but we're not trying to find north, are we?

Phải rồi, la bàn này không chỉ phương bắc..

We should drop canvas, sir.

nhưng ta có đi tìm phương bắc đâu

She can hold a bit longer.

-Ta nên hạ buồm... -Nó còn chịu đựng được mà!

What's in your head as puts you in such a fine mood, Cap'n?

Điều gì khiến anh hăng hái vậy?

We're catching up.

Sắp đến nơi rồi

Time to go, poppet.

Đến giờ đi rồi, cô em!

Dead men tell no tales.

Người chết không kể lại.

Chills the bones, how many honest sailors been claimed by this passage.

Cũng ớn lạnh khi nghĩ đến các thủy thủ đã bị eo bIển này nhấn chìmI

How is it that Jack came by that compass?

Sao Jack lại có la bàn đó!?

Not a lot's known about Jack Sparrow before he came to Tortuga

Không ai biết nhiều về Jack Sparrow trước khi anh ta xuất hiện ở Tortuga.

with a mind to find the treasure of the Isla de Muerta.

với ý định tìm kho tàng trên đảo Thần Chết...

That was before I'd met him, when he was captain of the Black Pearl.

Đó là trước khi tôi gặp anh ta... Từ thời anh ta còn là Thuyền trưởng tàu Ngọc Trai Đen...

What?

Sao?

- He failed to mention that. - He plays things close to the vest now.

Ông ấy không cho tôi biết điều đó... Bây giờ anh ta thận trọng rồi...

And a hard-learned lesson it was.

Đó là 1 bài học xương máu...

Three days into the trip, the first mate says, "Everything's an equal share."

Mới 3 ngày hải hành và tay thuyền phó đến gặp và đòi..

"The location of the treasure, too." So Jack gives up the bearings.

..chia đều, cũng như muốn biết vị trí của kho báu. Nên Jack đã cho biết.

That night, there was a mutiny.

Đêm đó thủy thủ tạo phản.

They marooned Jack on an island and left him to die.

Họ đã bỏ Jack trên 1 hòn đảo và bỏ anh ta ở đó để chết.

But not before he'd gone mad with the heat.

nhưng anh ta chỉ tưng tửng vì trời quá nóng...

So that's the reason for all the...

À, thì ra đó là lý do.

Reason's got nothing to do with it.

Lý do chẳng ăn nhập gì đến việc này...

When a pirate's marooned, he's given a pistol with a single shot. One shot.

Will, khi 1 hải tặc bị bỏ lại đảo, anh ta có quyền có súng với 1 viên đạn.Chỉ 1 viên

That won't do much good hunting, nor to be rescued.

Săn bắn hay dùng để cầu viện cũng vô ích...

But after three weeks of a starving belly and thirst,

Nhưng sau 3 tuần nhịn đói và khát, cây súng đó..

that pistol looks real friendly.

cây súng đó bắt đầu trở thành bạn rất thân...

But Jack escaped the island, and still has that single shot.

Nhưng Jack đã thoát khỏi hòn đảo và vẫn còn giữ súng và viên đạn..

He won't use it, though, save on one man.

Anh ta sẽ không dùng, chỉ trừ cho 1 người

His mutinous first mate.

là tay thuyền phó...

- Barbossa. - Aye.

- Barbossa. - Phải rồi...

- How did Jack get off the island? - I'll tell ye.

-Nhưng làm sao Jack thoát khỏi đảo? -Để tôi nói...

He waded out into the shallows, and waited three days and three nights,

Anh ta đã đi ra vùng biển cạn và chờ 3 ngày 3 đêm..

till all manner of sea creatures became acclimated to his presence.

cho đến khi tất cả các sinh vật dưới biển quen với sự hIện diện của anh ta...

On the fourth morning, he roped a couple of sea turtles,

Và vào buổi sáng thứ tư Anh ta tự cột mình vào 1 đôi rùa

lashed them together and made a raft.

cột chúng lại và biến chúng thành bè...

- He roped a couple of sea turtles. - Aye.

-Dùng rùa biển ư? -Phải, rùa biển...

What did he use for rope?

Lấy gì để cột?

Human hair.

Tóc người

From my back.

Từ gáy của tôi...

- Let go the anchor! - Lower the anchor line!

Nhổ neo! Nhổ neo, anh em

Young Mr Turner and I are to go ashore.

Turner và ta sẽ lên bờ...

Captain.

Thuyền trưởng!

What if the worst should happen?

Điều tệ hại nhất xảy ra thì sao?

- Keep to the Code. - Aye. The Code.

-Cứ theo luật mà làm... -À, theo Iuật...

- Ten years of hoarding swag. - Now we finally get to spend it.

-10 năm tàng trữ châu báu......... -Bây giờ ta có thể tiêu dùng rồi

Once we're quit of the curse, we'll be rich men...

Khi giải được lời nguyền, ta sẽ giàu!

and you can buy an eye that fits and is made of glass.

Cậu sẽ có thể mua 1 con mắt giả vừa với cậu và bằng thủy tinh thật...

This one does splinter something terrible.

Con mắt gỗ này đau quá...

Stop rubbing it.

Đừng dụi vào nữa!

What code is Gibbs to keep to if the worst should happen?

Gibbs phải theo luật gì nếu điều tệ hại nhất xảy ra?

Pirates' Code.

Luật Hải tặc...

Any man who falls behind is left behind.

Kẻ nào ở lại sau sẽ bị bỏ lại

No heroes amongst thieves.

Trộm cướp không có anh hùng sau?

For having such a bleak outlook on pirates

Cậu chê bai hải tắc lắm

you're well on your way to becoming one.

Rồi cậu cũng sẽ trở thành hải tặc đấy...

Sprung a man from jail,

Cướp tù, lấy tàu của Hải quân Hòang gia..

commandeered a ship of the fleet,

Cướp tù, lấy tàu của Hải quân Hòang gia..

sailed with a buccaneer crew out of Tortuga...

đi với 1 đòan thủy thủ cướp biển từ đảo Tortuga...

and you're completely obsessed with treasure.

và đầu óc thì chỉ nghĩ đến kho báu...

That's not true. I am not obsessed with treasure.

Không phải...Tôi đâu có bị kho báu gì ám ảnh!

Not all treasure is silver and gold, mate.

Có phải kho báu nào cũng là vàng bạc đâu anh bạn!

Gentlemen, the time has come!

-Anh em, đã đến lúc -Đúng rồi

Salvation is nigh!

-Thời khắc sắp đến rồi -Hoan hô!

- Our torment is nearing an end! - Elizabeth.

Lời nguyền của ta sắp chấm dứt - Elizabeth.

For ten years we've been tested and tried

10 năm nay, ta đã cố gắng.. và anh em đây..

and each man here has proved his mettle a hundred times over

đã chứng tỏ tài nghệ gấp trăm lần!

and a hundred times again!

-Gấp trăm lần!

Suffered, I have!

-Hoan hô! Ta đã đau khổ nhiều

Punished we were, the lot of us, disproportionate to our crime!

Ta đã bị trừng phạt quá nặng nề...

Here it is!

Đây rồi!

The cursed treasure of Cortés himself.

Tiền vàng bị nguyền rủa của Cortez

Every last piece that went astray, we have returned.

Ta đã trả lại từng đồng tiền..

Save for this!

chỉ trừ đồng này.

- Jack! - Not yet.

- Jack! Chưa đâu!

We wait for the opportune moment.

Chúng ta đã tìm được 881 đồng, nhưng thật khó khăn để tìm đồng cuối cùng.

When's that? When it's of greatest profit to you?

Là khi nào? Khi nào tiện lợi nhất với ông à?

May I ask you something?

Hỏi cậu 1 câu nhé?

Have I ever given you reason not to trust me?

Tôi đã làm gì để cậu không tin tôi chưa?

Do us a favour. I know it's difficult for you, but please stay here.

Phiền cậu 1 việc, tôi biết là hơi khó với cậu, nhưng cậu hãy ở đây..

And try not to do anything stupid.

và nhớ đừng làm điều gì ngu xuẩn đó...

Who among us has paid the blood sacrifice owed to the heathen gods?

Ai trong chúng ta đã trả nợ máu cho các thần linh?

- Us! - And whose blood must yet be paid?

-Chúng ta! -Và máu ai phải đổ?

Hers!

Máu cô ta!

You know the first thing I'm going to do after the curse is lifted?

Cậu biết việc đầu tiên tôi làm khi giải lời nguyền là gì không?

Eat a whole bushel of apples!

là ăn 1 thúng táo!

Begun by blood.

Những gì đã gây ra bằng máu phải trả..

By blood undone.

bằng máu!

Sorry, Jack. I'm not going to be your leverage.

Rất tiếc, Jack, tôi sẽ không làm mồi nhử của ông

That's it?

Chỉ vậy thôi à?

Waste not.

Không nên lãng phí!

Did it work?

Xong chưa?

- I don't feel no different. - How do we tell?

-Tôi có thấy gì khác đâu? -Làm sao biết được?

You're not dead!

Anh chưa chết?

No.

Chưa...

- He shot me. - It didn't work.

-Ông ấy bắn tôi -Đâu có khác gì?

The curse is still upon us!

-Ta vẫn bị nguyền rủa! -Phải rồi!

You! Maid! Your father, what was his name?

Cô kia, cha cô tên gì?

Was your father William Turner?

Có phải là Will Turner không?

No.

-Không!

Where's his child who sailed from England eight years ago?

Đứa bé từ Anh Quốc đến 8 năm về trước đâu?

The child in whose veins flows the blood of William Turner? Where?

Đứa bé mang trong người dòng máu của William Turner?

You two! You brought us the wrong person!

2 đứa ngươi! Chúng mày đã bắt lầm người

No!

-Không!

She had the medallion. She's the proper age.

Cô ta có đồng tiền và cũng bằng tuổi

She said her name was Turner. You heard her.

Cô ta bảo tên cô ta là Turner, Mày nghe lời nó.

I think she lied to us.

Tao nghĩ nó đã lừa chúng ta rồi

You brought us here for nothing.

Ông đưa bọn tôi đến đãy mà chẳng được gì

I won't take questioning, not from the likes of you, Master Twigg.

Ta không cần những kẻ như anh thắc mắc và trách cứ, Twigg

Who's to blame him? Your decisions have led us from bad to worse!

Trách ai bãy giờ? Những quyết định của ông khiến bọn tôi ngày càng tệ hơn!

It was you who sent Bootstrap to the depths!

-Chính ông ném Ủng Da xuống vực -Đúng rồi!

And it's you who brought us here in the first place!

-Chính ông khiến chúng tôi bị nguyền rủa! -Đúng vậy!

If any coward here dare challenge me, let him speak!

Kẻ nào ở đãy dám thách thức ta, cứ lên tiếng!

I say we cut her throat and spill all her blood. Just in case.

Hay là cắt cổ cô ta và đổ hết máu cô ta lên. -Biết đâu?

Yeah!

-Phải rồi!

The medallion! She's taken it!

Đồng tiền! Cô ta còn cầm nó!

Get after her, you feckless pack of ingrates!

Đuổi theo

- Where are the oars? - There's no oars!

Chèo đâu rồi? -Mất chèo rồi!

The oars have gone missing! Find them!

-Tìm đi!

You!

You!

- You're supposed to be dead. - Am I not?

-Bọn tôi tưởng anh chết rồi! -Tôi chưa chết sao?

Pearlie...

-Parley!

Palu-li-la-la-lulu...

Palu-li-la-la-lulu...

Parlili...

Parlili...

Parsnip... Parsley...

Parsnip... Parsley...

Partner...

Partner...

- Parley? - That's the one! Parley!

-Parley! -Phải rồi! Parley! Parley...

Parley!

Parley ư?

Parley?

Parley?

Damn to the depths whatever muttonhead thought of parley!

Cầu cho kẻ nào nghĩ ra luật Parley chết mất xác cho rồi!

That would be the French.

Người Pháp đó...

- Not more pirates. - Welcome aboard, Miss Elizabeth.

-Lại hải tặc nữa à? -Mời cô lên tàu, Cô Elizabeth...

Mr Gibbs?

-Ông GIbbs?

Hey, boy, where be Jack?

-Này, Jack đâu?

Jack Sparrow?

Jack Sparrow?

He fell behind.

Anh ta ở lại sau...

Keep to the Code.

Cứ làm theo luật...

Weigh anchor! Hoist the sails!

Nhổ neo Giương buồm! Nhanh!

Split-quick, you dibbies!

Giương buồm! Nhanh!

How the blazes did you get off that island?

Cách nào mà mi thoát khỏi đảo đó?

When you marooned me on that godforsaken spit of land,

Khi mi bỏ ta trên hòn đảo hoang vu đó,

you forgot one very important thing.

mi đã quên 1 điều quan trọng

I'm Captain Jack Sparrow.

ta là thuyền trưởng Jack Sparrow...

Well, I won't be making that mistake again.

Vậy ta sẽ không phạm sai lầm lần nữa đâu!

Gents, you all remember Captain Jack Sparrow?

-Anh em nhớ Jack Sparrow chứ!?

Aye.

-Nhớ!

Kill him.

Giết hắn!

The girl's blood didn't work, did it?

Máu cô gái đâu giải được, phải không?

Hold your fire!

Đừng bắn

You know whose blood we need.

Mi biết chúng ta cần máu ai chứ?

I know whose blood you need.

Mi biết chúng ta cần máu ai chứ?

What sort of a man trades a man's life for a ship?

Loại người nào đổi mạng mình lấy 1 chiếc tàu?

A pirate.

Hải tặc...

Here. Let me.

-Hãy để tôi làm...

Thank you.

-Cảm ơn anh...

You said you gave Barbossa my name as yours.

Cô đã khai họ của tôi với Barbossa là họ của cô

Why?

Tại sao ?

I don't know.

Em không biết...

I'm sorry. A blacksmith's hands.

Xin lỗi..tay thợ rèn rất thô...

- They're rough. - No. I mean, yes, they are, but...

Không. Ý em là.. đúng là thô, nhưng

Don't stop.

nhưng anh đừng ngừng

Elizabeth.

Elizabeth.

It's yours.

Cái này của anh...

I thought I'd lost it the day they rescued me.

Anh tưởng đã mất nó ngày được vớt từ dưới biển...

It was a gift from my father. He sent it to me.

Đó là quà của cha tôi. Ông ấy đã gởi tặng tôi

Why did you take it?

Sao em lấy nó làm gì?

Because I was afraid that you were a pirate.

Vì em sợ anh là hải tặc

That would've been awful.

Như vậy thì khủng khiếp quá...

It wasn't your blood they needed.

Chúng đâu có cần máu của em

It was my father's blood.

mà là cần máu cha anh

My blood.

Dòng máu trong anh..

- The blood of a pirate. - Will, I'm so sorry. Please forgive me.

Dòng máu hải tặc Em rất tiếc, xin đừng giận em...

So you expect to leave me on some beach

Vậy anh bạn định bỏ tôi lại trên bãi biển

with nothing but a name and your word it's the one I need,

với 1 cái tên mà chẳng có gì trong tay. Không phải, tôi định để anh bạn

and watch you sail away in my ship.

trên 1 bãi bIển mà không có gì và nhìn anh bạn ra đi trên tàu của tôi?

No.

Không phải

I expect to leave you standing on some beach with absolutely no name at all,

Không phải, tôi định để anh bạn trên 1 bãi bIển mà không có gì.........

watching me sail away on my ship, and then I'll shout the name back to you.

và nhìn tôi ra đi với tàu của tôi, và tôi sẽ nói cái tên đó cho anh bạn nghe............

Savvy?

Rõ chưa?

But that still leaves me standing on some beach,

Nhưng vẫn còn lại vấn đề tôi ở trên 1 bãi bIển

with naught but a name and your word it's the one I need.

chỉ với 1 cái tên và lời hứa của anh...

Of the two of us, I am the only one who hasn't committed mutiny.

Giữa 2 ta, tôi là kẻ duy nhất đã không tạo phản...

Therefore, my word is the one we'll be trusting.

Do đó lời nói của tôi là lời đáng tin cậy...

Although, I suppose I should be thanking you because, in fact,

Mặc dù lẽ ra tôi phải cảm ơn anh bởi vì

if you hadn't betrayed me and left me to die,

nếu anh bạn đã không thất hứa và bỏ tôi ở lại đảo

I would have an equal share in that curse, same as you.

Tôi cũng đã bị nguyền rủa y như anh bạn

Funny old world, isn't it?

Thế giới cũng vui chứ hả?

Captain! We're coming up on the Interceptor.

Thuyền trưởng, chúng ta sắp bắt kịp tàu Interceptor

I'm having a thought here, Barbossa.

Ý tôi thế này, Barbossa... Ta cùng hợp tác, được không?

What say we run up a flag of truce, I scurry over to the Interceptor,

Tôi lên tàu lnterceptor..

and I negotiate the return of your medallion?

và tôi thương lượng để lấy lại đồng tiền, được không?

Now that's exactly the attitude that lost you the Pearl.

Thấy chưa, Jack... Chính thái độ đó khiến anh mất tàu Ngọc Trai Đen...

People are easier to search when they're dead.

Người chết dễ lục soát hơn người sống!

Lock him in the brig.

Giam hắn dưới hầm tàu

Hands aloft to loose ta'gallants!

Hands aloft to loose ta'gallants!

With this wind, she'll carry every sail we've got.

With this wind, she'll carry every sail we've got.

- What's happening? - The Black Pearl is gaining on us!

-Gì thế? -Tàu Ngọc Trai Đen, nó đến gần!

This is the fastest ship in the Caribbean.

Đây là chiếc tàu nhanh nhất biển Caribbean

Tell them that after they've caught us.

Đợi họ bắt kịp rồi cô hãy nói

- We're shallower on the draft, right? - Aye.

Vùng biển này cạn phải không? - Aye.

Then can't we lose them on those shoals?

Cho chúng mắc cạn không được sao?

We don't have to outrun 'em long. Just long enough.

Không cần phải đi xa, chỉ cần đủ xa thôi...

Lighten the ship! Stem to stern!

Ném bớt đồ đạc cho nhẹ tàu!

Anything we can afford to lose, see that it's lost!

Cái gì ném bỏ được, cứ ném bỏ!

Apparently, there's a leak.

Tàu thủng rồi đó!

Haul on the main brace! Make ready the guns!

Chuẩn bị, súng ống sẵn sàng

And run out the sweeps.

Và nhớ kéo cờ!

We're gonna need that.

Ta sẽ cần cái đó...

It was a good plan, up till now.

-1 kế hoạch hay.. cho đến giờ...

Gibbs!

Gibbs!

We have to make a stand. We must fight!

Phải ngừng lại thôi... Phải chiến đấu!

- Load the guns! - With what?

-Nạp súng! -Với cái gì?

Anything! Everything! Anything we have left.

Bất cứ thứ gì! Cái gì cũng được!

Load the guns!

Nạp súng!

Case shot and langrage! Nails and crushed glass!

Đinh và mảnh thủy tinh!

With a will!

Quyết tâm!

The Pearl will luff up on our port quarter.

Chúng sẽ cặp mạn tàu trái của ta!

She'll rake us without presenting a target.

Nó sẽ rạch mạn tàu mất!

Lower the anchor on the right side.

Hạ neo bên mạn phải!

On the starboard side!

-Bên phải!

- It has the element of surprise. - You're daft, lady. You both are.

-Như vậy sẽ có yếu tố bất ngờ... -Cô điên quá! 2 người điên rồi!

Daft like Jack.

-Điên cũng như Jack!

Lower the starboard anchor!

Hạ neo mạn phải!

Do it, you gobs, or it's you we'll load into the cannons!

Làm đi không thì vào họng súng đó!

Let go!

Cặp mạn!

They're club hauling.

Cứ đi bình thường!

Hard a port! Rack the starboard oars!

Hard a port! Rack the starboard oars!

Hard a port!

Hard a port!

Keep her steady, man.

Cứ đi bình thường!

- Now! - Fire!

-Bắn -Bắn

Fire all!

Bắn hết!

Stop blowing holes in my ship!

Đừng bắn tàu tao nữa

- We need more ideas, lass! - It's your turn!

- Có ý gì nữa không! - Đến phiên anh!

- We need us a devil's dowry! - We'll give them her!

-Giao cô ta cho họ đi! -Chúng không cần cô ấy!

She's not what they're after.

She's not what they're after.

The medallion.

Đồng tiền!

Strike your colours, you bloomin' cockroaches!

Strike your colors, you bloomin' cockroaches!

Hands, grapnels at the ready!

Ném móc, chuẩn bị

Prepare to board!

Chuẩn bị lên tàu

Pistols and cutlasses, men!

Pistols and cutlasses, men!

Koehler, Twigg, to the powder magazine!

Koehler, Twigg, to the powder magazine!

And the rest of you, bring me the medallion!

Xuống hầm tàu! Tìm đồng tiền cho ta!

Below!

Bên dưới có ai ko?

Thanks very much.

Cảm ơn nhiều!

Jack!

Jack!

Bloody empty!

Bình rượu trống không!

That's not very nice.

Như vậy là không lịch sự!

- Where is the medallion? - Wretch!

Đồng tiền đâu? Khốn kiếp!

Where is dear William?

-William thân yêu đâu rồi?

Will.

Will.

Elizabeth!

Elizabeth!

Monkey!

Đồ khỉ khô!

I can't move it!

Em đỡ không được!!

Elizabeth!

Elizabeth!

- Thank you, Jack. - You're welcome.

-Cảm ơn nhé, Jack... -Không có chi!

Not you. We named the monkey Jack.

Đâu phải anh bạn... Bọn tôi đặt tên con khỉ là Jack...

Gents! Our hope is restored!

-Anh em, lại hy vọng tiếp tục! -Hoan hô!

Any of you so much as thinks the word "parley",

Kẻ nào nhắc đến luật Parley nữa,

I'll have your guts for garters!

ta mổ bụng ngay lập tức

Will.

Will.

You godless pirate!

Ông phải ngừng ngay lại!

Welcome back, miss.

-Mừng cô đã trở lại

You took advantage of our hospitality last time.

Lần rồi cô đã hơi lợi dụng đấy nhé

It holds fair now you return the favour.

Lần này phải đền lại chứ...

Barbossa!

Barbossa!

Will.

Will.

She goes free!

Hãy để cô ta tự do

What's in your head, boy?

-Ngươi nói gì?

She goes free.

-Để cô ta tự do

You've only got one shot, and we can't die.

Ngươi chỉ có thể bắn 1 lần.. và chúng ta không thể chết

Don't do anything stupid.

Đừng làm chuyện gì ngu ngốc!

You can't. I can.

Ngươi không chết được, nhưng ta thì được...

Like that.

Giống như thế đó.

- Who are you? - No one. He's no one.

-Ngươi là ai? -Đâu có là ai, chẳng là ai cả...

A distant cousin of my aunt's nephew, twice removed.

1 người anh em họ của cháu họ xa của tôi...

Lovely singing voice, though. Eunuch.

Hát rất hay, bị hoạn rồi...

My name is Will Turner! My father was Bootstrap Bill Turner.

Tên tôi là Will Turner... Cha tôi là Bill Turner Ủng Da...

His blood runs in my veins.

Máu ông ấy chảy trong người tôi...

It's the spitting image of old Bootstrap Bill come back to haunt us.

Giống y như Ủng Da hiện hồn về ám ảnh chúng ta!

On my word, do as I say,

Làm đi, không tôi sẽ nổ súng

or I'll pull this trigger, and be lost to Davy Jones' locker!

và không bao giờ đến vực Davy Jones được nữa!

Name your terms, Mr Turner.

-Nói điều kiện đi, Turner...

- Elizabeth goes free! - Yes, we know that one.

-Thả Elizabeth ra! Ừ, vụ đó biết rồi...

Anything else?

Còn gì nữa?

And the crew. The crew are not to be harmed.

Thủy thủ đoàn... Để cho họ đi...

Agreed.

Đồng ý...

Barbossa, you lying bastard. You swore she'd go free.

Barbossa, mi là thật hèn hạ! Mi đã thề để cô ta tự do...

Don't dare impugn me honour, boy. I agreed she'd go free.

Đừng trách móc gì ta, cậu bé.Ta đồng ý trả tự do cho cô ta

It was you who failed to specify when or where.

Nhưng chính mi đã không nói khi nào và ở đâu...

Though it does seem a shame to lose something so fine, don't it, lads?

Mặc dù bỏ 1 cô gái đẹp như vậy uổng quá, phải không, anh em?

So I'll be havin' that dress back before you go.

Nhớ trả áo lại cho tôi trước khi đi nhé?

I always liked you.

Ngày xưa tôi vẫn rất quý cậu...

Goes with your black heart.

Ra đi với trái tim độc ác

It's still warm.

Áo vẫn còn ấm

Off you go.

Nhảy đi nào!

Come on.

Nhanh lên

Too long.

Sao lâu vậy?

I'd really rather hoped we were past all this.

Tôi cứ mong ta nên bỏ qua chuyện này

Jack. Jack!

Jack. Jack!

Did you not notice?

Không để ý à?

That be the same island that we made you governor of on our last little trip.

Đó chính là hòn đảo mà lần trước bọn ta bỏ ngươi vào chuyến đi cuốí cùng đó...

I did notice.

Tôi có để ý đấy...

Perhaps you'll be able to conjure up another miraculous escape.

Biết đâu lần này ngươi lại thoát thân như phép màu lần nữa..

But I doubt it.

Nhưng ta nghi lắm...

Off you go.

Nhảy xuống đi!

Last time you left me a pistol with one shot.

Lần trước, anh cho tôi 1 khẩu súng với 1 lần bắn...

By the powers, you're right. Where be Jack's pistol?

Đúng... Súng của Jack đâu?

Bring it forward.

Mang lại đaay!

Seeing as there's two of us, a gentleman would give us a pair of pistols.

Bởi vì chúng tôi có 2 người, phải có 2 khẩu súng chứ...

It'll be one pistol as before, and you can be the gentleman and shoot the lady,

Chỉ 1 khẩu súng thôi, và nếu anh bạn lịch sự..

and starve to death yourself.

thì cứ bắn cô nàng và sau đó chết đói 1 mình...

That's the second time I've watched that man take my ship.

Đây là lần thứ 2 tôi phải nhìn gã đó ra đi với tàu của tôi!

You were marooned on this island before. We can escape in the same way.

Nhưng ông đến đây 1 lần rồi mà! Ta có thể làm như ông lần trước

To what point and purpose, young missy?

Để làm gì, cô nương?

The Black Pearl is gone. Unless you have a lot of sails hidden in that bodice...

Tàu Ngọc Trai Đen đã đi rồi. Và trừ khi cô có bánh lái và rất nhiều cột buồm giấu trong người

Unlikely.

Unlikely.

...young Mr. Turner will be dead long before you can reach him.

Có thể cậu Turner sẽ chết trước khi cô gặp lại cậu ta.

But you're Captain Jack Sparrow.

Nhưng ông là Thuyền trưởng Jack Sparrow mà!

You vanished from under the eyes of seven agents of the East India Company.

Ông đã cướp cảng Nassau mà không bắn 1 viên đạn

You sacked Nassau port without even firing a shot.

Ông đã cướp cảng Nassau mà không bắn 1 viên đạn

Are you the pirate I've read about or not?

Ông có phải là tên hải tặc tôi đã nghe kể không?

How did you escape last time?

Lần trước ông làm thế nào?

Last time I was here a grand total of three days.

Lần trước, tôi ở đây 3 ngày, nghe chưa?

Last time...

Lần trước..

the rum runners used this island as a cache.

bọn buôn rượu rum giấu hàng trên đảo này

They came by and I was able to barter passage off.

Họ đến và tôi đã xin cho quá giang..

From the looks of things, they've long been out of business.

Nhìn cảnh này, thấy rõ họ đã ngưng công việc làm ăn của họ...

You probably have your bloody friend Norrington to thank for that.

Có lẽ là nhờ ông bạn quý Norrington của cô đó...

So that's it, then?

Chỉ có thế thôi?

That's the secret, grand adventure of the infamous Jack Sparrow.

Cuộc phiêu lưu của Jack Sparrow nổi tiếng là vậy ư?

You spent three days lying on a beach drinking rum.

Ông đã nhậu rum 3 ngày liền trên bãi biển

Welcome to the Caribbean, love.

Biển Caribê là vậy đó...

We're devils, we're black sheep We're really bad eggs

Chúng tôi là quỷ sứ và cừu đen, chỉ là những kẻ bỏ đi!

Drink up, me hearfies, yo ho

Hãy nâng cốc, anh em

Yo ho, yo ho

Yo ho, yo ho

A pirate's life for me

Đời của ta là đời hải tặc

I love this song!

Tôi rất thích bài hát đó!

Really bad eggs!

Chúng tôi là trứng thối

When I get the Pearl back,

Khi tôi lấy lại được tàu Ngọc Trai Đen tôi sẽ dạy thủy thủ hát

I'm gonna teach it to the whole crew, and we'll sing it all the time.

Tôi sẽ dạy thủy thủ hát và chúng tôi sẽ hát suốt ngày...

You will be the most fearsome pirates in the Spanish Main.

Và ông sẽ là Hải tặc hung dữ nhất ở eo biển Tây Ban Nha

Not just the Spanish Main, love.

Không phải chỉ ở Tây ban nha, bé ạ

The entire ocean. The entire world!

Cả đại dương! Cả thế giới!

Wherever we want to go, we go. That's what a ship is.

Ta muốn đi đâu, thì ta sẽ đi... 1 con tàu là như vậy đấy...

It's not just a keel and a hull and a deck and sails.

Không phải chỉ có vỏ tàu, bánh lái cột buồm và buồm

That's what a ship needs. But what a ship is...

Đó chỉ là những con tàu thường

What the Black Pearl really is...

chiếc Ngọc Trai Đen thật sự là

is freedom.

sự tự do

Jack...

Jack...

It must be really terrible for you to be trapped on this island.

Bị lên đảo này đối với ông chắc kinh khủng lắm...

Oh, yes.

Đúng vậy...

But the company is infinitely better than last time.

Nhưng hình như lần này vui hơn lần trước nhiều...

And the scenery has definitely improved.

chung quanh cũng đẹp hơn

Mr Sparrow!

Ông Sparrow

I'm not entirely sure I've had enough rum to allow that kind of talk.

tôi đã uống đủ rum để nghe ông nói như vậy!

I know exactly what you mean, love.

Tôi hiểu đúng ý cô đó nhé?

To freedom!

Vì Tự do!

To the Black Pearl!

Vì Ngọc Trai Đen!

No!

Không, không được!

Not good! Stop!

Đừng, không được!

Not good! What are you doing?

Cô làm gì vậy?

You've burned all the food, the shade, the rum.

Cô đốt thức ăn, bóng mát, rượu rum của tôi!

- Yes, the rum is gone. - Why is the rum gone?

Rượu rum chày hết rồi! Tại sao cô đốt rượu rum?

One, because it is a vile drink that turns respectable men into scoundrels.

1 , bởi vì đó là 1 thứ nước biến người đàng hòang nhất thành cướp!

Two, that signal is over 1,000 feet high.

2 nữa, ngọn lửa đó cao cả trăm thước...

The entire Royal Navy is looking for me.

Cả Hải quân Hòang gia đang tìm tôi...

Do you think there is the slightest chance they won't see it?

Có khả năng nào là họ sẽ không thấy nó hay không?

But why is the rum gone?

Nhưng sao lại hết rượu?

Just wait, Captain Sparrow. You give it one hour, maybe two,

Chờ chút, Thuyền trưởng Sparrow... Cứ chờ 1 giờ, 2 giờ

keep a weather eye open, and you will see white sails on that horizon.

để bớt gió bão và ông sẽ thấy nhiều cánh buồm trắng ở chân trời...

"Must've been terrible for you to be trapped here, Jack."

"Bị bỏ trên đảo 1 mình đốí với ông có lẽ kinh khủng lắm"

Well, it bloody is now!

Bây giờ mới đúng là kinh khủng!

There'll be no living with her after this.

Sau vụ này không bỏ qua cho cô ta được nữa!

- But we've got to save Will. - No.

-Nhưng phải cứu Will! -Không!

You're safe now. We will return to Port Royal immediately,

Con đã an toàn rồi! Ta sẽ trở về Port RoyaI ngay tức khắc

not go gallivanting after pirates.

không lang thang theo hải tặc nữa!

Then we condemn him to death.

Như vậy khác nào kết án tử anh ấy?

The boy's fate is regrettable, but so is his decision to engage in piracy.

Cũng đáng tiếc cho cậu ta Nhưng ta cũng tiếc cậu ta đã chọn con đường làm cướp biển...

To rescue me. To prevent anything from happening to me.

Nhưng đó là để cứu con, để ngăn ngừa việc xấu cho con!

If I may be so bold as to interject my professional opinion.

Nếu tôi có thể góp ý về mặt chuyên môn

The Pearl was listing to scuppers after the battle. She won't make good time.

chiếc Ngọc Trai có vẻ đã tan nát lắm sau cuộc đụng độ Nó khó có thể mà đi nhanh được

Think about it. The Black Pearl.

Xin ông cứ nghĩ lại... Ngọc Trai Đen...

The last real pirate threat in the Caribbean, mate.

Mốí đe dọa cuốí cùng của hải tặc ở biển Caribê đó, anh bạn...

How can you pass that up?

Sao anh lại bỏ qua cho được?

By remembering that I serve others, Mr Sparrow, not only myself.

Hãy nhớ tôi phục vụ cho nhiều người chứ không phải cho cá nhân tôi, ông Sparrow

Commodore, I beg you, please do this for me.

Thiếu tướng, xin anh làm việc này

As a wedding gift.

vì tôi, như 1 món quà cưới...

Elizabeth?

Elizabeth?

Are you accepting the Commodore's proposal?

Con nhận lời đề nghị của Thiếu tướng à?

I am.

Vâng...

A wedding. I love weddings. Drinks all around!

1 lễ cưới! Tôi rất thích, vì được uống rượu thỏai mái!

I know. "Clap him in irons," right?

Biết rồi... Còng tay nữa, chứ gì?

Mr Sparrow, you will accompany these fine men to the helm

Ông Sparrow. Ông sẽ theo những người lính này ra mũi tàu và cho biết

and provide us with a bearing to Isla de Muerta.

địa điểm của Đảo Thần Chết

Then contemplate all possible meanings of the phrase "silent as the grave".

Sau đó suốt đọan hải trình còn lại phiền ông thực hiện nghiêm chỉnh câu "im lặng như 1 nấm mồ..."

- Do I make myself clear? - Inescapably clear.

Tôi nói vậy đã rõ chưa? Vô cùng rõ...

Shiver me timbers.

Lạnh quá!

Cotton here says you missed a bit.

Cotton bảo rằng anh quét sót 1 chỗ...

You knew William Turner.

Ông biết William Turner?

Old Bootstrap Bill, we knew him.

Già Bill "Ủng Da", biết chứ...

Never sat well with Bootstrap, what we did to Jack Sparrow, the mutiny and all.

Ủng Da không thích việc chúng tôi làm đốí với Jack Sparrow...Vụ nổi lọan ấy mà...

Never sat well with Bootstrap, what we did to Jack Sparrow, the mutiny and all.

Vụ nổi lọan ấy mà...

He said it wasn't right with the Code.

Bảo là không đúng luật hải tặc...

That's why he sent off a piece of the treasure to you.

Đó là lý do ông ấy gởi đồng tiền vàng kia cho cậu...

He said we deserved to be cursed,

Bảo bọn tôi đáng bị nguyền rủa..

and remain cursed.

và nguyền rủa vĩnh viễn...

- Stupid blighter. - Good man.

-Ngốc quá... -1 người rất tốt...

But, as you can imagine, that didn't sit too well with the Captain.

Nhưng cậu cũng có thể hình dung Thuyền trưởng đâu có thích thế.

That didn't sit too well with the Captain at all.

Không bằng lòng chút nào...

- Tell him what Barbossa did. - I'm telling the story!

- Tell him what Barbossa did. - I'm telling the story!

So what the captain did, he strapped a cannon to Bootstrap's bootstraps.

Thế nên, việc đầu tiên mà Thuyền trưởng làm Là cột 1 khẩu thần công vào chân của Ủng Da

Bootstrap's bootstraps!

Bootstrap's bootstraps!

Last we saw of old Bill Turner, he was sinking into the crushin' black oblivion

Lần chót chúng tôi thấy Bill Turner anh ta đang chìm vào lãng quên dưới vực sâu

of Davy Jones' locker!

của DavyJones...

It was only after that we learned we needed his blood to lift the curse.

Dĩ nhiên chỉ sau đó.Chúng tôi mới biết là cần máu ông ấy để giải lời nguyền...

That's what you call ironic.

Như vậy mới mỉa mai...

Bring him.

Dẫn hắn ra

I don't care for the situation.

Tôi không cần biết tình hình!

Any attempt to storm the caves could turn into an ambush.

Xông vào hang đá có thể bị phục kích

Not if you're the one doing the ambushing.

Nhưng nếu ta phục kích?

I go in and get Barbossa to send his men out in their little boats.

Tôi sẽ vào dụ Barbossa cho người đi tàu nhỏ ra

Your mates return to the Dauntless and blast them with your cannons.

Anh và lính tráng trở về chiếc Dauntless và bắn họ tan nát, được không?

What do you have to lose?

Anh có gì để mất đâu?

Nothing I'd lament being rid of.

Đúng là không có gì thật...

Now, to be honest, there's a risk to those aboard the Dauntless,

Bây giờ, để hoàn toàn thành thật với anh Vẫn còn 1 chút nguy hIểm cho những người còn trên tàu Dauntless

which includes the future Mrs Commodore.

Trong đó có bà Thiếu tướng tương lai...

- It's for your own safety. - I don't care, I have to tell him!

Rất tiếc!Điều này là vì sự an tòan của cô... Tôi không cần biết Thiếu tướng nói gì, tôi phải cho anh ấy biết!

The pirates are cursed! They can't be killed!

-Bọn hải tặc! Chúng không chết được! -Cô đừng lo, Thiếu tướng biết rồi...

He's already informed of that. A mermaid flopped up on deck and told the story.

1 nàng tiên cá đã nhảy lên boong tàu và kể hết cho Thiếu tướng nghe...

This is Jack Sparrow's doing!

Lại là Jack Sparrow nữa!

No reason to fret. A prick of the finger, a few drops of blood...

Đâu có gì phải lo... Chỉ rạch 1 đường và xin cậu vài giọt máu...

No mistakes this time. He's only half-Turner. We spill it all!

Lần này không được sai sót... Nó chỉ là 1 nửa Turner, lấy hết máu nó!

Guess there is reason to fret.

Có lẽ hắn cũng nên lo thật...

- Beg your pardon. - Begun by blood. By blood...

Gây ra bằng máu. Giải cũng bằng máu

Jack!

Jack!

- It's not possible. - Not probable.

-Không thể được -Khó có thể, nhưng được...

Where's Elizabeth?

-Elizabeth đâu?

Safe, like I promised. She's set to marry Norrington, like she promised,

-An tòan, đúng như tôi hứa... -Chuẩn bị cưới Norrington. Như cô ấy hứa...

and you get to die for her like you promised.

Và cậu cũng sắp chết vì cô ấy như cậu đã hứa...

So we're all men of our word, except for Elizabeth, who is a woman.

Nói chung,chúng ta là những kẻ biết giữ lời chỉ trừ Elizabeth, vì đằng nào, cô ấy cũng chỉ là phụ nữ...

Shut up! You're next!

Im đi, sắp đến lượt mi đó

- You don't want to be doing that. - No, I think I do.

Tôi thấy là không nên chút nào... Tôi nghĩ là nên chứ!

Your funeral.

Muốn chết thì tùy...

- Why don't I want to be doing it? - Because...

-Sao lại không nên? -Bởi vì

The HMS Dauntless, pride of the Royal Navy,

Bởi vì chiếc Dauntless, niềm tự hào của Hoàng gia

is floating just offshore waiting for you.

mới vừa tiến vào đảo và đang chờ quý vị đó

What are we doing here?

Ta đến đây làm gì?

The pirates come out, unprepared and unawares.

Hải tặc ra đây, không hay biết gì và không chuẩn bị..

We catch 'em in a crossfire and send 'em down to see Old Hob.

Ta bắn chúng, bắt chúng, cho chúng đi thăm ông bà

I meant, why aren't we doing what Mr Sparrow said we should do?

Tôi biết tại sao chúng ta ở đây

- With the cannons and all? - Because it was Mr Sparrow who said it.

- With the cannons and all? Vì Jack Sparrow nói điều đó...

You think he wasn't telling the truth?

Cậu nghĩ anh ta không nói thật à?

Hear me out, mate.

Hãy nghe tôi nói đãy...

Order your men to row out to the Dauntless, they do what they do best,

Hãy bảo người của anh đi ra tàu Dauntless, họ muốn làm gì thỏai mái

Robert's your uncle, Fanny's your aunt... There you are with two ships.

Dẹp hết lính tráng thì anh có 2 tàu...

The makings of your own fleet.

Hạm đội cướp biển riêng...

You'll take the grandest as your flagship and who's to argue?

Dĩ nhIên, sau đó anh có thể chọn màu cờ, và ai lại cãi điều đó?

But what of the Pearl?

Còn chiếc Ngọc trai đen?

Name me captain, I'll sail under your colours and give you 10% of me plunder

Cho tôi làm Thuyền trưởng của nó... Tôi sẽ làm việc dưới quyền anh,

and you get to introduce yourself as Commodore Barbossa. Savvy?

cho anh 10% của thu nhập của tôi và anh sẽ là.. Thiếu tướng Barbossa.Nghe được không?

And in exchange you want me not to kill the whelp.

Đổi lại mi sẽ yêu cầu ta đừng giết tên nhóc?

Not at all. By all means, kill the whelp. Just not yet.

Không. Muốn giết nó thì cứ giết chứ... Nhưng lúc này thì chưa...

Wait to lift the curse until the opportune moment.

Hãy chờ đúng lúc rồi hãy giải lời nguyền sau...

For instance...

Thí dụ

after you've killed Norrington's men.

Sau khi đã giết người của Norrington

Every...

Từng

last...

Đứa...

one.

Một.

You've planned this ever since you learned my name.

Ông đã toan tính điều này từ đầu Kể từ khi ông biết tên tôi

Yeah.

Đúng vậy!

I want 50% of your plunder.

Ta muốn 50% kho báu!

- 15. - 40.

- 15% - 40%

- 25%

I'll buy you the hat. A really big one.

Rồi tôi sẽ tìm cho anh 1 cái mũ 1 cái mũ rất to.

Commodore.

Thưa Thiếu tướng.

We have an accord.

Đồng ý!

All hands to the boats!

Tất cả ra tàu!

Apologies. You give the orders.

Xin lỗi, anh ra lệnh chứ!

Gents... take a walk!

Anh em, chúng ta đi nào

Not to the boats?

Sao không bảo họ ra tàu?

Hold fire.

Đừng bắn

This is like what the Greeks done at Troy.

Cũng y như việc người Hy lạp đã làm ở Thành Troy...

Except they was in a horse, instead of dresses. Wooden horse.

Chỉ trừ việc họ đã vào thành bằng ngựa chứ không mặc váy!Ngựa gỗ...

A moment, please.

Xin chờ 1 chút...

Elizabeth?

Elizabeth?

I want you to know I believe you made a very good decision today.

Cha chỉ muốn nói con đã quyết định rất đúng đắn hôm nay

Couldn't be more proud of you.

Cha rất tự hào

But a good decision, if made for the wrong reasons, can be a wrong decision.

Nhưng 1 quyết định tốt, cho dù với những lý do sai lầm Có thể cũng là 1 quyết định sai lầm , con ạ...

Lieutenant.

Trung úý?

Elizabeth?

Elizabeth?

Are you there?

Con có trong đó không?

Are you even listening to me?

Elizabeth, con nghe cha nói chứ?

What have you done?

Con đã làm gì?

Stop that! I already feel like a fool.

Thôi đi, tôi thấy mình điên lắm rồi

You look nice, though.

Trông cậu cũng đẹp gái đấy chứ!

I look nice?

I look nice?

I must admit, Jack, I thought I had you figured

Phải công nhận, Jack... Tôi cứ nghĩ đã hiểu anh nhiều...

but it turns out you're a hard man to predict.

Hóa ra anh cũng là 1 người khó đoán đấy...

I'm dishonest. And a dishonest man you can trust to be dishonest.

Tôi? Tôi là 1 thằng gian xảo Và 1 người gian xảo lúc nào cũng gian xảo.

Honestly, it's the honest ones you want to watch out for.

Thật đấy... Chỉ nên cẩn thận với những đứa thành tâm...

You can never predict when they're going to do something incredibly... stupid.

Vì ta không bao giờ đoán khi nào họ sẽ làm 1 điều gì thật ngu xuẩn!

You're off the edge of the map, mate. Here there be monsters!

Anh bạn đi quá xa rồi đó... Ở đây chỉ tòan ác quỷ thô...

Right.

Nghe rõ!

What would you eat first?

Cậu thích ăn gì trước?

We should decide now so we're ready when the time comes.

Phải quyết định ngay đi... Chỉ để có thể sẵn sàng khi đến lúc...

What was that?

Cái gì vậy?

Miss Elizabeth!

Miss Elizabeth!

Make for the ship! Move!

Trở về tàu, nhanh!

To the ship!

Con tàu!

Row, men!

Row, men!

You can't beat me, Jack.

Mi không thắng ta được đâu, Jack

That's interesting.

Cũng hay đấy...

I couldn't resist, mate.

Tôi nhịn không được, xin lỗi...

Sorry!

Sorry!

What now, Jack Sparrow?

Sao nữa, Jack Sparrow?

Are we to be two immortals, locked in an epic battle until Judgment Day?

2 kẻ bất tử vĩnh viễn đốí đầu Trong 1 cuộc giao tranh cho đến ngày tận thế hay sao đấy?

Or you could surrender.

Hay là mi đầu hàng đi?

All of you with me. Will is in that cave and we must save him.

Tất cả theo tôi! Will ở trong hang đá đó! Phải cứu anh ấy!

Ready, and... heave!

Sẵn sàng chưa? Kéo

I need your help. Come on!

Tôi cần các vị giúp, làm ơn!

Any port in a storm.

"Cảng nào cũng được"

Cotton's right. We've got the Pearl.

Cotton nói đúng, ta đã có tàu Ngọc Trai...

- Are you gonna leave Jack? - Jack owes us a ship.

-Còn Jack, bỏ anh ta lại hay sao? -Jack nợ chúng tôi 1 con tàu!

- There's the Code to consider. - The Code?

-Phải tuân theo Luật chứ... -Luật?

You're pirates. Hang the Code and hang the rules!

Quý vị là hải tặc, bỏ luật lệ quái quỷ đó đi!

They're more like guidelines.

Đằng nào đó cũng chỉ là gợi ý thôi!!

Bloody pirates!

Hải tặc khốn kiếp!

Is it supposed to be doing that?

-Tàu mình quay đầu kìa!

They're stealing our ship.

-Chúng lấy tàu của ta!

Bloody pirates!

Bọn hải tặc khốn nạn!

Boarders away.

Nhanh lên!

Come on!

Come on!

Me eye!

Mắt của ta!

I'll teach you the meaning of pain.

Ta sẽ dạy mi ý nghĩa của sự đau đớn!

You like pain?

Thích đau đớn à?

Try wearing a corset.

Thử mang áo nịt thì biết...

Whose side is Jack on?

-Rốt cuộc, Jack theo phe ai?

At the moment?

-Lúc này à?

No fair!

Thật không công bằng chút nào!

Ten years you carry that pistol and now you waste your shot.

Mi mang súng đó theo người 10 năm và lại phí 1 viên đạn.

He didn't waste it.

Không phí đâu...

I feel...

Ta thấy

cold.

lạnh quá.

Parley?

Parley?

- The ship is ours, gentlemen. - Huzzah!

- Tàu đã thuộc về ta! - Huzzah!

Huzzah! Huzzah!

Huzzah! Huzzah!

We should return to the Dauntless.

Ta phải trở về tàu Dauntless...

Your fiancé will want to know you're safe.

Hôn phu của cô sẽ nóng lòng muốn biết cô có an tòan hay không...

If you were waiting for the opportune moment...

Nếu cậu đã chờ đúng thời cơ để nói

that was it.

thì đó là...lúc nãy...

Now, I'd be much obliged if you'd drop me off at my ship.

Bây giờ, tôi sẽ rất biết ơn nếu quý vị cho tôi lên tàu của tôi...

I'm sorry, Jack.

Rất tiếc, Jack...

They done what's right by them. Can't expect more than that.

Họ cũng đã có quyền làm vậy... Không thể đòi hỏi hơn...

Jack Sparrow...

Jack Sparrow...

Captain Jack Sparrow.

Thuyền trưởng Jack Sparrow!

...for your crimes against the Crown.

Vì những tội ác chống lại Hoàng gia

Said crimes being numerous in quantity and sinister in nature.

vô số tội ác tàn bạo trong 1 thơi gian dài

The most egregious of these to be cited herewith:

Những tội nặng nhất như sau

piracy, smug